background preloader

Digitala verktyg i undervisningen

Facebook Twitter

Amazingly Simple Graphic Design – Canva. Create a Graph Classic-NCES Kids' Zone. Jing, Free Screenshot and Screencast Software. Screencast-O-Matic. Tips och trix i en digital förskola: QR koder och bilder / bilder med ljud. Såhär gör jag!

Tips och trix i en digital förskola: QR koder och bilder / bilder med ljud

(För en mer grundlig genomgång av QR koder samt hur man skapar koder till filmer se gärna mitt inlägg om detta tidigare i bloggen Länk hittar du här: QR koder och filmklipp. Du behöver: En QR läsare och appen Fotobabble För att skapa den länk du behöver för att göra en QR-kod behöver du först använda appen Fotobabble ( det finns helt säkert andra appar du kan använda men jag använder mig av denna). Öppna appen och ta fram den bild du vill arbeta med, antingen väljer du en bild från fotoalbumet eller så tar du/ barnet/barnen en ny.

När du öppnat bilden kan du välja Edit för att lägga till effekter på bilden som t.ex. klistermärken, byta ljussättning osv. Tryck på Record för att spela in ljud till bilden. När du är nöjd med din redigering och ljudinspelning trycker du dig vidare på share. Jag brukar nu välja bort Public genom att stänga av den funktionen Scrolla längst ner på sidan för att välja "SMS" Denna sida kommer då upp, kopiera länken som nedan. Dags att låta fantasin flöda! Create and share visual ideas online. ClassTools.net. AnswerGarden » ...- Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience. Popplet. Making Learning Awesome! - Kahoot!

Lägereld och vattenhål:ett sätt att organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt. I läroplanen står det att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.

Lägereld och vattenhål:ett sätt att organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt

Ordvalet är noga avvägt: organisera och genomföra arbetet. Ändå pratar vi fortfarande om att planera lektioner, sällan hör jag att lärare säger “nu ska jag ta och organisera arbetet inför veckan!” Vad är det för skillnad kanske du tänker, det är väl inte hela världen vad man kallar det? Som språknörd tänker jag att orden är viktiga. Det spelar roll om jag kallar det planering eller organisering. En välplanerad lektion har också ofta EN elev i fokus.

Om vi nu tänker att läroplanen faktiskt är styrande i bemärkelsen att den visar vägen till det ideala i en lärandesituation så blir planeringen eller förberedelserna inför lektionen/lektionerna annorlunda. Om man jobbar i 1:1-baserad undervisning finns det en hel del fallgropar. Vad jag tyckte var bäst med lektionen var… Jag är inte säker på…. Ifttt / Coming Soon. How To Brainstorm The Fun Way - Using Tricider. That phrase ‘Two heads are better than one’ is often very true.

How To Brainstorm The Fun Way - Using Tricider

But what about ‘Too many cooks spoil the broth’? Do we make better decisions in groups or as individuals? In our democratic society more often than not, decisions need to be made in groups, but how can we make these decisions without discussion falling into chaos? And how can you enforce good brainstorming techniques with your class? Tricider is an intuitive web tool that helps make brainstorming and group decisions an easier, more enjoyable and productive experience. 1. When visiting Tricider for the first time, it is pretty clear what you need to do. So, go ahead and enter your question or brainstorming topic. 2. Once the question is entered you will have the option to add a more detailed description to help students understand what is required.

Further advanced settings will let you control whether students can submit their own ideas and/or participate in voting. 3. 4. 5. Image courtesy of Flickr, JD Hancock. Recension av Socrative - Responssystem för större delaktighet. Användningsområden Är du intresserad av att få veta vad eleverna tycker utan att använda handuppräckning eller röstning på något annat tidskrävande sätt?

Recension av Socrative - Responssystem för större delaktighet

Vill du arbeta med att analysera resultat i form av stapeldiagram? Vill du kolla av elevernas kunskaper inom området som ni arbetar med just nu? Eller vill du bara att eleverna ska få vara med och tycka till och påverka i skolan? How to use Mentimeter - Mentimeter. Create your question Enter your question at mentimeter.com and click on the create question button Add choices and select a theme.

How to use Mentimeter - Mentimeter

How to use Flipagram APP HD. How to Use Flipagram. How to Create an Animoto Video. How to use Padlet. Trello Basic Training Tutorial for Managing Projects and Tasks. How to use the Haiku Deck web app. Recension av Prezi - Skapa fantastiska presentationer. Användningsområden Du som gör dina presentationer i Prezi kan nu äntligen jobba direkt i plattan.

Recension av Prezi - Skapa fantastiska presentationer

För er som ännu inte testat Prezi kommer här ett försök att beskriva vad det är. Det är nämligen svårt att beskriva, eftersom det förändrar sättet att presentera så mycket. Du har en i det närmaste oändlig arbetsyta, som du sedan kan zooma in eller ut på. Du skapar dina presentationer i molnet och kan därmed komma åt dem från vilken enhet som helst. Om du redan har testat Prezi på datorn och haft appen förut, så kan du numera även skapa presentationer på plattan. Det är ganska lätt att lära sig verktyget och till din hjälp finns en mängd instruktionsfilmer. Annars finns det mängder med enkla instruktioner som tydligt visar hur man gör steg för steg. Appen har dock vissa begränsningar jämfört med att arbeta med Prezi på datorn. Funktioner Undervisningens syfte En Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och använda olika hjälpmedel för kommunikation. Förmågor som eleverna ska utveckla.