background preloader

Gästblogg Håkan Fleischer

Facebook Twitter

Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull. Igår hade jag äran att vara en av tre huvudtalare på Skolverkets konferens om svensk forskning om 1:1.

Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull.

De två andra talarna var Susanne Kjällander och Åke Grönlund. Tillsammans gav vi tre forskningsbilder, utifrån skilda perspektiv, som lyfte fram såväl likheter som skillnader i våra resultat. Marie Linder har satt ihop en Storify med presentationerna, en videoinspelning och sammanfattningar av dagen. Berner Lindström gjorde sist på dagen en summering och pekade bland annat på det intressanta faktum att utöver att det är stor skillnad mellan beredskap, kunskaper och attityder mellan skolor i Sverige, är det också stora skillnader INOM skolor. Resonemanget har god återklang i min forskningsöversikt, som mestadels består av amerikansk forskning genomförd 2006-2010 (studien återfinns under titeln What is our current understanding of one-to-one computer projects i min avhandling).

Individnivå Utifrån den enskilde läraren behövs ansatser för att minska det skrämmande intryck datorn kan ge. Pokemon Go, lärares iver och barns lärande. Häromdagen fick jag en fråga på Facebook: Vad tycker du om Pokemon Go?

Pokemon Go, lärares iver och barns lärande

I undertexten till frågan kunde anas att frågan ställdes ur ett pedagogiskt perspektiv. Pokemon Go har blivit otroligt populärt på kort tid. Kort sagt kan sägas att det handlar om en digital skattjakt (samla pokemons) som använder sig av augmented reality. Målet är att samla virtuellt utplacerade pokemons helt enkelt. En bra genomgång av hur Pokemon Go fungerar finner du här. Media har så klart blivit tokiga kring detta.

Pokemon Go och undervisning Samtidigt kan man ana att ett gäng i skolsverige naturligtvis vill slänga sig över Pokemon Go. När det gäller nätbaserade flugor är det dock samma sanning som alltid som gäller: Det är kunskapskraven i läroplanerna som skall styra verksamheten. Skolan har dubbla uppdrag – att verka fostrande och att utbilda i enlighet med läroplanernas innehåll. Liknande slutsatser har dragits av andra, bland annat Malin Siwe i Expressen. Pokemon Go – nya skäl för mobilförbud? Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik. Hej på er! Det rullar på snabbt här. Nu har vi ytterligare sex filmer klara om Digitalisering som lyfter skolan.

Var och en relaterad till ett kapitel i boken. Vi har två kvar att producera. Om någon vecka eller två dyker de upp under respektive kapitels meny här på sidan, men redan nu kan du kika på dem om du har lust. Yta och djup IT i svensk skola – en tillbakablick. Filterbubblan sluter sig. I dagens SvD återfinns en artikel med titeln Filterbubblan sluter sig allt tätare om oss.

Filterbubblan sluter sig

Filterbubblan handlar i grunden om hur stora aktörer som Facebook, Google med flera kartlägger sökmönster och försöker räkna ut vad vi är intresserade av och presentar resultat utifrån det. Ur nämnda artikel: Sedan december 2009 är alla Googlesökningar personanpassade, om man inte aktivt undviker det. Sökresultaten serveras efter att Google vägt in en stor mängd faktorer som ringar in användaren: webbläsare, sökhistorik, vilka sajter man besökt på sistone, geografisk position och så vidare.”The filter bubble” blev en omdebatterad varningsklocka som illustrerade de oönskade effekter som kan uppstå när algoritmer manipulerar våra sökresultat.

Exakt hur stor effekt Googles personanpassning har på sökresultaten är omtvistat och föränderligt över tid då Google ständigt justerar sina sökalgoritmer, men sedan Parisers bok först publicerades har konceptet filterbubbla aktualiserats i en rad sammanhang. Mobiltelefoner i skolan bör hanteras, inte förbjudas. Studieteknik, kunskapskrav och förmågor. Sök. Fleischer Kompetensutveckling. Six Thinking Hats - Edward De Bono - Bok (9780141033051) Stormboard - Online Brainstorming and Planning. Add a sticky note and post it online with dot voting. Sketchpad.com Cartoon illustrations and caricatures. R din arbetsyta. Bubbl.us - brainstorm and mind map online. Bubbl.us - brainstorm and mind map online.

Lino - Sticky and Photo Sharing for you. Gästblogg av Håkan Fleischer – Digital kompetens med strukturerad kreativitet och digitala läromedel 2015-02-27. Idag skriver Håkan Fleischer, fil. dr. i pedagogik och fil. mag. i medie- och kommunikationsvetenskap, på vår gästblogg om att utveckla digital kompetens utifrån att arbeta med kreativitet och med digitala läromedel.

Gästblogg av Håkan Fleischer – Digital kompetens med strukturerad kreativitet och digitala läromedel 2015-02-27

Datorer och surfplattor i skolan är fantastiska verktyg när de används på rätt sätt. Jag menar att de behöver användas på ett motiverande sätt för eleverna på ett sätt så att både reflektion och kreativitet stimuleras. För att lyckas genomföra undervisning av hög kvalitet i ett datoriserat klassrum är det viktigt att det finns en solid bas att stå på. Jag är av den uppfattningen att ett välproducerat digitalt läromedel är en sådan bas. Lärare har bevisligen en stressad arbetssituation och att ställa krav att uppfinna hjulet varje gång och skapa egna sammanställningar med material och övningar för varje enskilt tillfälle är utopiskt, och jag menar att det varken är lärare eller elever till gagn i det långa loppet. 1. 2. 3. 4. 5.

Håkan Fleischer.