background preloader

Romsir

Facebook Twitter

Stran: 1 VPLIV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE NA IZVAJANJE ŠTUDIJA NA DALJAVO V SLOVENIJI.

Management znanja in informacijska tehnologija

Področja uporabe IT 1a - Zdravstvo. Vpliv informacijske tehnologije na zdravje Kiara Ropoša: Predstavile vam bomo informacijsko tehnologijo pri zdravstvu.

Zanimiv članek, informacijska tehnologija resno vpliva na anše zdravje. – rozca12

To temo smo si izbrale zato, ker nas zanima kakšno vlogo ima zdravstvo pri informacijski tehnologiji.

Področja uporabe IT 1a - Zdravstvo

Naš namen te predstavitve je, da bi vam predstavile informacijsko tehnologijo na področju zdravstva, vplive informacijske tehnologije na zdravje in hkrati razširile vaše znanje. Informacijska tehnologija se je začela v zdravstvu uporabljati že sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je v ZDA pojavil prvi računalniški program za pomoč pri učenju babic, vendar je danes zdravstvo področje, kjer se informacijska tehnologija bolj malo uporablja. Kiara Ropoša: Informacijska tehnologija pomembno pomaga ljudem, ki imajo prizadeto katero čutilo. Uporaba informacijske tehnologije.

Se strinjam, informacijska tehnologija je v našem svetu zelo pomembna, praktično brez nje v tem času nebi mogli preživeti. Vse organizacije uporabljajo informacijsko tehnologijo. Zavedati se moramo, da je ključna pri upravljanju dela. Blagajničarke v tem času ko poznamo črtne kode, verjetno sploh ne bi znale več računati izdelkov brez informacijske tehnologije, če pa bi prišlo do izpada elektrike ali kaj podobnega pa bi se čakalne vrste bistveno podaljšale. – barbiii

Informacijska tehnologija 1Š - Področja uporabe pisarniškega poslovanja. V sedanjem času moramo pisarniško poslovanje na novo opredelit.

Informacijska tehnologija 1Š - Področja uporabe pisarniškega poslovanja

Sodoben pomen tega poslovanja lahko izrazimo takole: to je upravljanje z zapisi posameznega državnega organa, organizacije, podjetja in skupnosti. Upravljanje z zapisi deluje, kot najbolj pomemben informacijski sistem. V primerjavi z drugimi tovrstnimi sistemi, ta prikazuje podatke, ki so najnovejši in za upravljanje ali poslovanje večinoma najpomembnejši. Informacijsko - komunikacijska tehnologija v slovenskem ...