background preloader

Skogsmusik

Facebook Twitter

Jonas Lindahl

Each one teach one

Create Avatar - Cartoon Avatar Generator by Create My Picture. Create cool avatars!

Create Avatar - Cartoon Avatar Generator by Create My Picture

Make and Email your funny avatar to friends, family or just about anyone using the email box above - Simply enter yours or a friends address and click the 'email' icon. The box: 'from your name or address' will say who the avatar is from - Simply enter your name or email address if you are sending it to someone else. Check Your 'Junk' box if you don't receive your avatar.. Perfect for use on Facebook profiles, Twitter and more.

Send out direct a funny looking avatar and make somebody laugh today. Avatars are growing in popularity these days. Lately, the use of these small graphic designs have seen a sharp rise on sites like Facebook, Myspace, Twitter. One of the biggest reasons for the need to create avatars is associated with the rising use of social networks. The uses of avatars are endless, they aren't just for kids, many grown adults use them everyday and like-wise enjoy designing them too. To create an avatar you don't need too much imagination. Wp-content/uploads/Kompetenssammanställning-.pdf. Connected Play: Tweens in a Virtual World (The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning): Yasmin B. Kafai, Deborah A. Fields, Mizuko Ito: 9780262019934: Amazon.com.

Artiklar

Popplet. Jag kan väl inte programmera heller... Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, fundera, samtala och diskutera. En lärare som ställer feta öppna frågor möjliggör för eleverna att delta i lektionerna. Tanken får utvecklas i gemenskap med frågan. Jag kommer publicera feta frågor kopplade till Lgr 11. Varför blev London en stor stad och inte Svindon? ÖPPNA lärande frågor att ställa vid läsundervisning: Förhållningssättet är tillåtande, varsamt nyfiket, sonderande, undersökande, vägledande och medvetenhetsutvecklande: Vet du var någonstans i texten du får svårigheter?

Då eleven kan läsa ord som du som lärare förvånas över kan läraren ställa dessa frågor. Frågorna har till uppgift att medvetandegöra eleven och faktiskt också läraren: Hur gör du för att lösa läsningen av vissa ord Du lyckades att utläsa – brandbilsslang… Hur gjorde du? När makten (nät)föraktar medborgarna - Artikel av Filippa Mannerheim. Jag är frilansande journalist och egenföretagare sedan fyra år tillbaka och har en bakgrund som gymnasilärare. För några veckor sedan pågick en intressant diskussion på Flashback. En journalist sa sig vilja få tag i en näthatare att intervjua. Snart flödade tråden av frikostiga svar där medlemmar på nätforumet ville vara med och förklara och beskriva hur de såg på näthatet. Fanns det verkligen eller var det bara medias påhitt? Åsikter om yttrandefrihet, anonymitet på nätet, journalistik, etik, och samhällets eventuella sönderfall, kastades fram och tillbaka.

Journalisten fick många svar. Alla utom journalisten.

Digitala verktyg

Artiklar om MCEdu.