background preloader

Qvarfordtan

Facebook Twitter

marlon brando

Svenska Akademien. Svenska Akademien är idag en mångsidigt verksam institution, som både vårdar arvet från det förgångna och är uppmärksam på nya strömningar i tiden.

Svenska Akademien

Akademien utser årligen mottagare av flera priser och stipendier. Eftersom antalet ledamöter är arton kallas Akademien även De Aderton. Svenska Akademiens valspråk är "Snille och smak". Verksamheten idag Idag arbetar Svenska Akademien inom en rad områden. Nobelpriset i litteratur Akademien har uppdraget enligt Alfred Nobels testamente att utse mottagare av Nobelpriset i litteratur. Priser och stipendier Akademien delar årligen ut ett stort antal priser och stipendier till bland annat författare, litteratur- och språkvetare, historiker, översättare, svensklärare, bibliotekarier och personer verksamma inom teatern. Nobelbiblioteket Nobelbiblioteket är beläget i Börshuset och är ett instrument i Akademiens prisarbete. SAOB - Svenska Akademiens ordbok SAOB är en historisk ordbok som beskriver all slags skriven svenska från 1521 till våra dagar. Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan. Lära att lära – en nyckelkompetens för livslångt lärande Länder i EU bör se till att alla ungdomar har utvecklat åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, rekommenderar Europaparlamentet och Europeiska rådet.

Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan

Dessa kompetenser är enligt Bryony Hoskins och Ulf Fredriksson • lära att lära • kommunikation på modersmålet • kommunikation på främmande språk • matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens • digital kompetens • social och medborgerlig kompetens • initiativförmåga och företagaranda • kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Förmågan att lära anses vara en av de viktigaste kompetenserna i ett föränderligt och globaliserat kunskapssamhälle, påpekar Hoskins och Fredriksson, författarna bakom rapporten ”Learning to Learn: What is it and can it be measured?”. Bygga ny kunskap på befintliga kunskaper Elever använder ofta lågeffektiva lärstrategier Psykologer har i över etthundra år forskat om effekterna av olika lärstrategier. ​ Referenser. Förutsättningar för läsningen. Läsning är en sammansatt färdighet vilken bygger på olika avkodnings- och förståelseprocesser.

Förutsättningar för läsningen

Avkodning innebär att läsaren känner igen, kan uttala och får tillgång till ordets mening. Denna färdighet byggs upp över tid. Varje gång läsaren möter ett specifikt ord stärks minnesbilden av ordet och småningom kan ordet snabbt och säkert kännas igen. Ordavkodningen är då automatiserad och förståelseprocessen kan inledas. Läsförståelsen möjliggör att läsaren kan hitta en betydelse i texten, reflektera över den och dra slutsatser. Läsning = avkodning X förståelse X motivation Såväl förutsättningar för läsningen som allmänna förutsättningar för inlärning påverkar själva läsningen.

Förutsättningar för läsningen o Fonologisk medvetenheto Bokstavskännedomo Korttidsminneo Benämningo Ordförrådo Förståelse av språkliga grundbegreppo Förståelse av ord, tal och instruktioner Förutsättningar för inlärningen Förutsättningar för läsningen. TED Talks: The 7 Secrets These Speakers Didn’t Reveal in Theirs - Page19. Who doesn’t love TED talks?

TED Talks: The 7 Secrets These Speakers Didn’t Reveal in Theirs - Page19

I like their format, their pith, and the fact that they frequently challenge what I think I knew. I also value that they give me ample social-gathering smalltalk to whip out whenever I feel a looming moment of awkward dull air. The beauty of TED talks is that they tend to provide just the right amount of ideas for that purpose, but just as some great parties leave you tarrying in the vestibule, sad to say adieu, sometimes you want a little more TED: some actionable advice, more development, or just a bit more context. You know where you can find more of the stuff that astonished you? Those speakers’ books—and we’ve got them all on Blinkist! Below, I’ve assembled a little roundup of 7 of the most beloved TED talks, a quick summary of what’s inside, plus, a toothsome little bonus: a nugget of insight that the speakers didn’t reveal in their talks. 1.

TED Talk: How Great Leaders Inspire Action Buy the bookRead in 10 minutes 2. TED Talk: On Vulnerability 3. 4. 5. 6. Realismen det här gör vi. Ämnesförslag till fördjupningsarbete. Ersättningsuppgift programdag. Hyllningstal. Om gemensam läsning av skönlitteratur i grupp, läskompetens och läsengagemang. En av mina tvåor på samhällsprogrammet läser just nu romaner.

Om gemensam läsning av skönlitteratur i grupp, läskompetens och läsengagemang.

Efter en kort introduktion till romantik, realism och naturalism, och en lektion där de fick ”smaka på” utdrag ur de båda romanerna, fick de bestämma sig för vilken av de två som de ville fortsätta att läsa i sin helhet. De har valt mellan Thérèse Raquin och Den unge Werthers lidanden, och i samband med romanläsningen arbetar vi också med epokerna och litteraturhistoria. Vi gjorde ett liknande upplägg i höstas, och då läste samma klass antingen Dvärgen eller Candide, och det fungerade väldigt bra. De närläser en roman och djupdyker i en epok, men får också insikt i vad de andra (som har valt den andra romanen) arbetar med då de ibland berättar och jämför (konflikter/språk/tidsanda…) med varandra över roman-/epokgränserna. När vi läser hela romaner brukar eleverna få två att välja mellan, då jag ser fördelar med att de är många som läser samma roman samtidigt.

Så här ska arbetet i grupperna fungera: Steg 1. Steg 2. Steg 3. Åsa.