background preloader

Roman

Facebook Twitter

Adressat unbekannt. Agathe. Al het blauw. Het lichaam ligt midden op het lege parkeerterrein.

Al het blauw

Allemaal bloemen. Als de olifanten vechten. Andalusisch logboek. April. Een verhaal over poëzie en parfum. Bij de dood van mijn moeder. 18 gedichten. Binnenplaats. Joost BaarsBinnenplaats Bestellen Wat is de waarheid als alles wat je weet je door de vingers glipt?

Binnenplaats.

Dat is de vraag die rondwaart door het veelzijdige poëziedebuut van Joost Baars. Zeer persoonlijke gedichten over de dood en bijna-dood van dierbaren worden afgewisseld met even verstilde als broeierige mystiek, en met originele, humoristische en geëngageerde natuurlyriek. Wie veronderstelt dat denkende poëzie niet kan ontroeren, komt bij Baars voor verrassingen te staan.Baars' even bedachtzame als directe gedichten blinken uit in kwetsbaarheid en grijpen je naar de keel. ‘de slaap, zegt remcois een ontroeringjij weet beterde slaap is ontglippendoodstil verzinkenin een matrasje ademde tikde piep van de hartmonitorsteeds verder buiten gehoordat is de slaap' Bittere tijden. Bokman. Bloemen, bijen en borstbollen. Carwash. Musical. Census. Een weduwnaar krijgt te horen dat hij niet lang meer te leven heeft en besluit een laatste reis te maken.

Census.

Hij geeft zich op als volksteller en gaat op pad, vergezeld van zijn zoon, die het syndroom van Down heeft. De mensen die de vader en zoon onderweg ontmoeten reageren zeer verschillend op het verzoek geteld te mogen worden. Sommigen ontvangen hen gastvrij, anderen stellen zich terughoudender op of weigeren zelfs elk contact. Terwijl ze de laatste stad op de kaart naderen, dringen onmogelijk te beantwoorden vragen zich op aan de vader: waar dient de census eigenlijk toe? Wil hij er wel medeplichtig aan zijn? Condities. Gaat dit boek over je eigen leven?

Condities.

Zo ja, sta je in voor de consequenties? Al jaren zwoegt Vincent Pek op een boek dat maar niet wil komen en kampt hij met een ziekte die maar niet over wil gaan. Hij besluit zijn toevlucht te zoeken in een laatste medicijn: schrijven over zijn chronische aandoening. Opeens moet Pek zich verhouden tot een verleden dat hij tot dan toe zorgvuldig verborgen heeft gehouden. Cruise. De acht bergen. De bekeerlinge. In een klein dorp in de Provence wordt sinds mensenheugenis over een pogrom en een verborgen schat gesproken.

De bekeerlinge.

Eind negentiende eeuw vindt men in een synagoge in Caïro een hoeveelheid opzienbarende joodse documenten. Stefan Hertmans ontdekt de sporen van een voorname christelijke jonkvrouw uit de elfde eeuw, die haar leven vergooide uit liefde voor een joodse jongen. Hij gaat letterlijk achter deze vrouw aan, die samen met haar verboden liefde op de vlucht slaat en een duizelingwekkende tocht aflegt, opgejaagd door alles en iedereen. Stefan Hertmans baseerde zich voor De bekeerlinge op historische bronnen.

Dat brengt hem in een chaotische wereld van passie, haat, liefde en dood, en voert hem uiteindelijk van Caïro terug naar het kleine Provençaalse dorp, waar hij sinds decennia thuis is. ‘Het is stikdonker om hen heen, het diepste uur van de nacht. De Canon. De 50+1 mooiste literaire teksten uit de Nederlanden. De Canon is een verzameling van hoogtepunten uit de Nederlandstalige literatuur.

De Canon. De 50+1 mooiste literaire teksten uit de Nederlanden.

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en het Vlaams Fonds voor de Letteren hebben namelijk de 50+1 belangrijkste en mooiste teksten uit de Nederlanden geselecteerd. De teksten moesten naast hun eeuwigheidswaarde en esthetiek aan twee voorwaarden voldoen: de auteur moest overleden zijn en de eerste publicatie van het werk moest meer dan 25 jaar oud zijn.De selectie bestrijkt vele facetten van de literatuur: proza, poëzie, theater. De eerste gekozen werken dateren uit de middeleeuwen, de laatste uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Naast fragmenten uit de gekozen werken worden in het boek essays opgenomen waarin de auteurs gesitueerd worden binnen de Nederlandse letteren.µ 'Boek en website zijn uiterst geschikt voor het literatuuronderwijs, maar zal niet enkel leerkrachten en (hopelijk ook) leerlingen of studenten behagen. De Cirkel. De consequenties. De dag die nooit komt. Algemene info Leverbaar Ja ISBN 9789463360388 paperback Aantal pagina's 176 Prijs € 17,50 NUR 301 april 2018 Genres 15+, Fictie, Proza, Romans Omslag Magda Rijs Recensies 'Het verhaal houdt je in haar greep en voert je mee tot aan het adembenemende einde, waarna de lezer verbluft achterblijft.'

De dag die nooit komt.

De dood in Taormina. In een gebed dat geen gebed is, een bekentenis die geen bekentenis is, een liefdesbrief, nee, een verlaat antwoord op een liefdesbrief, vertelt Zelda (26) over haar leven als lokeend in dienst van een jeugdbende, als drager van eigen en andermans geheimen.

De dood in Taormina

En over de rest van haar leven, dat begon nadat ze haar vader op haar zestiende beloofde niet vroegtijdig te zullen sterven. Een verloren opschrijfboekje (toeval? Noodlot?) Voert haar naar de acteur Jona (tweevoudig winnaar van de Louis d’Or). Met hem en een Zweedse cowboy zonder cowboyhoed reist ze naar Taormina, volgens Jona het betere decor voor het geluk. De geniale vriendin. Kinderjaren, puberteit. De gestolen glasramen. De greppel. De greppel is de nieuwe Herman Koch, auteur van het Boekenweekgeschenk 2017.

De greppel.

Robert Walter, geliefd burgemeester van Amsterdam, vermoedt dat zijn vrouw vreemdgaat met een van zijn wethouders. En nog wel met die oerdegelijke wethouder die zich inzet voor het milieu. Niet veel later beweert een journaliste dat de burgemeester betrokken is geweest bij het toetakelen van een agent tijdens een Vietnam-betoging. Dan staat opeens zijn vierennegentigjarige vader op de stoep: hij en zijn vrouw willen samen euthanasie plegen.

‘De greppel’ laat zien hoe een ogenschijnlijk stabiele man in korte tijd steeds verder verstrikt dreigt te raken in zijn eigen angsten en vermoedens. Herman Koch (1953) was bekend als televisiemaker (Jiskefet) en is inmiddels wereldberoemd geworden met Het diner. De jongens van Nickel. De Kolibrie. Al sinds zijn jeugd wordt Marco Carrera, die als kind een groeistoornis had, de kolibrie genoemd, naar een van de kleinste vogels ter wereld.

De Kolibrie

Maar in zekere zin is Marco ook echt een kolibrie: hij lijdt een dramatisch bestaan, vol vreugdes, liefdes en de nodige pijn, maar hij blijft in evenwicht. Zijn hectische bewegingen stellen hem in staat de existentiële acrobatiek van het leven te doorstaan, net als de kolibrie, die twaalf tot tachtig vleugelslagen per seconde maakt, maar schijnbaar bewegingloos in de lucht blijft hangen.In De kolibrie volgen we ademloos de levensloop van Marco Carrera, een held van onze tijd zoals alleen Sandro Veronesi die uit zijn pen kan laten ontstaan.

Het is een schitterende roman over pijn en de kwellende kracht van het leven, die door de belangrijkste krant van Italië, de Corriere della Sera, uitgeroepen werd tot Boek van het Jaar. De lezer is niet dood. Schotschrift. 'De lezer is niet dood. We laten hem in een verschraald landschap sterven van de dorst. We geven hem zand in plaats van water. De Nederlandse poëzie van de twintigste en de eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten. De ontdekking van de hemel. De Ontdekking van de Poëzie. De misplaatste sollicitant is een ‘delirium’, een danteske ‘commedia’ waarin de Argentijnse en Latijns- Amerikaanse politieke werkelijkheid wordt bekeken en naar zichzelf kijkt. De poëzie van Leónidas Lamborghini (1927-2009) is eigenzinnig, speels en driftig.

Zo ook zijn hoofdwerk El solicitante descolocado, dat is samengesteld uit (bewerkingen van) series gedichten die tussen 1955 en 1971 voor het eerst werden gepubliceerd. Het begin van deze poëtische cyclus houdt nauw verband met de staatsgreep die in 1955 een einde maakte aan de tweede termijn van de Argentijnse president Juan Domingo Perón. Het nieuwe regime noemde zichzelf ‘De Bevrijdende Revolutie’ en verbood het peronisme. De stem die het vroege werk van Lamborghini vertolkt, is de stem die op dat moment niet meer gehoord mag worden, de stem van het peronistische verzet, dat wordt vervolgd door wie Lamborghini de ‘ont-vrijders’ noemt.

De opgang. Het was in het eerste jaar van het nieuwe millennium dat ik een boek in handen kreeg waaruit ik begreep dat ik twintig jaar in het huis van een voormalige ss-man had gewoond. Niet dat ik geen signalen had gekregen: zelfs de notaris had me, op de dag dat ik het huis met hem bezocht, terloops op de vorige bewoners gewezen; ik had er toen weinig aandacht voor. Misschien verdrong ik het ook, doordrenkt als ik jarenlang was geweest van de pijnlijke gedichten van Paul Celan, de getuigenissen van Primo Levi, de talloze boeken en documentaires die je sprakeloos achterlieten, de onmogelijkheid van een hele generatie om het ondenkbare te beschrijven. Nu zag ik mijn intieme herinneringen doordrongen raken van een werkelijkheid die ik me amper kon voorstellen, maar die ik ook niet meer kon wegduwen. Het was alsof er schimmen opdoemden in de kamers die ik zo goed had gekend; ik wilde ze vragen stellen, maar ze liepen dwars door me heen.

De reis van de lege flessen. De wolkenmuzikant. Descartes in Amsterdam. Filosofische detective (E-book) Dit gaat niet over grasmaaien. Hoe lees je poëzie. Dit lichaam van mij. Drieman. Wide Vercnockes grootvader werd na de Tweede Wereldoorlog veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf omdat hij als dichter zijn poëzie ten dienste had gesteld van de bezetter. Na vijf jaar kwam Ferdinand Vercnocke vrij. twintig jaar later kreeg hij eerherstel.Over dat verleden werd in de familie weinig gepraat. Rond 2015 achtte vader Bout Vercnocke de tijd rijp om via het familiearchief en de huidige stand van het historisch onderzoek alsnog te proberen de waarheid over dit verleden te achterhalen en bloot te leggen.

Zoon Wide Vercnocke raakte geïntrigeerd en voelde de noodzaak om op zijn manier op zoek te gaan naar antwoorden. De geboorte van het stripalbum Drieman volgt na vijf jaar van intense contacten tussen vader en zoon, waarin beiden niet alleen geconfronteerd werden met dit verleden, maar ook en vooral met zichzelf en met hun relatie tot elkaar. Drijfzand. Duiven vliegen op. Vertaald uit het Duits door Dineke Bijlsma Op deze blauwe novemberdag dachten we aan onze overledenen, oudtantes en oudooms, aan onze grootouders die we nooit hebben leren kennen, moeders moeder en Papuci, voor u, Mamika, hebben we een lied gezongen, en namens u hebben we erom gebeden dat de levenden niet voor hun tijd zullen sterven. Ildikó komt als dertienjarig meisje in een nieuw land te wonen.

Daarvóór leefde ze met haar zusje Nomi bij haar grootmoeder in een streek in voormalig Joegoslavië. Haar moedertaal is echter Hongaars, want daar kwam haar familie oorspronkelijk vandaan. Het nieuwe leven in Zwitserland is hard voor het gezin. Dwarrelstad. 'Een prachtig verhaal dat de unieke schoonheid van puur verdriet in woorden en beelden vat. Een film met Sophia. Een nagelaten verhaal. Een portret van de kunstenaar als jongeman. Een wereld binnen handbereik. Fantoommerrie. Gebrek is een groot woord. Nynke ‘Skip’ Nauta is al zeven jaar op zee als het verleden plotseling voor haar neus staat, zomaar, in de jachthaven van Cannes: het echtpaar Zeno en hun briljante puberzoon, Juda.

De enthousiaste Zeno’s hebben al eens eerder goed gezorgd voor Skip en ze nodigen haar uit om een zomer door te brengen in hun tuinhuis in Amsterdam.Schoorvoetend accepteert Skip de uitnodiging en reist terug naar Nederland. Ze treft een stad en een gezin aan waaraan de tijdgeest knaagt. In de overbevolkte, overbekende straten van Amsterdam valt bovendien niet te ontsnappen aan de sporen van twee verloren liefdes: een man en een moeder, die allebei tevergeefs hebben geprobeerd om Skip de tragedie in te trekken. De heldin heeft zich altijd met succes verzet tegen de rollen die haar werden opgedrongen, maar nu zal ze haar buitenstaanderschap opnieuw moeten overdenken.

Grensgangers. Grensgangers is een boek waarin jonge mensen – letterlijk én figuurlijk – hun grenzen aftasten. Hamnet. Op een zomerdag in 1596 gaat Judith, een jong meisje uit Stratford-upon-Avon met een flinke griep in bed liggen. Haar tweelingbroer Hamnet zoekt overal vergeefs om hulp. Het achtste leven (voor Brilka). ‘Het achtste leven (voor Brilka)’ van Nino Haratischwili is een monumentaal, tolstojaans familie-epos dat zes generaties omspant tussen 1900 en nu. Dit verhaal over acht levens van één Georgische familie begint in een kleine stad tussen Georgië en Azerbeidzjan, waar een getalenteerde chocolatier zijn dochters grootbrengt en en passant een recept bedenkt voor een verrukkelijke chocoladedrank met gevaarlijke krachten.

Het brengt hem rijkdom en aanzien, maar dat betekent in die tijd ook al spoedig gevaar. Het boek Daniel. Het een als het ander. Het stad in mij. Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht. Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht van Mark Haddon is een prachtige en ontroerende roman voor jongeren en volwassenen. Het won vele prijzen in binnen- en buitenland. ‘Hoe oud je ook bent als je dit boek leest, vergeten doe je het nooit.’ – NRC Handelsblad De vijftienjarige Christopher weet veel van wiskunde, maar weinig van mensen. HhhH. Himmlers hersens heten Heydrich. Ik ben er niet. ‘Wij waren de twee scheefgezakte pilaren die, zodra je ze tegen elkaar aan deed leunen, steviger zouden staan dan één ongeschonden, op zichzelf staande pilaar ooit kon. Het zou goed komen met ons, zolang we samen bleven.’ Ik ben mogelijk. Ik hier jij daar. Gedichten.

> Boekenportaal>literatuur>poëzie>Ik hier jij daar Bekijk groter. Ik moet. Ik zag een man met een bos bloemen naar de Nieuwstad gaan. Poëzie. Lilian Zielstra Ik zag een man met een bos bloemen naar de Nieuwstad gaan. In de rij voor de nachtboot. In weerwil van de woorden. 'Het is een genot de meanders van dit verhaal te volgen, dat drijft op schrijfplezier. [...] Dimitri roept ongegeneerd nostalgisch een wereld op die niet meer bestaat, verweert zich met woorden tegen dingen die hem niet aanstaan.’ - ★★★★ Mark Schaevers, HUMO ‘Verhulst schrijft magnifieke novelle over fobie voor post. [...] Ja Nee. Gedichten. Jij mag alles zijn. Jonkvrouw. Judas. Kameleon. Gedichten. Kanonnenvlees. Klont. Koelkastlicht.

Kracht 2013. Kwaad gesternte. Late dagen. Laten we het er maar niet over hebben. Leeskwesties. Leger. Gedichten. Lena. Le premier homme. Le procès du cochon. Maan en zon. Mag ik hier even huilen. 24 blije gedichten. Mijn lieve gunsteling. Misschien brengen de scherven nog geluk. 27 gedichten. Moussa of de dood van een Arabier. Muidhond. Nachtouders. Nachtroer. Nachtstad. Oogje. Het kleine meisje uit de Lange Tafelstraat. Oogzenuw. Opabinia. Over de romankunst. Verzamelde essays. Poëzie hardop. 35 columns met 95 gedichten van 65 dichters. Polaroid. Reddend zwemmen. Samen sterke verhalen vertellen. Het mooiste uit de literatuur, gekozen door het Lezerscollectief. Tien liefdes. The Boy in the Striped Pajamas. The Heart's Invisible Furies.