background preloader

Ideology, philosphy & politics

Facebook Twitter

Ketters zijn nodig: Pier Paolo Pasolini - Apache.be. Wie herinnert zich Pier Paolo Pasolini nog?

Ketters zijn nodig: Pier Paolo Pasolini - Apache.be

De kans is groot dat zijn naam nog bij weinigen, en zeker bij min 50-jarigen, nog een belletje doet rinkelen. Zijn films worden nog nauwelijks vertoond, zijn boeken zijn bijna niet te vinden in de boekhandels(1). Dit ondanks het feit dat veel van zijn poëziebundels, romans en toneelstukken in het Nederlands bij Uitgeverij Meulenhoff vertaald werden. Blijven doorvragen levert dan ontegensprekelijk het volgende Pasolini-cliché op: het beeld van een onberispelijk geklede, norse homoseksueel, schandalen rond affaires met gespierde jonge arbeiders, ietwat anekdotische herinneringen aan de ‘erotische’-verfilming van de ‘Canterbury Tales’ en vooral aan de beruchte schandaalfilm ‘Salò o le 120 giornate di Sodoma’. Pier Paolo Pasolini Volgend jaar zal het veertig jaar geleden zijn dat het verminkte lichaam van de schrijver en filmmaker gevonden werd op het strand van Ostia, volgens Marc Reynebeau zowat het Blankenberge van de Romeinen.

Ongelijkheid is goed voor iedereen (en nog zes mythes die rijp zijn voor de prullenbak) Het gebeurt niet vaak dat een wetenschap zo op haar grondvesten schudt.

Ongelijkheid is goed voor iedereen (en nog zes mythes die rijp zijn voor de prullenbak)

Sinds de financiële crisis blijkt het ene na het andere economische model, leerstuk of dogma rijp voor de prullenbak. Economiestudenten uit meer dan dertig landen zijn inmiddels in opstand gekomen tegen het oude curriculum. Ze willen meer aandacht voor de echte uitdagingen van deze tijd: de opwarming van de aarde, financiële instabiliteit en de schaarste aan grondstoffen. Ze willen meer geschiedenis, meer filosofie en meer antropologie. Of in hun eigen woorden: ‘Het is tijd voor de terugkeer van de echte wereld in het klaslokaal.’Lees het manifest van de studenten hier. En als er één economisch thema is waar de oude zekerheden een voor een sneuvelen, dan is het ongelijkheid. Maar dat was toen. Dit zijn de zeven gesneuvelde mythes over ongelijkheid. Mythe 1: Ongelijkheid is goed voor de economische groei Mythe 2: De welvaart van de rijksten druppelt vanzelf omlaag.

Economen begrijpen Darwin helemaal verkeerd. Elke wetenschap heeft haar metaforen.

Economen begrijpen Darwin helemaal verkeerd

Zo ook de economie, waar de biologische metafoor om de haverklap wordt gebruikt. Het geliefde marktmechanisme is een heroïsche slag om overleving. Zodra bedrijven hun zoektocht naar efficiëntere productievormen zouden staken, straft de harde logica van de markt ze af. ‘De samenleving is erbij gebaat dat selectie van organisaties kan plaatsvinden’, schrijven Huigh van der Mandele en Arjen van Witteloostuijn op economenwebsite MeJudice. Lees hier het artikel van het economen-duo. De verouderde polaroidcamera verdwijnt ten gunste van de digitale camera. Die biologische metafoor is een interessante. Economen begaan een soortgelijke fout. Neem IBM. Het bedrijf eindigde het jaar met 1,84 miljard dollar minder belastingafdracht dan verwacht. Via een complexe fiscale structuur hoefde IBM 1,84 miljard dollar minder belasting af te dragen. Economische productie vindt altijd plaats binnen een context.

In de economie geldt hetzelfde. Vision of Humanity. Through See the latest peace news and research Latest peace news,research and videos Contact us Vision of Humanity is an initiative of the Institute for Economics and Peace (IEP). IEP have offices in New York and Sydney. Media: media@economicsandpeace.org Education: educators@economicsandpeace.org Data request: info@economicsandpeace.org Sydney office.

Convivialiteit en superdiversiteit. Er is een lange traditie waarbij men etnisch gemende buurten graag bestempelt als ‘onleefbaar’.

Convivialiteit en superdiversiteit

Het feit dat dergelijke buurten – men vindt ze in alle steden vandaag de dag – vaak ook socio-economisch erg laag scoren speelt daarbij een rol. Etnische buurten zijn vaak buurten met een bovengemiddeld percentage werklozen, laaggeschoolden en school ‘dropouts’; met een onroerend patrimonium dat zich in de onderste regionen van de vastgoedmarkt bevindt, met leegstaande handelspanden en huizen die dringend opknapwerk nodig hebben. Diversiteit loopt heel erg vaak gelijk aan sociaaleconomische diacritica: de rijkste buurten en de armste buurten zijn vaak concentratiewijken van ‘vreemdelingen’ – een heel ander type weliswaar, maar niettemin. Terwijl echter die rijke buurten zelden het odium van ‘onleefbaar’ over zich heen krijgen, krijgen de armste buurten dat wel. In wat volgt neem ik een dergelijke arme concentratiebuurt, en onderzoek ik de ‘leefbaarheid’ ervan.

Superdiversiteit Oud-Berchem 1. Article-2013-03-An_Orwellian_America. An Orwellian America. Via Gordon T Long (pdf) An Orwellian America As a young man, I voraciously read George Orwell’s “1984”, Aldous Huxley’s “Brave New World” and Alvin Toffler's trilogy which included "Future Shock"', "The Third Wave" and "Power Shift".

An Orwellian America

During the era of the Vietnam War, I wondered seriously about the future and how it was destined to unfold. Now being considerably older, I have the vantage point to reflect back on my early ruminations and expectations. Unfortunately, I am too old to alter the lessons that are now so painfully obvious. Instead, I pass the gauntlet to those who can understand and take action on what I have unavoidably come to expect for America. I recently read a perceptive paper by Chris Hedges that would have made any English Professor envious, powerfully philosophical but not something an Economics department would pay much attention to.

I have borrowed so heavily from it, that I am unsure where the lines diverge. While we were entertained, Now that: