background preloader

Geschiedenis

Facebook Twitter

1001 Historische plekken plekken die je gezien moet hebben. 500 gebeurtenissen die onze wereld veranderden. Children’s world. Growing up in Russia 1890-1991. “A work of formidable erudition, huge originality and powerful imagination….a tour de force.”

Children’s world. Growing up in Russia 1890-1991.

—Stephen A. Smith, University of Essex Jeffrey Brooks, Slavic Review "No one can finish this book without learning a lot about twentieth-century Russian children and their families and encountering many voices of Russian childhood. . . . A pleasure to read because of the wealth of information about subjects that historians usually ignore. " John McNair, Australian Slavonic and East European Studies "With this encyclopaedic and erudite study, Catriona Kelly consolidates her position in the first rank of those currently writing in English about Russian cultural history. . . . Alexandra Smith, Modern Language Review "Kelly's encompassing study is likely to remain the major reference book on Russian childhood for years to come.

Jane A. "A path-breaking book with a wealth of information. " De condor en de kolibrie. Oorlog en vrede in 2015. Ook als e-book verkrijgbaar!

De condor en de kolibrie. Oorlog en vrede in 2015.

Toen in 1989 de Berlijnse muur viel, was er euforie: nu de Koude Oorlog voorbij was, zou de wereld een stuk vredevoller en idyllischer worden. Maar het ontwaken volgde snel, eerst met de Iraakse inval in Koeweit in augustus 1990, later met de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië en de genocide in Rwanda. De drie decennia sinds de val van het communisme zijn echter niet alleen een verhaal van geweld en bloedvergieten, want in veel delen van de wereld is het rustiger dan ooit tevoren.

In De condor en de kolibrie brengt Mark Heirman, die al zijn hele carrière lang gefascineerd is door het samenspel van conflict en harmonie, een heldere en genuanceerde kijk op de wereld sinds 1989. Een wereld waar wrede oorlogen zijn uitgevochten maar waar ook hoop en vrede is. Al meer dan 1000 jaar werd de zwarte bevolking van Afrika verknecht en tot slaaf gemaakt. In de eerste plaats de katholieke kerk! Meer info Wie was ze en waar kwam ze vandaan?

Meer info Meer info. De Graven van Loon. Loons, Luiks, Limburgs. De Graven van Loon is het nieuwste deel in de prestigieuze reeks waarin reeds De Graven van Vlaanderen, De Bourgondische vorsten en Oranje tegen Spanje van Edward De Maesschalck verschenen.

De Graven van Loon. Loons, Luiks, Limburgs.

Het is een standaardwerk over het Limburgse verleden tot 1795. Een verleden dat zich niet in de Nederlanden afspeelde, maar in het Duitse Rijk. Anders, verrassend en intrigerend. De politieke, sociaaleconomische, religieuze en culturele ontwikkelingen komen systematisch en toegankelijk aan bod. Ook het prinsbisdom Luik krijgt ruime aandacht. De zijderoutes. Een nieuwe wereldgeschiedenis. The Times – ‘Veel boeken beweren “een nieuwe geschiedenis van de wereld” te zijn; dit boek heeft die benaming met recht.

De zijderoutes. Een nieuwe wereldgeschiedenis.

DWDD-boekentip maart 2016 De zijderoutes is een schitterende verkenning van de elementen die de stuwende kracht waren achter de opkomst en de ondergang van wereldrijken, die de stroom van ideeën en goederen bepaalden en nu een nieuw tijdperk inluiden in de internationale politiek. Het gebied ten oosten van de Middellandse en de Zwarte Zee tot aan de Himalaya, dwars door Centraal-Azië tot diep in China en India, was duizenden jaren het middelpunt van de aarde. Het is de bakermat van onze beschaving, waar meer dan 2500 jaar v.Chr. metropolen ontstonden als Harappa en Mohenjodaro met een bevolking die in de tienduizenden liep en met straten die waren aangesloten op een geavanceerd rioleringssysteem.

Het is ook het gebied van de zijderoutes – handelsroutes maar ook verbindingswegen waarlangs opvattingen, religies, ideeën, cultuur én ziektes zich konden verspreiden. Een geschiedenis van België. Hoe de mens de wereld vormgaf. Auteur Frank Caestecker Geschiedenis lijkt vooral de geschiedenis te zijn van een groep mensen bezig met de opbouw van een eigen samenleving - in moderne termen, van een natie.

Hoe de mens de wereld vormgaf.

Die samenleving, Vlaanderen, België, Europa..., is de sociaal-politieke, maar ook vaak culturele en economische context waarbinnen ieder van ons zijn of haar leven betekenis geeft. Dankzij het verdwijnen van de interne grenzen en dankzij de euro groeide ook ‘Europa’ uit tot een steeds meer beleefde ruimte. De Europese geschiedenis wordt concurrent voor de ‘klassieke’ nationale geschiedenis. Dat nationaal of Europees verhaal speelt zich echter niet af in een vacuüm. Frank Caestecker is Doctor in geschiedenis van het Europees Universitair Instituut (Firenze). Napoleon. Deel 1 van Strateeg tot Keizer. De definitieve Nederlandstalige biografie over Napoleon, in twee boekdelen, toont het ware gelaat van de Corsicaanse immigrant die het schopte tot machtigste man ter wereld.

Napoleon. Deel 1 van Strateeg tot Keizer.

Napoleon. Deel 2: van keizer tot mythe. Johan Op de Beeck vertelt meesterlijk en meeslepen het fascinerende levensverhaal van een van de beroemdste en belangrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis.

Napoleon. Deel 2: van keizer tot mythe.

Het reeds verschenen eerste deel beschrijft de steile opmars van Napoleon Bonaparte van militair strateeg tot keizer van Frankrijk in 1804. Deel 2, Van keizer tot mythe, begint op het ogenblik dat Napoleon het toppunt van zijn macht bereikt. Dankzij briljante veldslagen, zoals die bij Austerlitz en Jena, controleert hij bijna heel Europa. Maar het keizerrijk dijt uit en de machtigste man ter wereld begaat vergissingen. Twee steden. Opkomst van Constantinopel - Neergang van Rome (330-608). Wereldgeschiedenis in infographics.