background preloader

Romsir

Facebook Twitter

Stran: 1 VPLIV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE NA IZVAJANJE ŠTUDIJA NA DALJAVO V SLOVENIJI.

Management znanja in informacijska tehnologija

Področja uporabe IT 1a - Zdravstvo. Vpliv informacijske tehnologije na zdravje Kiara Ropoša: Predstavile vam bomo informacijsko tehnologijo pri zdravstvu.

Področja uporabe IT 1a - Zdravstvo

To temo smo si izbrale zato, ker nas zanima kakšno vlogo ima zdravstvo pri informacijski tehnologiji. Naš namen te predstavitve je, da bi vam predstavile informacijsko tehnologijo na področju zdravstva, vplive informacijske tehnologije na zdravje in hkrati razširile vaše znanje. Informacijska tehnologija se je začela v zdravstvu uporabljati že sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je v ZDA pojavil prvi računalniški program za pomoč pri učenju babic, vendar je danes zdravstvo področje, kjer se informacijska tehnologija bolj malo uporablja. Kiara Ropoša: Informacijska tehnologija pomembno pomaga ljudem, ki imajo prizadeto katero čutilo.

Uporaba informacijske tehnologije. Informacijska tehnologija 1Š - Področja uporabe pisarniškega poslovanja. V sedanjem času moramo pisarniško poslovanje na novo opredelit.

Informacijska tehnologija 1Š - Področja uporabe pisarniškega poslovanja

Sodoben pomen tega poslovanja lahko izrazimo takole: to je upravljanje z zapisi posameznega državnega organa, organizacije, podjetja in skupnosti. Upravljanje z zapisi deluje, kot najbolj pomemben informacijski sistem. V primerjavi z drugimi tovrstnimi sistemi, ta prikazuje podatke, ki so najnovejši in za upravljanje ali poslovanje večinoma najpomembnejši. Informacijsko - komunikacijska tehnologija v slovenskem ...