background preloader

Exacte wetenschappen

Facebook Twitter

ANWB Vlindergids. Dag- en nachtvlinders, hun rupsen en waardplanten. ANWB Amfibieën- reptielengids. Alles over alle Europese soorten. Arctica. Mijn biografie van de Noordpool. Arctica is voor velen nog onbekend en onbemind, de meest mysterieuze en minst onderzochte plek op aarde.

Arctica. Mijn biografie van de Noordpool.

Even groot als Europa en net zo intrigerend als een verre planeet. Velen riskeerden door de eeuwen heen hun leven om iets van haar geheimen te ontrafelen en zijn van haar gaan houden. Poolreizigster Bernice Notenboom ondernam drie expedities naar de Noordpool. Ze is besmet met het poolvirus: de fascinatie voor de adembenemende schoonheid en stilte, de intense fysieke ervaringen van reizen in de vrieskou door onvoorspelbaar terrein.

Maar ook een fascinatie voor de zichtbare effecten van de opwarming van de aarde. ‘Nederlands bekendste vrouwelijke poolreiziger kan rekenen op bewondering voor haar taaiheid en vastberadenheid.’De Volkskrant‘Notenboom schrijft zo gedreven en geïnspireerd over de kracht die het afzien haar geeft, dat je bijna zelf zin zou krijgen om zo’n extreme tocht te doorstaan.’Quest‘Een prachtig inspirerend verhaal’ Libelle. De antwoorden op de grote vragen. Het laatste boek van professor Stephen Hawking 'Heerlijk boek. 'Een prachtig eerbetoon aan een fantastische wetenschapper en een laatste kijk in zijn unieke geest.' New Scientist 'Een uitzonderlijk genie.' The Guardian Hoe is alles begonnen?

De antwoorden op de grote vragen.

De kale aap. De kunst van het samenleven. Een kijk op de werking en diversiteit van symbiose. De Populier. Onze volksboom in nieuw perspectief. Dé icoon van het polderlandschap raakte uit de gratie.

De Populier. Onze volksboom in nieuw perspectief.

Is de populier toe aan een comeback? Lees ‘De populier - Onze volksboom in nieuw perspectief’ van Wim Huijser: een verrassend, licht nostalgisch verhaal over de boom die hele generaties inspireerde. Voor iedereen met interesse in bomen, landschap en bosbeheer. De populier is een van de meest typerende bomen van het Nederlandse landschap. Wim Huijser tekende de verhalen op van kwekers, wetenschappers, (landschaps) architecten, bosbouwers, boswachters, boomspecialisten, terreinbeheerders, beleidsmakers, houtverwerkers en beeldend kunstenaars.

Het geheime netwerk van de natuur. De verrassende samenwerking tussen de planten en dieren. Het kleine klimaatboek. Beschrijving Wat is er mis met het klimaat?

Het kleine klimaatboek.

Waarom trekken de wetenschapsmensen samen aan de alarmbel? Heeft het zin dat ik zelf de klimaatverandering probeer te verhelpen? Hoe kan ik anderen ervan overtuigen dat het de hoogste tijd is om de handen in elkaar te slaan? Hoe gaan we dit uitleggen. Onze toekomst op een steeds warmere aarde. Klimaatverandering is een ramp van een onderwerp, ik zeg het maar gewoon eerlijk.

Hoe gaan we dit uitleggen. Onze toekomst op een steeds warmere aarde.

Ik ben er al vijf jaar continu mee bezig en ik vind het nog steeds afstotelijk. Dus als je hebt geaarzeld dit boek op te pakken: ik begrijp het helemaal. Het begint al bij het woord ‘klimaat’. Met de technische betekenis is niet zo veel mis: ‘het gemiddelde weer over een periode van minstens dertig jaar’. De term is bedacht om algemene uitspraken te kunnen doen over het weer op een bepaalde plek: Nederland heeft bijvoorbeeld een gematigder en koeler klimaat dan India.

Makers van leven. Hoe wetenschappers leven bouwen in het lab. Van diepzeebacterie tot dolfijn en van bakkersgist tot Nobelprijswinnaar – onze wereld zit vol zeer verschillende vormen van leven die eigenlijk ontzettend veel op elkaar lijken.

Makers van leven. Hoe wetenschappers leven bouwen in het lab.

Want in de kern bestaat alles wat leeft uit flexibele zakjes vol moleculen die samen werken aan één taak: in leven blijven. Maar wat is ‘leven’ nou precies en kunnen wij dat proces nabootsen? Lange tijd konden wetenschappers leven prima ontleden, bestuderen en manipuleren, maar ze konden het niet namaken. Dat is echter in rap tempo aan het veranderen. Minigids bijen en hommels. Nieuwe kaarten van de wereld. Nieuwe, verrassende kijk op onze planeet In een wereld waarin we waar dan ook en wanneer dan ook op de hoogte zijn van internationale ontwikkelingen, geeft Nieuwe kaarten van de wereld een verrassend beeld van onze planeet.

Nieuwe kaarten van de wereld.

Dankzij een enorme hoeveelheid data, van onder meer onderzoekers en satellieten, tonen de 50 kaarten tal van actuele onderwerpen: van waterschaarste, obesitas en vervuiling tot benzineprijzen, vogelsoorten en geluk. Bij elke kaart vertelt sociaal geograaf Alastair Bonnett hoe we die moeten lezen: hij zoomt in op een opvallend detail of zet verrassende gegevens naast elkaar. Zo zien we op een kaart welke landen door middel van Twitter met elkaar verbonden zijn, waar de meeste soorten insecten worden gegeten, of hoe het staat met het afval in de oceanen. Over de auteur:Alastair Bonnett is professor Sociale Geografie aan Newcastle University in Groot-Brittannië. Normenboek gemeentelijk groen 2018. Tijd- en kostennormen voor inrichting en beheer van openbaar groen.

Sinds 2006 geeft Wageningen Environmental Research iedere twee jaar een nieuwe versie van het Normenboek Natuur, Bos en Landschap uit, met daarin tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen.

Normenboek gemeentelijk groen 2018. Tijd- en kostennormen voor inrichting en beheer van openbaar groen.

Het Normenboek NBL werd en wordt ook door veel gemeenten gebruikt. Bij die gemeenten bleek ook een grote behoefte aan vergelijkbare normen voor het beheer van gemeentelijk groen. Wageningen Environmental Research is daarom nieuwe normen gaan verzamelen over het beheer van groen in de stedelijke omgeving. De inspanningen hebben uiteindelijk geleid tot een nieuw normenboek: het Normenboek Gemeentelijk Groen. Overzicht van tijdnormen en kosten. Planten & andere niet-dierlijke organismen (+ CD-rom). Plantenrevolutie. Hoe planten onze toekomst bepalen. Stefano Mancuso Planten zijn, zoals wij in Briljant groen hebben gezien, buitengewoon resistent.

Plantenrevolutie. Hoe planten onze toekomst bepalen.

Dankzij hun netwerken kunnen zij catastrofale gebeurtenissen overleven zonder hun functionaliteit te verliezen. Zij bezitten een uitzonderlijk aanpassingsvermogen en kunnen in extreme klimatologische omstandigheden leven. Ze absorberen vocht uit de lucht, kunnen zich vermommen om te ontkomen aan vijanden en bewegen zonder energie te verbruiken. Risicoplanten voor dieren. Technisch vademecum bomen. Harmonisch park- en groenbeheer. Technisch vademecum grasland. Harmonisch park- en groenbeheer. Technisch vademecum heesters. Harmonisch park- en groenbeheer. Technisch vademecum kruidachtigen. Harmonisch park- en groenbeheer. Terra Insecta. Over de fascinerende beestjes die de wereld draaiende houden. Veldgids bijen voor Nederland en Vlaanderen. Veldgids libellen. Waarom je hond geen fruit hoeft te eten. Huis-, tuin- en keukenverhalen over DNA.

Waarom zal je hond nooit scheurbuik krijgen?

Waarom je hond geen fruit hoeft te eten. Huis-, tuin- en keukenverhalen over DNA.

Ook al eet hij of zij nooit fruit. Dat komt omdat honden een vitamine-C gen hebben. Wieren. Miek ZwambornWieren Bestellen. Wij, de mens. Allemaal slaan we verwoed met onze staart op het water, maar anders dan de walvis menen wij mensen dat ons spetteren ertoe doet. September 2003. Zet de berm in bloei voor de bij! Praktische handleiding voor organisatie & uitvoering van bijvriendelijk bermbeheer. Bloeiende en zoemende bermen: hoe krijgen we ze terug? ‘Zet de berm in bloei voor de bij!’ Is een praktische handleiding voor iedereen die wilde bijen, hommels en de honingbij een handje wil helpen. Dit boek biedt volop inspiratie met informatie over het belang van bijen, het succesverhaal van een geslaagd bijenproject en nuttige tips om zelf aan de slag te gaan met bijenvriendelijk bermbeheer.

‘Zet de berm in bloei voor de bij’ stimuleert om zelf een ‘bijenproject’ te starten: Achtergrondinformatie over het belang van bijen (bijenfamilies, bloemen en bijen, achteruitgang)Geslaagde voorbeelden van het vrijwilligersproject in Westerveld (organisatie, symposium en educatieve invulling)Tips om een eigen bijenproject op te zetten (activiteiten, samenwerken met de gemeente, natuurlijk bermbeheer, bijen in eigen tuin)Inclusief digitale werkmap met kanten-klare handleidingen ‘Zet de berm in bloei voor de bij!’