background preloader

Tecken som stöd

Facebook Twitter

Tecken som stöd - Tecken skapar möjlighet till interaktion, delaktighet & självständighet. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - www.lul.se. Den här kursen är en webbaserad kurs i Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - www.lul.se

Det är en kommunikationsutbildning där du får lära dig att använda tecken samtidigt som du talar. Du kommer också under kursens gång att få prova använda tecken i många olika kommunikationssituationer. Målgruppen för den här kursen är anhöriga och personal till barn, ungdomar och vuxna med kommunikationssvårigheter. Den webbaserade kursen är tänkt som ett alternativ eller ett komplement till de vanliga kurser som ges inom Hälsa och habilitering i Uppsala län. Kursfakta Lärandemål för kursen. TECKEN SOM STÖD TILL TAL - SÅ KOMMER NI IGÅNG - barnprat.

Till följd av en mer aktiv bebis här hemma (som dessutom lagt sig till med vanan att vakna sisådär tretton gånger per kväll) har det blivit alldeles för lite tid över till bloggande, men nu är det dags för del två i den här miniserien om stödtecken.I förra inlägget förklarade jag vilka fördelar det finns med att teckna samtidigt som man talar med barn, vilka barn som kan ha (mest) nytta av det, och jag försökte även slå hål på den lite seglivade myten att teckenanvändande kan hämma användningen av talade ord.

TECKEN SOM STÖD TILL TAL - SÅ KOMMER NI IGÅNG - barnprat

Idag ska vi prata om hur det går till rent konkret när man använder stödtecken, och jag tänkte tipsa om hur du enkelt kommer igång att teckna på en nivå som passar dig och ditt barn! Använd tecken i kommunikation med barnetDet är vanligt att börja med tecken för olika sorters djur och vanliga föremål i hemmet, vilket förstås kan vara roligt och ganska naturligt eftersom de förekommer runt barnet på olika sätt. Det är också konkret för barnet och ofta motiverande att härma. MalinsBildverkstad. Tecken som stöd - Toppbloggare på Womsa - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - www.lul.se. Den här kursen är en webbaserad kurs i Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - www.lul.se

Det är en kommunikationsutbildning där du får lära dig att använda tecken samtidigt som du talar. Du kommer också under kursens gång att få prova använda tecken i många olika kommunikationssituationer. Målgruppen för den här kursen är anhöriga och personal till barn, ungdomar och vuxna med kommunikationssvårigheter. Den webbaserade kursen är tänkt som ett alternativ eller ett komplement till de vanliga kurser som ges inom Hälsa och habilitering i Uppsala län. Kursfakta Lärandemål för kursen. Så lär du dig teckenspråk. Här sjuder språket. I Halmstad byggdes för över hundra år sedan höjde många bybor på ögonbrynen.

Här sjuder språket

Det var onödigt med en skola så långt ute på vischan, berättar Anette Nyd Lind, handledande pedagog i språk och kommunikation, med målande rörelser. I dag ligger skolan nästan mitt i stan och vi börjar besöket med engelsklektion. Klassläraren Hanna Wigant har redan börjat gå igenom fjärdeklassarnas dagsschema när Specialpedagogiks reportageteam släntrar in en minut för sent. Det blir samhällskunskap, matematik och idrott. – Frågor på det? Hanna Wigant tecknar båt, flygplan och tåg samtidigt som hon frågar vad det heter på engelska. Tio minuter senare är det klart som korvspad för barnen och memory tar över. Nyhemsskolan har en språk- och kommunikationsprofil som genomsyras av alternativ kompletterande kommunikation, AKK. I varje årskurs går 40 till 50 barn uppdelade på två grupper. Anette Nyd Lind.Bild: Anders Andersson. Anette Nyd Lind vill visa så mycket som möjligt och vi är på väg till nästa lektion.

Svenska Avaz - Introduktionsfilmen. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - www.lul.se. Det svenska teckenspråkets handalfabet. Välkommen till Metodmaterialet TAKK för Språket. Tecken som stöd. Ritade Tecken utvecklas av Specialpedagogiska skolmyndigheten och är främst avsedda för pedagoger i verksamheter där man använder Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK.

Tecken som stöd

De ritade tecknen följer det svenska teckenspråket och är tänkta att användas tillsammans med tal för att underlätta språkutveckling, lärande och språkförståelse. För att komma åt ritade tecken klicka på länken här: Ritade tecken. Här finns eget gjort material om tecken som stöd, det är några spel som memory, meningar att läsa och teckna samt ett bildspel där det gäller att teckna rätt utifrån bilder. Sist några bra länkar för mer tipps omkring att arbeta med tecken som stöd i undervisningen. 1.

Med bilder och tecken som stöd har jag gjort ett material som tränar att teckna i hela meningar. För att se hela materialet klicka här: Läs och teckna meningar 2. Här har jag gjort bild kort på färgerna blå, röd, svart, vit, orange, grön, lila och gul. Klicka på länken här för att se de små bildkorten: färgerna. Information - Kommunikationsmetoder - Bilder och grafiska symboler - Bildbanker och bildsamlingar  I Finland används vanligtvis bilder så som PCS-bilder, Pictogram samt WLS-bilder hämtade från kommersiella bildbanksprogram.

Information - Kommunikationsmetoder - Bilder och grafiska symboler - Bildbanker och bildsamlingar 

Utöver dessa finns också andra bildsamlingar tillgängliga, av vilka många är gratis. Kommersiella bildbanker PCS (Picture Communication Symbols) PCS-bilder är enkla ritade bilder. På finska finns över 9000 PCS-bilder tillgängliga, både i färg och svartvita. PCS är troligtvis den mest använda kommunikationsbildbanken i Finland samt i övriga världen. Mayer-Johnson Inc. Försäljare i Finland: Comp-Aid Ab (www.compaid.fi) Se exempel på hur PCS-bilder används på Papunets finskspråkiga bildsidor (www.papunet.net/kuva/lukemista/lorut/tunnelorut) Pictogram (Pictogram Ideogram Communication)