background preloader

Sadiqulaminpoulsen

Facebook Twitter

Sadiq Ul Amin Poulsen

Jeg er forfatter og har skrevet en bog om: Mest mulig VELVÆRE længst muligt. Den vil snart kunne læses i referat på min hjemmeside: www.wellbeingwealth.com - og noget senere vil den kunne købes som E-bog samme sted. Jeg har stor succes med at rådgive omkring sundhed og velvære.

Happiness Now and Forever. Houries in the Quran. 4 grunde til du har brug for søvn - kvinder.bt.dk. Søvn er en vigtig del af et menneskes liv.

4 grunde til du har brug for søvn - kvinder.bt.dk

Læs her hvorfor. Vi bruger omkring 1/3 af et døgn på at sove, og kroppen har da også hårdt brug for det. Årsagerne til, at kroppen har brug for søvn, har altid interesseret forskerne, og de har også fundet flere af dem. Et nyt studie fra University of Rochester Medical Center har eksempelvis konkluderet, at et særligt udrensningssystem i hjernen næsten er 10 gange mere aktivt, når vi sover, end når vi er vågne. Det kunne altså tyde på, at hjernen ’bærer skraldet ud’ i løbet af natten. Hvor varmt er dit soveværelse? Huffington Post har her samlet nogle årsager til, at vi har brug for søvn hver nat: 1. . - Alle arter har tidspunkter, hvor de har brug for at være aktive, og hvor de ikke har. Han undersøgte flere dyrearter og fandt bl.a. ud af, at den brune flagermus sov 20 timer om dagen og kun er vågen ved skumringen, hvor møl og myg er mest aktive og som dermed lettere kan fanges.

Spis dig til en bedre søvn – læs hvordan på Oestrogen.dk. GRATIS - download helt frit det 1. bind af mit livsværk ... Part 5-Prophet Muhammad SAW’s Habits in Eating And Drinking. The Holy Prophet (s.a.w.) never ate reclining.

Part 5-Prophet Muhammad SAW’s Habits in Eating And Drinking

While taking meals it is desirable to sit in a manner that the knees are upwards and the bottom of the feet touches the ground or in a manner that only right knee is kept upward and the left knee touches the ground making a sitting posture. The Holy Prophet (s.a.w.) as a gesture of courtesy used to keep the inner side of his left foot over the back of the right foot. Another gesture of the Holy Prophet (s.a.w.) courtesy was that he never found fault with the food. If he liked it he ate it, otherwise he did not touch it but he never passed any remark as to whether it was bad or sour, or that the salt was not according to taste or that the soup was thin or thick. [Madarij-un-Nubuwwah]

Pearltrees videos

Spis vinterdepressionen væk - dr.dk/Sundhed/Din sundhed. 18. feb. 2010 07.00 Sundhed Vinteren kan have indflydelse på dit humør.

Spis vinterdepressionen væk - dr.dk/Sundhed/Din sundhed

Mange oplever nedtrykthed og træthed efter flere måneder med mørke, sne og kulde og for lidt sol og dagslys. Det kan i værste fald ende i en depression. Men du kan selv gøre noget for at undgå det. Den rigtige kost kan hjælpe dig med at tage forskud på foråret og få humøret og energien tilbage. En fremherskende teori er, at når humøret daler, er det fordi, der sker en forstyrrelse i hjernens kemi. Serotonin transporterer dit humør Hjernen sender et signal til dig om, hvornår du skal være glad. Og netop disse signaler bliver transporteret via dine nervebaner i hjernen. Netop i dette mellemrum skal signalet faktisk have hjælp til at komme over mellemrummet af et kemisk stof, der hedder serotonin. Din kost kan bidrage til at producere mere serotonin Serotonin dannes i hjernen ud fra et andet stof, som hedder tryptofan.

De andre stoffer skal helst ikke optage alle pladserne, for så er der ikke plads til tryptofan. Vi mister kontrol over vores DNA som 55-årige. Så længe vi er unge, har kroppen let ved at reparere celleskader. Derfor udvikler skaderne sig sjældent til kræft. Reparationerne begynder at halte, når vi kommer i 50erne. (Foto: Colourbox). Vores kroppe fødes til at dø, og forfaldet slår for alvor igennem efter 55-års alderen.

På det tidspunkt begynder vores DNA at degenerere, hvilket øger risikoen for at udvikle kræft. Det viser et omfattende genetisk studie, der er gennemført af et stort internationalt konsortium, som bl.a. rummer et forskerhold fra det danske Statens Serum Institut. Resultatet er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Genetics. »Studiet viser, at vores kroppe er rigtig gode til at reparere DNA-skader, indtil vi bliver omkring 55 år. Evig ungdom er en saga blot.

Pearltrees tips

Rekordlavt antal dræbte i trafikken i 2012 - Bilmagasinet.dk. Med forventet 180 dræbte og 3.650 tilskadekomne i trafikken i 2012 er det fjerde år i træk med nedgang i antallet af trafikdræbte.

Rekordlavt antal dræbte i trafikken i 2012 - Bilmagasinet.dk

Ikke siden man begyndte at registrere trafikulykker i 1930 har antallet været så lav, hedder det fra Vejdirektoratet, og selv om hver eneste dræbt og tilskadekommen i trafikken er én for mange, er der stor begejstring over tallet hos både Rigspolitiet, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik. Sidstnævnte peger på, at trafikanternes ændrede adfærd har en stor del af æren for den positive udvikling.

Der er sket færre ulykker over hele linjen blandt alle trafikanttyper og i alle aldersgrupper, og det er der ifølge de offentlige instanser flere forklaringer på. Bedre og mere sikre biler tager en stor del af æren for de flotte tal. Flere vælger at udskifte deres gamle biler med nye og mere sikre biler. Højere brændstofpriser og øget fokus på grøn transport betyder formentlig også, at flere kører mere økonomisk og sætter hastigheden ned.


  1. sadiqulaminpoulsen Feb 2 2013
    I think it's great, and I love it! I don't have so much time at this time, but I will for sure use it a lot in the future.