background preloader

Geschiedenis

Facebook Twitter

China. Een maatschappelijke en filosofische geschiedenis van de vroegste tijden tot de twintigste eeuw. De Graven van Vlaanderen (861-1384). Lees over de vijfentwintig opeenvolgende graven en gravinnen die Vlaanderen bestuurden en maak kennis met een wereld van hartstocht, heerszucht en wraak.

De Graven van Vlaanderen (861-1384).

Boudewijn de IJzeren schaakte een koningsdochter, Judith, en werd zo de eerste graaf van het drassige Vlaanderen aan de Noordzee. Het zou meer dan vijfhonderd jaar duren voor het graafschap overging in Bourgondische handen. De Habsburgers. De opkomst en ondergang van een wereldmacht. Martyn Rady is historicus en hoogleraar Centraal-Europese geschiedenis van het University College London.

De Habsburgers. De opkomst en ondergang van een wereldmacht.

Eerder schreef hij onder andere The Habsburg Empire in de Oxford University-reeks Very Short Introductions, een boek over keizer Karel V, en verscheidene boeken over de Hongaarse en Roemeense geschiedenis. De complete geschiedenis van een van de machtigste dynastieën aller tijden 'Definitief standaardwerk.' ••••• NRC Handelsblad 'Een boeiend "rise and fall"-verhaal.' ★★★★ De Standaard De geschiedenis van Europa is voor een groot deel bepaald door de leden van één eeuwenoud geslacht: het huis Habsburg. Van een zeer bescheiden hertogdom groeide het huis Habsburg uit tot de belangrijkste heersende macht van Europa nadat in de vijftiende eeuw de heerschappij over het Heilige Roomse Rijk was verworven.

Een geschiedenis van België voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders) Een kennismaking met de middeleeuwse wereld. Een kennismaking met de oude wereld. 'Leerboek en naslagwerk ineen, bestemd voor beginnende studenten en andere geïnteresseerden......

Een kennismaking met de oude wereld

Het boek is soms wat traditioneel en braaf van opzet, maar vormt een gedegen inleiding in de oude geschiedenis. Deze heruitgave die in veel opzichten nieuw is en aansluit bij moderne communicatiemiddelen, vervangt alle voorgaande edities.' - NBD Biblion, 28 maart 2018 'Dit boek heeft een enorme make-over gekregen. De lay-out is nu veel aantrekkelijker en de inhoud is sterk aangepast. Zo is de inhoud aangepast volgens het laatste wetenschappelijke onderzoek, zijn er diverse tabellen en kaders toegevoegd en is er zelfs zeer bruikbaar online didactisch materiaal toegevoegd, zoals een begrippenlijst, begrippentrainer en tijdbalk. In het tijdschrift Historiek is een uitgebreide recensie verschenen. Flor Peeters. Mijn triomf van de wil. Dagboek van 40 maanden Sachenhausen. Ik krijg een hemdje dat tot net onder de navel reikt, en een onderbroek die tot aan de knieën doorgescheurd is.

Flor Peeters. Mijn triomf van de wil. Dagboek van 40 maanden Sachenhausen.

Er zit geen knoop meer aan vast. Nog een broek en een vestje in hopeloos dunne zebrastof, twee vodden om rond de voeten te draaien, een mutsje dat veel te klein is, een paar pantoffels met houten zolen. Geschiedenis InZicht. Vakkennis en didactiek voor het basisonderwijs. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400. Wereld in woorden. Wereld in woorden opent een compleet nieuw venster op de roemruchte veertiende eeuw: de eeuw van de pest waaraan Europa bijna de helft van zijn inwoners verloor en nog veel meer van binnen en van buiten komend onheil.

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400. Wereld in woorden.

Maar ook een eeuw van grote creativiteit zoals blijkt uit de Nederlandse literatuur in deze periode, door Frits van Oostrom meesterlijk en meeslepend opnieuw tot leven gebracht.Een ongekend bonte stoet van teksten en schrijvers trekt in een machtig panorama langs. De alom vereerde mysticus Jan van Ruusbroec, maar ook rebelse geesten. Bloedstollende chirurgische geschriften en ethische tegeltjeswijsheden. De unieke abele spelen, de schuine humor van de boerden, en het altijd weer ontroerende Egidiuslied. Zowel grote klassiekers als obscure teksten komen aan de orde, verrijkt met tal van nieuwe vondsten uit recent onderzoek. Frits van Oostrom is sinds 2002 universiteitshoogleraar te Utrecht. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560. Het Gevleugelde woord. De literatuur is volwassen geworden in de vijftiende eeuw.

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560. Het Gevleugelde woord.

Ze heeft een eigen taal gevonden en gaat over alles wat mensen opwindt – liefde, hiernamaals, zelfkennis, huwelijk, misstanden in de kerk, het ware geloof, ketterijen en erotiek. Ook zijn er nu auteurs die gevierd worden en van hun pen kunnen leven.Maar nog steeds werkt literatuur alleen op straat, in kroeg of klooster, en ook op zolder en kerkhof – zolang er maar mensen zijn. Literatuur blijft een publieke zaak, zelfs een gedrukt boek met schelmenstreken leest men aan elkaar voor. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900. Alles is taal geworden. Staatkundig, sociaal en cultureel is de negentiende eeuw een eeuw van onophoudelijke beweging en verandering.

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900. Alles is taal geworden.

Alle landen zijn op zoek naar een eigen nationale identiteit, ook Nederland en België, die na een korte mesalliance weer eigen wegen gaan. Daarnaast zijn het de opeenvolgende internationale stromingen van romantiek, realisme en naturalisme die tot keuzes dwingen en leiden tot nieuwe benaderingen van de letterkunde. Het domein van de literatuur breidt zich onafzienbaar uit. Het aantal tijdschriften groeit en de literaire kritiek wordt volwassen. Steeds meer Vlamingen en Noord-Nederlanders gaan literatuur ten gehore brengen of beluisteren in verenigingsverband.

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. Bloed en rozen. Een watervlugge afwisseling van literaire generaties en hun tijdschriften, modes en stromingen, dat is de geschiedenis van de literatuur in Nederland en Vlaanderen tussen 1900 en 1945.

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. Bloed en rozen.

Het is de tijd van de opkomst en ondergang van totalitaire ideologieën – die ook hun sporen nalaten in de letteren. Maar allesbepalend zijn de twee wereldoorlogen die de status quo van de negentiende eeuw vernietigen. Vlaamse dichters trekken in de Grote Oorlog ten strijde ‘in een geur van bloed en rozen’. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Altijd weer vogels die nesten beginnen.

Bestaat de Nederlandse literatuur nog wel?

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Altijd weer vogels die nesten beginnen.

En kan daar nog een geschiedenis van geschreven worden? Of is er alleen nog maar een overrompelende hoeveelheid boeken? Ja, de Nederlandse literatuur bestaat. En zij leeft – anders dan vroeger, maar meer dan ooit.Altijd weer vogels die nesten beginnen laat zien hoe levendig en veranderlijk die literatuur is. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. De republiek: 1700-1800. Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Nabeschouwingen. Ongeziene blikken. Sinds kort is de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur compleet.

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Nabeschouwingen. Ongeziene blikken.

De Nederlandstalige letterkunde wordt erin beschreven vanaf het begin tot 2005, in negen delen van de hand van elf gezaghebbende auteurs. In Ongeziene blikken kijken de beide hoofdredacteuren terug op de geschiedenis van het project. Waarom duurde het zo lang totdat het verouderde handboek van Knuvelder een volwassen opvolger kreeg? Welke concrete voorwaarden maakten de plannen voor een nieuwe literatuurgeschiedenis toch levensvatbaar, na jaren van aarzeling en scepsis? Welke wetenschappelijke uitgangspunten waren bepalend voor de aanpak, en hoe zijn die in de afzonderlijke delen gerealiseerd? Vanaf de eerste plannen tot nu zijn ruim twintig jaar verstreken. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Vanaf het begin tot 1300. Stemmen op schrift. Stemmen op schrift vertelt in een breed en meeslepend cultuurhistorisch verhaal hoe de Nederlandse literatuur in enkele eeuwen van niet-bestaand volwassen werd.

Natuurlijk komen de klassiekers van de Middelnederlandse literatuur uitgebreid aan bod, maar ook obscure teksten die tot nu toe alleen bij de specialisten bekend waren. Met visie en passie geschreven, verhaalt Stemmen op schrift over middeleeuwse Nederlandse boeken, maar ook Latijnse, Franse, Duitse en zelfs Oud-Syrische. Grote verwachtingen in Europa. 1999-2019.

In ‘Grote verwachtingen’ vertelt en duidt Geert Mak de recente geschiedenis zoals alleen hij dat kan. Het is het vervolg op het immens succesvolle ‘In Europa’ dat vijftien jaar geleden verscheen. Enkele jaren later volgde de 35-delige tv-serie met de schrijver in de hoofdrol. In Europa ging over de twintigste eeuw en hoe die in veel opzichten gruwelijke periode getekend door twee wereldoorlogen, ons heeft gevormd. ‘Grote verwachtingen’ gaat over de eerste twee decennia van de eenentwintigste eeuw. Historisch denken. Basisboek voor de vakdocent. Historisch denken over bronnen. Aan de slag in het geschiedenisonderwijs. In het geschiedenisonderwijs dienen bronnen niet alleen om tot kennis van het verleden te komen. Bronnen verduidelijken evenzeer hoe geschiedenis tot stand komt. Dat is het uitgangspunt van dit toegankelijke theorie- en oefenboek.

Het is bijzonder geschikt voor de lerarenopleiding geschiedenis in secundair en voortgezet onderwijs en voor leerkrachten geschiedenis, zowel in Vlaanderen als in Nederland. De auteurs van Historisch denken over bronnen vinden het belangrijk om leerlingen in de geschiedenislessen van die basisgedachte bewust te maken. De leerkracht geschiedenis moet hen bijbrengen dat ze geschiedenis niet rechtstreeks uit bronnen kunnen aflezen, maar dat ze die bronnen altijd kritisch moeten interpreteren. Hoe kunnen (aanstaande) leerkrachten geschiedenis hun leerlingen daarmee vertrouwd maken? Kindvluchtelingen wrakhout van de oorlog.

Ontmoetingen in het Westen. Een wereldgeschiedenis. Sapiens 1. Leerwerkboek. Sapiens 2. Leerwerkboek. Vrede en oorlog. Een wereldgeschiedenis. Zorg voor morgen. Een historische reflectie op een veranderende samenleving. Een historische reflectie op een veranderende samenleving Wie af en toe een krant openslaat of het nieuws bekijkt, krijgt de indruk dat de wereld snel verandert, en helaas is dat meestal in een negatieve context. Moeten we ons zorgen maken over morgen? En in dat geval, hoe kunnen we zorgen voor morgen? Voor genuanceerde antwoorden op die vragen, zetten we best een stapje terug. Een historische reflectie op belangrijke thema’s zoals bevolkingsontwikkeling en verstedelijking, milieubewustzijn en duurzaamheid, sociale ongelijkheid en ontwikkeling, economische conjunctuur en technofobie, of politiek geweld, kan ons immers veel bijleren.