background preloader

Den välmående hjärnan

Facebook Twitter

En av fem kurser inom den tvärvetenskapliga linjen.

Hjärnforskaren om hjärnsjukdomar. Beroendesjukdomar. Dissecting Brains. AI och hjärnan. Träna för din hjärna - en föreläsning med Anders Hansen. Träning boostar hjärnan. Så funkar hjärnan. Ben Ambridge: 9 myths about psychology, debunked. Sandrine Thuret: You can grow new brain cells. Here's how. Sabine Doebel: How your brain's executive function works. Suzana Herculano-Houzel: What is so special about the human brain? Allan Jones: A map of the brain.

Christopher deCharms: A look inside the brain in real time. New Brain Computer interface technology.