background preloader

Karpacz

Facebook Twitter

Ex-voto. A Companion to Digital Humanities. Www.pomoerium.net/archiv/fulltexts/pdfs/Pankiewicz_Ryszard/paradygmat/paradygmat_historii.pdf. O biologiczny wymiar historii. Książka propozycji - Zbigniew Kuchowicz. Edge - Trzecia kultura. Celem fundacji Edge jest promowanie dyskusji wszelakie naukowe i intelektualne tematy. Edge pracuje dla intelektualnych i socjalnych osiągnięć społeczeństwa. Edge zrzesza dużą ilość naukowców i innych intelektualistów, wielu z nich przodujących w swej dziedzinie.

Edge jest chce przybliżyć zdobycze współczesnej nauki szerokim rzeszom społeczństwa. Edge jest zdania, że najlepiej potrafią zrobić to sami naukowcy. Pojęcie trzecia kultura to taka parafraza tytułu książki C.P. W między czasie pojawiło się jednak wielu naukowców chcących przybliżyć społeczeństwu zdoczycze współczesnej nauki. Edge jest więc forum i platformą na której naukowcy i inni ludzie zaintersowani nauką dyskutują i wymeiiają poglądy. NEUROBOT elektrozine - teksty - wearable computing. Granica między człowiekiem a komputerem staje się coraz mniej wyraźna.

Od momentu powstania pierwszych prostych replikatorów zmieniło się bardzo dużo. Jesteśmy świadkami ewolucji postbiologicznej. Człowiek jest, jak na razie, ostatnim produktem ewolucji biologicznej, która przebiegała od powstania prostych replikatorów jakimi były jednokomórkowce posiadające jedynie kod genetyczny, poprzez bakterie, ameby oraz zwierzęta. Ewolucja postbiologiczna to powstanie pierwszych prostych replikatorów informacji, jakimi są komputery.

W okresie ostatnich dziesięciu lat nastąpił gwałtowny rozwój technologii informatycznej. Coraz bardziej prawdopodobne jest powstanie - jak określa to Stanisław Lem - technobiontów. Istot, które byłyby hybrydami biologiczno-elektronicznej technologii. Pojawia się konieczność powstania nowego sposobu patrzenia na ewolucję. Odpowiedzi na te pytania szukano w religii, w filozofii czy nawet w sztuce. Dobrą ilustracją tego, co dziś dzieje się w nauce jest książka pt. Edge : Conversations on the edge of human knowledge. Www.wuj.pl/UserFiles/File/Przeglad kulturoznawczy/Przeglad kulturoznawczy_1_2a.pdf. Międzynarodowa konferencja naukowa: W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii Dwór Artusa – Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, 23-25 maja 2011 | Art Line.

Współczesne transformacje sztuki zmierzają w stronę obszaru badań naukowych, w stronę dyscyplin określanych mianem nauk ścisłych. Sztuka dialoguje dziś twórczo z genetyką, biotechnologią, badaniami nad sztuczną inteligencją. Nie jest to wyłącznie efekt nowych aspiracji sztuki. Przeobrażające się równolegle koncepcje dotyczące nauki, ewolucja jej teorii od Ernesta Nagela i Karla Poppera do Thomasa Kuhna i Paula Feyerabenda, wynikająca stąd kontekstualizacja i relatywizacja wartości wyników badań naukowych, doprowadzają do uzasadnionego wniosku, że nauka nie powinna już być obecnie postrzegana jako jedyny obszar praktyk społecznych, w którym produkuje się wiedzę.

W rezultacie, sztuka podejmuje dziś nową rolę, odrzuca tradycyjny podział na obiektywną naukę i subiektywną sztukę, aspirując do roli środowiska badawczego, źródła znaczącej, wartościowej wiedzy. C. P. Snowa. W konferencji wezmą udział m.in Monika Bakke (Polska) Kuba Bąkowski (Polska) Edwin Bendyk (Polska) Joanna Hoffman (Polska) Ponowoczesność, trzecia kultura i nowa fizyka - Eine: "O zmierzchu" - Salon24. Trzecia kultura a cyberkultura | PIOTR ZAWOJSKI. Samochody są dla chłopów, a lalki dla dziewczynek? Przez lata sądzono, że za to, jakimi zabawkami bawią się dzieci, odpowiedzialne jest powszechne przekonanie, które pojawiło się w społeczeństwie na początku XX wieku. Zakładało ono, że lalki są dla dziewczynek, a samochody i piłki dla chłopców. Badania wykazały jednak, że opinia publiczna nie ma wpływu na wybory dzieci. W 2009 roku Gerianne Alexander, psycholożka z TAMU (z ang. Texas Agricultural and Mechanical University), zauważyła nagłe zmiany w poziomie testosteronu u małych chłopców, gdy ci oglądali różne zabawki.

Dzieci nie tylko żywiej reagowały na zabawki uznawane w społeczeństwie za chłopięce i chciały dłużej na nie patrzyć, ale również zarejestrowano gwałtowny wzrost wydzielania męskich hormonów przy wskazywaniu tych przedmiotów. Małpie dzieci zachowują się jak ludzkie Choć badania te były przełomowe, to wyniki otrzymane przez teksańskich psychologów nie obaliły teorii o wpływie społeczeństwa na wybory dzieci. Dlaczego akurat samochody? A co z dziewczynkami? AB/mnd. KELLEY Donald R. Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku.djvu - D - Historia (Ogólne) - Biblioteka - Katon-Starszy. Cyfrowość i granice historii - historiaimedia.org. Uwaga: ten wpis został opublikowany dość dawno (24.05.2011) i jego treść może nie być aktualna.

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane. W 2009 roku wydawnictwo PWN opublikowało przekład książki Frontiers of History. Historical Inquiry in the Twentieth Century, której autorem jest Donald R. Kelley – redaktor czasopisma „Journal of the History of Ideas”, były profesor historii na Uniwersytecie Rutgers, przewodniczący International Society for Intellectual History.

Granice Historii. Problem wiedzy przyjął odmienny kształt w tym nowym tysiącleciu – problem wiedzy w sensie nie epistemologii (…), lecz kwestii organizacji i kontroli wiedzy: jak przechowywać, systematyzować, wydobywać, ogłaszać, przekazywać i interpretować nagromadzenie danych przytłaczających ludzką pamięć od czasu, kiedy istnieją archiwa. Kelley zwraca uwagę na to, że proces cyfryzacji nie dotyczy wyłącznie formy, w jakiej dystrybuowana jest wiedza. Donald R. O różnicy między naukami humanistycznymi i przyrodniczymi - Fronda. Strebski.dyktatura.info/wp-content/texts/philosophy/Nowak02.pdf. Czasopismo Naukowe „Kultura i Historia” » Blog Archive » Czasopismo „Kultura i Historia” | ISSN 1642-9826. Kultura i Historia nr 7/2004 Tadeusz Srogosz,Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki, Częstochowa 2003, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, ss. 248, indeks nazwisk, summary.

ISBN 83-7098-210-7 Profesor Tadeusz Srogosz jest znanym i cenionym metodologiem historii oraz badaczem historii Polski nowożytnej, zwłaszcza warunków bytowych i zdrowotnych, dziejów administracji, wojskowości polskiej i historii historiografii, autorem ponad stu publikacji naukowych, w tym wielu wartościowych książek m.in. pt. Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim (1993); Dżuma ujarzmiona. Jego najnowsza książka, zatytułowana Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki jest programem badawczym przeznaczonym dla historyków zajmujących się biologicznym wymiarem historii, “próbą rzucenia pomostu między teorią a praktyką historiograficzną” (s. 8).

Roman Nowacki. Szefowie prześladuja podwładne bo...nie są seksistami - Niewygodne fakty z naszej ewolucji - Galeria - Strona 11. Zgłoś do moderacji Nie zgadzam się z opinią ~suski1@vp.pl 2011-09-06 (18:07) 2 lata 7 miesięcy 4 dni 18 godzin i 39 minut temu W Polsce istniało - porzekadło " Dlaczego jesteś biedny - bo głupi: a dlaczego głupi - bo biedny" odpowiedz ~Basia 2011-08-12 (09:27) 2 lata 7 miesięcy 30 dni 3 godziny i 19 minut temu zwierzęta zabiją tylko wtedy gdy są głodne a ludzie ??? Odpowiedz pokaż 6 ukrytych odpowiedzi pokaż 1 wcześniejszą odpowiedź ~protex 2011-08-12 (09:56) 2 lata 7 miesięcy 30 dni 2 godziny i 50 minut temu @Basia ^ Nie masz racji. Odpowiedz ~LinQ 2011-08-12 (10:09) 2 lata 7 miesięcy 30 dni 2 godziny i 37 minut temu @protex ^ Węże są oszczędne, atakują wtedy gdy muszą, gdy czują się zagrożone bądź gdy wyruszają na polowanie.

Odpowiedz ~sp4wners 2011-08-12 (10:28) 2 lata 7 miesięcy 30 dni 2 godziny i 18 minut temu @protex ^ Zwierzęta zabijają wtedy kiedy są głodne, kiedy czują się zagrożone, kiedy naruszysz ich terytorium lub "zadrzesz" z ich małymi. Odpowiedz odpowiedz odpowiedz Co za głupoty. . ~?