background preloader

Reettahe

Facebook Twitter

Sähkö (FY6) Miksi taskulampun kytkintä painettaessa lamppu syttyy?

Sähkö (FY6)

Sähkölamppu muodostaa tasavirtapiirin, joka on johtimien ja sähkölaitteiden muodostama sähkövirran kulkureitti. Tasavirtapiirejä tarkasteltaessa on hyvä ymmärtää suureet sähkövirta, jännite ja resistanssi. Jännite Tutkitaan jännitettä sarjaankytkennässä ja rinnankytkennässä ja selitetään miten se toimii. Virtapiiriin kytkeminen Virtapiirejä on erilaisia. Ohmin laki Virran ja jännitteen suhde kasvaa suhteessa toisiinsa. Miten salamat syntyvät? Ukkonen syntyy kun voimakkaiden ilmavirtausten nousujen ja laskujen johdosta jääkiteet ja -rakeet törmäävät toisiinsa ja hankaavat toisiaan.

Ukkonen on yksi näyttävimmistä luonnonilmiöistä. Sähkövirta Sähkölaitteita yhdistää kolme yhteistä piirrettä. Resistanssi Mitä pidempi metallilanka on, sitä suurempi sen resistanssi on. Myös metallilangan lämpötila vaikuttaa resistanssiin. Resistanssi eri metalleissa Eri metalleilla on erisuuruinen resistanssi. Resistanssin yksikkö on ohmi Suprajohteet. Hutchison Hall gets new Organic Chemistry teaching lab. Fall 2011 Hutchison Hall Gets new Organic Chemistry Teaching Lab The University has created exciting new laboratory space in the Chemistry Department to teach organic chemistry this fall.

Hutchison Hall gets new Organic Chemistry teaching lab

An especially novel feature of the new lab is the incorporation of designed discussion space within the lab. The space will be used to facilitate collaborative, students discussions on the planning, execution, and analysis of experiments. The new lab is equipped with modern chemistry instrumentation, including a capillary gas chromatograph and two Fourier transform infrared spectrophotometers. The lab is outfitted with modern multimedia capabilities, including two 70 inch LCD screens, a high resolution LCD projector, and a 10 foot drop-down screen, which will allow students to view instructional videos and to display real-time experimental data. OIS tilana – Matalan kynnyksen ”pörinäpaikka” & uudenlaisen oppimisen (k)ehto. OIS tilana – Matalan kynnyksen ”pörinäpaikka” & uudenlaisen oppimisen (k)ehto Projektipäällikkö, TtM, ESH Marja Gröhn-Rissanen, Savonia-ammattikorkeakoulu, marja-liisa.grohn-rissanen@savonia.fi Tutkijatohtori, YTT Sanna Laulainen, Itä-Suomen yliopisto, sanna.laulainen@uef.fi Tilasuunnittelija/Muotoilija Paula Leinonen, paula.i.leinonen@gmail.com “Spaces are themselves agents for change.

OIS tilana – Matalan kynnyksen ”pörinäpaikka” & uudenlaisen oppimisen (k)ehto

Change spaces will change practice.” (JISC, Designing for Effective Learning: A guide to 21st century learning space design 2006) Miten OIS? On itsestään selvää, että korkea-asteen koulutusta on kehitettävä työelämän muuttuvia vaateita vastaavaksi. Tässä asiantuntija-artikkelissa keskitymme OIS-hankkeeseen tilojen näkökulmasta. Nojaamme tarkastelussamme trialogisen oppimisen (ks. käsitteestä lisää Paavola & Hakkarainen 2009) ideaan, sillä siihen tulkintamme mukaan tiivistyy OIS-hankkeen oppimisnäkökulma ja oppimisen kehittämisen suunta.

Pois pönötyksestä – OIS-tila ja Olkkari oppimisen kehtona Kuva 1. Kohti yksilöllistä yläkoulun äikkää. Olen viime tammikuussa kirjoittanut luonnokseksi jääneen blogipostauksen otsikolla Kriisitunnelmissa.

Kohti yksilöllistä yläkoulun äikkää

Aloin kirjoittaa siitä, että mieltäni on pitkään kaihertanut joku täsmentymätön tyytymättömyys. Olen esimerkiksi kaipaillut uudenlaista oppimateriaalia osaamatta silti yhtään kuvata, millaista sen pitäisi olla. Tyytymättömyys on koskenut materiaalien lisäksi ihan kaikkea. Näin kirjoitin tammikuussa: Itselläni on yhä usemmalla tunnilla yhä vahvempi tunne, että näin en voi kerta kaikkiaan enää kauaa jatkaa.

Ratkaisu löytyi sattumalta somesta. Samaan aikaan somessa jaettiin usein linkkejä maot.fi -blogiin, jossa saattoi tutustua lisää näihin ajatuksiin. Teoriasta käytäntöön - haasteita riittää Haasteena oppimateriaalit Yksilöllisen oppimisen käytännön toteutuksen rakentelu käy minulta hitaasti muun työn ohessa. Haasteena arviointi Toinen pulma juontuu oppiaineen luonteesta ja siihen liittyen itsearvioinnin haasteellisuudesta. Tämän syksyn käytännön järjestelyt Tavoitteet ensi lukuvuotta varten.

"Paperiton luokkahuone" Creative Commons Search. JOULUKALENTERI. Opettajan tekijänoikeusoppaan sivusto. Yle Haku. Tiedepankki: aaltoliike. Mikä Asiantuntijaverkosto? Työelämätietoa yläkouluun ja lukioon!

Mikä Asiantuntijaverkosto?

Asiantuntijaverkosto on verkkopalvelu, josta yläkoulun ja lukion opettajat sekä opinto-ohjaajat voivat etsiä haluamansa alan ammattilaisia ja ottaa heihin yhteyttä. Sovittuna aikana asiantuntija tulee luokkaan vierailulle etäyhteydellä ja kertoo tunnin aiheesta oman työnsä ja osaamisensa näkökulmasta sekä vastaa opiskelijoiden kysymyksiin. Vierailun tavoitteena on luoda konkreettinen yhteys oppitunnin aiheen ja työelämän välille. Asiantuntijavierailu tuo oppitunnille uutta tietoa, tuoreita näkökulmia ja keskustelunaiheita kätevässä muodossa. Verkon välityksellä 20-60 minuutin vierailu voidaan toteuttaa vaivattomasti, tehokkaasti ja ekologisesti. Asiantuntijaverkosto on Taloudellisen tiedotustoimiston TAT ylläpitämä maksuton verkkopalvelu.

Tavoitteena nuorten työelämätietoisuuden lisääminen Nuoret kokevat koulun ja sitä seuraavan työelämän usein kahdeksi erilliseksi kokonaisuudeksi. Avoin oppimisympäristö Viimeksi päivitetty: 4.8.2014. LUMA.fi: LUMA-sanomat. Online Tone Generator - Free, Quick, No Sign Up Required. The 60 second online hearing test.

Online Tone Generator - Free, Quick, No Sign Up Required.

It's free, simple and no sign up required. How high can you hear? This 60 second tone helps you determine the highest frequency your ears can detect. The range of human hearing is typically quoted as being from 20-20,000Hz, but age and prolonged exposure to loud sounds can significantly lower your ability to hear high frequencies. For best results, perform the test at a comfortable volume in a quiet environment and using good quality headphones. Please note, due to the large number of uncontrollable variables involved here, this is not a scientifically rigorous test, but a rough indicator. Pluto ei ole enää planeetta. Kemia. Kemian tunnilla opeteltiin tiedoston hakua Dropboxista.

Kemia

Opettaja oli ennen oppituntia lähettänyt oppilaiden Wilmaan linkin, josta aukesi seuraava moniste: Oppilaat tallensivat linkin avulla Dropboxista hakemansa monisteen omille iPadeilleen ja alkoivat ideoimaan aineiden erottamista. Työn tekemisen jälkeen oppilaat tekivät Poppletilla erotuskaavion siitä. Työstä palautettiin yksi raportti/ryhmä opettajan luomaan luokan palautuskansioon Showbiehen.

Matikka

Bookmarks.