background preloader

Elevledda utvecklingssamtal

Facebook Twitter

Vårens elevaktiva utvecklingssamtal. Vårens utvecklingssamtal är redan klara för alla elever på skolan. Precis som i höstas valde vi att ha två heldagar, där den första dagen låg första skolveckan efter jullovet och den andra dagen låg veckan därpå. Vi har bara fått positiv respons från föräldrarna med detta upplägg. Alla fick sina tider redan i början av december och det är bara några få som vi fått lägga andra dagar och i de flesta fall så beror det på sjukdom. Vi hade också lagt så att de som hade syskon gick från ett samtal direkt till ett annat. Det gällde då för oss att vara väldigt noggranna med att hålla tiderna.

Om det var så att vi behövde mer tid för att prata om mer saker bokade vi in ett nytt samtal för det. I höstas valde jag att eleverna gjorde en Google presentation till samtalet då vi hade så kort tid på oss att förbereda samtalen. Första dagen efter jullovet hade vi en heldag med planering inför utvecklingssamtalen där vi startade med att ha gemensamt jobb utifrån dessa fyra frågeställningar: Föräldrafrågor åk 3 4 elevaktiva utvecklingss kommentarer. Utvecklingssamtal mall åk 3 4. Material för utv. samtal åk 1 2 .docx. Elevledda utvecklingssamtal effekter efter fem och tio ar. Mitt utvecklingssamtal - Google Slides. Utvecklingssamtal. Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år. Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal.

Det var en hit redan första gången vi genomförde det. Innan vi hade samtal fick eleverna skriva utvärderingar i alla ämnen hur de tyckte att det gick för dem i ämnena och vad de behövde utveckla mer. Vi var då också ganska mycket nybörjare på att skriva omdömena i Infomentor och föräldrarna kom definitivt inte in och kunde läsa så vi skrev ut de skriftliga omdömena och klistrade in det under varje ämne. Under åren har checklistorna som vi använt sett ungefär likadana ut. Vilket upplägg vi ska ha framöver när samtalen ska ligga har vi inte gjort riktigt klart med än. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest. Elevaktiva utvecklingssamtal. Jag har i många år haft elevledda utvecklingssamtal redan från åk 1. Jag har sett stora vinster med att eleverna själva är mycket mer medvetna om sitt lärande men också att de tränat på att berätta om hur de själva tycker och tänker inför andra.

De har då innan förberett sig i skolan genom att fylla i en ”checklista”. Om hur jag jobbat tidigare kan du läsa här. Hälften av de elever jag har denna höst i åk 5-6 hade jag även i åk 1-2. Jag väljer nu att kalla samtalen elevaktiva och det är ju egentligen det de varit hela tiden. Inför dessa samtal hade eleverna gjort en egen film där de fotat från några skoldagar samt att de hade i uppgift att berätta om lite olika saker.

Här är några av de bilder som varit med i elevernas filmer. Matematik åk 5 Vår GOTD-karta Matematik åk 6 Problemlösning Vår skolgård Stegen Snake på engelskan GOTD om jordbävningen i Nepal GOTD om Eiffeltornet Innan de gjorde filmerna och hade samtalen har de förberett sig genom att fylla i detta dokument. Elevledda utvecklingssamtal. Elevledda utvecklingssamtal - lovisedalsskolan. Elevledda utvecklingssamtal. Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år. Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår).

Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Det var en hit redan första gången vi genomförde det. Innan vi hade samtal fick eleverna skriva utvärderingar i alla ämnen hur de tyckte att det gick för dem i ämnena och vad de behövde utveckla mer. Vi var då också ganska mycket nybörjare på att skriva omdömena i Infomentor och föräldrarna kom definitivt inte in och kunde läsa så vi skrev ut de skriftliga omdömena och klistrade in det under varje ämne. Under åren har checklistorna som vi använt sett ungefär likadana ut. Vilket upplägg vi ska ha framöver när samtalen ska ligga har vi inte gjort riktigt klart med än. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest.