background preloader

Vyprávěj a prezentuj

Facebook Twitter

How to Use the New Version of Padlet. Last week Padlet introduced a revamped version of their online corkboard tool.

How to Use the New Version of Padlet

Storyboard That Now Offers Customizable Scenes. Storyboard That has become a popular digital storytelling tool over the last few years.

Storyboard That Now Offers Customizable Scenes

That popularity is due in large part to their response to feature requests from teachers. Stackup - Create & Track Reading Goals in Chrome. Great Tools for Creating Screencasts - A PDF Handout. New Software Makes Text Easier To “Read” ReadWorks Introduces ReadWorks Digital for Sharing Reading Assignments With Students. ReadWorks is a great service that I've featured in at least twenty blog posts since it launched a few years ago.

ReadWorks Introduces ReadWorks Digital for Sharing Reading Assignments With Students

ReadWorks offers free standards-aligned reading lesson plans for K-12 classrooms. In addition to lesson plans ReadWorks offers a huge libray of fiction and non-fiction literature that you can search according to topic and grade level. All articles in ReadWorks are listed with a lexile score and suggested grade level. Stackup - Create & Track Reading Goals for You and Your Students.

Stackup is a new service that aims to help you give students credit for time spent reading quality articles online.

Stackup - Create & Track Reading Goals for You and Your Students

Buncee v. Google Slides - Which Offers Better Multimedia Options? Anyone who has read this blog for more than a month or two has probably figured out that I love Google Apps including Google Slides.

Buncee v. Google Slides - Which Offers Better Multimedia Options?

Sharing, collaborating, and publishing Google Slides is convenient and easy. Beta) Create, Present and Share Engaging Multimedia Lessons. Poetica. Read, Write, Compete... And Get Published! A New Tool For Creating Email Newsletters From Wix. Jitka Rambousková: Jak dělali animované prezentace. A využili aplikaci PowToon.

Jitka Rambousková: Jak dělali animované prezentace

Tu mám na svém seznamu zajímavých udělátek už dlouho a teď přišel její čas. Navíc má možnost přihlášení přes účet na Googlu a ještě se dá přidat dá aplikaci na Disku Google a využít sdílení, takže ideální věc pro projekt „Leonardo a Michelangelo“. The Best Applications For Creating Free Email Newsletters. SuperLame! Comic Word Balloons, Speech Bubbles, and Thought Balloons, etc. Voki Home. Welcome to Whyville! Dear Parent, Whyville is a safe, friendly, and FREE learning site for your child.

Welcome to Whyville!

Founded in 1999 (15 years!) , Whyville has won many awards from educational and parenting organizations. Whyville is also one of the most innovative learning sites for kids, with games and activities covering many subjects, from art to marine biology, from civics to programming. Whyville is a place where your child can explore, play and have fun while learning important lessons about the real world. Dejme se do vyprávění digitálních příběhů! Kdysi dávno jsme při vyprávění příběhů sedávali u táborového ohně.

Dejme se do vyprávění digitálních příběhů!

Dnes stačí si sednout k počítači. Pomocí něj můžeme nejen sledovat příběhy cizí, ale též svoje vlastní vyrábět. K tvorbě na média bohatého příběhu dnes není třeba mít k dispozici profesionální studio, je možné ho udělat doma na koleně. Hlavní je mít posluchače. Teď už to nemusí být jen naši nejbližší – rodina a přátelé. Takto časopis Time uvedl své neobvyklé rozhodnutí udělit prestižní ocenění Osobnost roku všem uživatelům, kteří se v současné době podílejí na tvorbě obsahu internetu. Kontakty ale nelze navazovat jen tak bezdůvodně. Základní principy: Vizuální sdělení má větší vypovídací hodnotu než jen zvukové nebo čistě textové.Digitální příběhy určené veřejnosti by měly mít univerzální námět jako např. úspěch či neúspěch, překonávání překážek apod. Technické prostředky na podporu tvůrčího psaní. Text článku:

Technické prostředky na podporu tvůrčího psaní

Podpora čtenářské gramotnosti pomocí moderních technologií. Text článku: O podpoře čtenářské gramotnosti se zatím stále více mluví, avšak praktických a reálných kroků k jejímu navýšení je k vidění jen velmi málo.

Podpora čtenářské gramotnosti pomocí moderních technologií

Většina pedagogů se shoduje na tom, že děti čtou méně a mají větší problém porozumět textu. Jejich slovní zásoba se významným způsobem mění a archaičtější slova nahrazují anglikanismy, což se projevuje v jejich slohovém i verbálním projevu. Přesto je možné na řadě pozitivních věcí stavět. Digitální storytelling. Text článku: Slovo storytelling pochází z angličtiny a je možné jej přeložit jako vyprávění příběhů. Nejde jen o prosté vyprávění, ale je možné v něm spojit slovní projev s nějakou další formou vyjádření, jako je například výtvarné umění. Dochází tak ke spojení více uměleckých forem, což má za následek podporu představivosti čtenáře.

Klasickým příkladem mohou být různé ilustrace v pohádkových knihách pro děti. Aktuální nástroje pro vyprávění příběhů. Text článku: O tom, že metod pro zpestření výuky existuje spousta, není pochyb. Online publikování ve StoryBird. Text článku: Další z velkého množství webů, který lze velmi dobře využít ve výuce, je Je určený k vydávání především dětských knížek inspirovaných ilustracemi. Toonlet: webcomic blogging in minutes. The Best Online Virtual “Corkboards” (or “Bulletin Boards”) NOTE: First, Wallwisher, the popular virtual “corkboard” or “bulletin board” Web tool changed their name — they’re now known as Padlet (though all their old links using the Wallwisher name work fine). FlockDraw - Free Online Drawing Tool - Collaborative Group Whiteboard. Glogster EDU - 21st century multimedia tool for educators, teachers and students.

The Zooming Presentation Editor. Netradiční tvorba prezentací online. Text článku: Video Slideshow Maker with Music. Tell A Story With A Map. Jak vytvořit vlastní komiks? Komiks patří bezpochyby k jednomu z nejpopulárnějších literárních žánrů současnosti. Jeho tvorba ale obvykle vyžaduje smysl pro humor a výtvarný talent. V následujícím článku představíme nástroje, které vám umožní vytvořit komiks i bez výtvarného nadání – generátory komiksů. Komiks nemusí být jen žánrem sešitovým či knižním, ale může sloužit jako satira, komentář, reklama nebo originální přání. Comic & Meme Creator aneb tvoříme krátké komiksové scénky.

Vždycky jsem si chtěla vyzkoušet vytvořit komiks, ale nebylo mi do vínku dáno, abych uměla malovat. Pro ty, kteří trpí stejným problémem, mám dobrou zprávu: díky aplikaci Comic & Meme Creatoru si to budete moci vyzkoušet, jak sám její název napovídá. World's Best Way to Make & Share Comics.