background preloader

Media about

Facebook Twitter

Waardeloze diplomaâs? | ma 06 sep 2010 Hogescholen laten studenten wel degelijk slagen zonder dat zij daar de competenties voor hebben.

Waardeloze diplomaâs?

Dat blijkt uit deze uitzending. Hogeschooldocent Peter de Reijke zegt studenten 'uit sociale redenen' toch een diploma te geven, hoewel ze daar niet de kwaliteiten voor hebben. "Ik geef toe dat ik daar medeverantwoordelijk voor ben. Sept 2010 / Diploma-fraude hoger onderwijs breidt zich uit 2-2. Diploma-fraude InHolland. Bestuurder Paul Rüpp reageert op diploma-fraude. Exclusief: zwartboek Inholland. Hogeschool Inholland maakt momenteel reclame voor zijn open dagen.

Exclusief: zwartboek Inholland

Maar wie belangstelling heeft voor een opleiding aan het omstreden hbo-instituut, doet er goed aan het verhaal te lezen van iemand die er acht jaar heeft gewerkt. Deel 1 van een driedelige serie over het gevecht tussen een leraar en een megalomane leerfabriek. Dit tijdschrift staat bekend om zijn undercoverreportages. Het is een uitstekend middel om de werkelijkheid achter de slogans, de verkooppraatjes en de persberichten te laten zien. Liefst zelfs van héél dichtbij. Het is september 2002. Lees het gehele artikel in de HP/De Tijd van deze week. Zwartboek Inholland deel 2. Hogeschool Inholland maakt weliswaar vrolijk reclame voor zijn open dagen, maar kampt intern met zware problemen.

Zwartboek Inholland deel 2

Vorige week stapte de raad van toezicht op, nadat eerder al het college van bestuur zich had teruggetrokken. Deel 2 van een driedelige serie waarin een oud-leraar terugblikt op zijn gevecht tegen een megalomane leerfabriek. In alle acht jaar dat ik voor Inholland in Rotterdam heb gewerkt, is nooit duidelijk geworden waarom de particuliere opleiding Journalistiek überhaupt bestaat. Zwartboek Inholland deel 3. Hogeschool Inholland maakt nog steeds vrolijk reclame voor zijn open dagen in maart, maar kampt intern met zware problemen.

Zwartboek Inholland deel 3

De Raad van Toezicht en het college van bestuur zijn inmiddels opgestapt en bijna dagelijks is de hogeschool in het nieuws. Het laatste deel van een drieluik waarin een oud-leraar terugblikt op zijn gevecht tegen een megalomane leerfabriek. Diploma-fraude InHolland afd.Media? Diploma-fraude hoger onderwijs breidt zich uit. 06-09-2010 Waardeloze diploma’s? video eenvandaag. Hbo Gaf Diplomas Te Makkelijk Weg. Diploma cadeau: ‘Verontrustend’ of ‘Vrijspraak’? Docenten Inholland onder druk om verhogen cijfers. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Docenten Inholland onder druk om verhogen cijfers

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Daar hebben we Geert Dales weer. Geert Dales: de grondlegger van de valse voorlichting. LSVb: Geert Dales geeft namens @... Doekle Terpstra moet Inholland redden. 22 november 2010 - De HBO-raad zet zijn zwaarste wapen in. De perikelen van Inholland raken zozeer de goede naam van heel de HBO-brache dat de voorzitter zelf de leiding overneemt van het sanerings- en revitaliseringsproces van de hogeschool.

Terpstra wordt inderdaad het soort 'gedelegeerd bestuurder' waar vrijdag al over schreef. Deze vlucht naar voren om ingrijpen vanuit OCW voor te zijn, is voor heel het HO van belang. Doekle Terpstra praat met InHolland over topfunctie - Binnenland. Van onze verslaggevers Merijn Rengers en Ianthe Sahadat − 22/11/10, 06:11 AMSTERDAM Doekle Terpstra, de voorzitter van de Hbo-raad, is in onderhandeling met InHolland over een topfunctie bij de geplaagde hogeschool.

Doekle Terpstra praat met InHolland over topfunctie - Binnenland

InHolland zoekt een sterke man om de bestuurscrisis het hoofd te bieden en het vertrouwen te herstellen. Volgens bronnen rond de hogeschool is er dit weekeinde uitgebreid gesproken over de rol die Terpstra bij InHolland moet gaan vervullen. Zondagavond was het nog niet duidelijk of de school en de oud-vakbondsman tot overeenstemming waren gekomen. Inholland krijgt Doekle Terpstra. Voormalig Utrechts collegelid begint bij Inholland. Academische toppers naar Inholland. 15 december 2010 - Het nieuwe CvB van Inholland krijgt nogal een universitair accent.

Academische toppers naar Inholland

Interimvoorzitter Doekle Terpstra haalt van de UU een vrouw die onderwijs en kwaliteitszorg moet versterken. Van de VU trekt hij de financiele topman aan. Gedurende 2011 gaan zij de hogeschool weer vaste grond onder de voeten geven. De meest verrassende benoeming is Lieteke van Vucht Tijssen, die in de jaren '90 in het CvB van de Universiteit Utrecht zat. Daar trok zij onder meer de vernieuwingsactiviteiten die het universitair onderwijs eenzelfde gewicht en aandacht moeten geven als van nature aan het onderzoek werden gegeven. SST - Studentensteunpunt. Liever kwaliteit dan spierballentaal. 5 januari 2011 - LSVb voorzitter Sander Breur heeft eigenlijk zijn handen te vol aan de bezuinigingen om zich bezig te houden met de precieze uitwerking van het nieuwe accreditatiestelsel.

Liever kwaliteit dan spierballentaal

Maar wat er nu dreigt te gebeuren met de bewaking en vooral verbetering van HO-kwaliteit, kan hij niet laten zitten. “De spierballentaal werkt volledig averechts en Zijlstra sloopt vakkundig de verbeterfunctie waar al om gesmeekt wordt sinds de invoering.” Liever kwaliteit dan spierballentaal Eigenlijk heeft de LSVb het te druk om zich bezig te houden met de precieze uitwerking van het nieuwe accreditatiestelsel. Rutte heeft de slopershamer immers ter hand genomen en deze hangt als een zwaard van Damocles boven het hoger onderwijs, waar studenten en docenten, kenniseconomie en motie Hamer met angst en beven wachten waar de eerste slag gaat vallen. Gouden handdruk Inholland. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Gouden handdruk Inholland

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. 150.000 voor dubieuze diploma's. TU Delta - Nieuws: Raad van toezicht Inholland treedt terug. 24 januari 2011 07.53 door HOP, Bas BellemanAantal keer bekeken: 2320Dit artikel verscheen in Delta jaargang 43, nummer 2 Eerst werd bestuursvoorzitter Geert Dales van de Hogeschool Inholland ontslagen, later moesten de twee andere bestuurders ermee ophouden en nu stapt ook de raad van toezicht op.

De toezichthouders willen het nieuwe college van bestuur ‘alle ruimte geven’, verklaart de hogeschool. Raad van toezicht Inholland stapt op. Salarisplafond bestuurders onderwijs. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies.

Salarisplafond bestuurders onderwijs

We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Met de cookies voor advertenties en social media worden mogelijk door derden gegevens verzameld buiten de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Van Bijsterveldt en Zijlstra pakken topsalarissen aan. Topsalarissen worden steeds meer aan banden gelegd, dus ook in het hoger onderwijs. Staatssecretaris Halbe Zijlstra en minister Marja van Bijsterveldt gaan salarissen van topfunctionarissen beter in de gaten houden.

Onderwijsbestuurders zullen nog maar 130% van een ministerssalaris mogen verdienen. Iedere euro die boven dit bedrag zal komen, zal worden teruggevorderd. Dit laten Zijlstra en Van Bijsterveldt weten in een brief aan de instellingen van het hoger onderwijs. Overigens ligt de grens momenteel al op € 223.666, maar wordt deze grens niet altijd strak gehandhaafd omdat iedere instelling andere criteria hanteert. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is het hiermee oneens. Inholland helpt studenten niet. RTL Kamer: declaraties HBO-top openbaar. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat HBO-bestuurders hun declaraties openbaar moeten maken. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. Onderzoek naar InHolland Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar declaraties van de bestuurders van de Hogeschool InHollan, maar de bestuurders willen die declaraties niet verstrekken.

Daar moet nu dus verandering in komen, vindt de Kamer. De VVD, PVV, PvdA, D66, SP en GroenLinks vinden dat onderwijsbestuurders, net als ministers, wethouders en bestuurders van rijksuniversiteiten, verantwoording af moeten leggen over wat zij doen met publiek geld. Niet onder WOB. Hbo hangt declaraties niet aan grote klok. BWBR0005252. Nieuwjaarstoespraak Guusje ter Horst, voorzitter HBO-raad - 10 januari 2011, Mauritshuis Den Haag. 10 januari 2011 'Ook namens mij van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Uiteraard begin ik met U allen een heel gelukkig en productief 2011 te wensen. De opdracht die ik voor ons allen voor 2011 zie is dat aan het eind van het jaar (dus over 355 dagen) iedereen weet dat alle hbo-docenten hun stinkende best doen om 400.000 jonge mensen op te leiden tot goede leraren, accountants, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, tolken, verkeersvliegers, ingenieurs en noemt u maar op. Al die beroepen die de as van onze samenleving vormen.

Waar elke Nederlander frequent mee te maken heeft en die een bijdrage leveren aan zijn kwaliteit van leven. De gemeenschappelijke agenda van onze vereniging is vastgelegd in het document: Kwaliteit als Opdracht. Kwaliteit heeft vele gezichten. Maar als we zeggen dat we kwaliteit willen, bedoelen we: goed of deugdelijk. Het draait om gegarandeerde kwaliteit.

Het hbo deugt. Nieuwjaarstoespraak Guusje ter Horst, voorzitter HBO-raad - 10 januari 2011, Mauritshuis Den Haag. Tentamenfraude op grote schaal bij Inholland - Bezuinigingen in het hoger onderwijs. Cameratoezicht na diefstal tentamens. 'Schoonmaker veroorzaakte megafraude InHolland' Massale tentamenfraude InHolland. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden.

"do NOT destroy our future" demonstration against newspaper

Doekleterpstra: Jesse klaver roept Kamer o... De wet van Murphy voltrekt zich. Studenten zijn ‘genaaid’ Share photos and videos on Twitter. Doekle Terpstra: het mes gaat in inHolland - Bezuinigingen in het hoger onderwijs. ANP/redactie − 19/04/11, 17:11 Doekle Terpstra. © ANP. De onderwijslocatie van Inholland in Hoofddorp gaat dicht, meerdere opleidingen worden afgestoten en een nog onbekend aantal medewerkers moet de komende jaren al dan niet gedwongen vertrekken. Het aantal studenten loopt vermoedelijk met 20 procent terug en de kosten moeten met een vijfde omlaag. Onderwijsnieuwsdienst. Inholland gaat radicaal saneren. De Hogeschool Inholland sluit negen opleidingen die niet goed genoeg zijn. De contouren van een nieuw Inholland. RTV Rijnmond. Naam InHolland verdwijnt wellicht.

Flinke sanering Inholland. Terpstra: Grote sanering InHolland. Een flinke sanering is op komst bij InHolland. De onderwijslocatie in Hoofddorp gaat dicht, voor meerdere opleidingen is het einde verhaal en een nog onbekend aantal medewerkers moet de komende jaren noodgedwongen vertrekken. Flinke Sanering Inholland. Twee opleidingen Hogeschool Inholland opgeheven - Westonline. Ook bij InHolland in Alkmaar, Diemen en Hoofddorp verdwijnen opleidingen. 'Inholland metafoor voor alles wat mis is' - BINNENLAND. De onderwijsbubbel: over kennisverarming en zelfverrijking.