background preloader

ESL/EFL resources

Facebook Twitter

General Material Resources

Grammar. Vocabulary. Speaking. Listening/Video. Series. News in all levels. Other reading. Fun Activities & Games. Online tools & game resources. My games, apps, learning materials. Children ESL. How can storytelling be beneficial for adult learners. Writing Tenses: Tense-Specific ESL Writing Prompts and Topics for Beginners, Intermediates and Advanced. Many students learning English as a foreign language struggle to use the different verb tenses effectively, appropriately and consistently.

Writing Tenses: Tense-Specific ESL Writing Prompts and Topics for Beginners, Intermediates and Advanced

Frankly, I know a few native English speakers who could use a little practice. In any case, over the course of five years of teaching, I have found that writing prompts which focus exclusively on a single tense can be extremely helpful for students. Effective use, especially in creative writing, develops over time as the student learns to shift between tenses for accuracy and effect. This approach is especially effective for students who are not particularly concerned with the various names of each tense, as it emphasizes the situations for which each tense is most often used. This allows students to "get a feel" for the different voices and how they all work together. Below, I have supplied some of the more popular tense-specific writing prompts.

Tips for Classroom Use Before we jump in, here are some tips for using these prompts in the classroom. Cambridge English Write & Improve. Czenglish - CZEnglish. E-books for learning English. 20 Alternatives To Zoom For Online Teaching - 20 Alternatives To Zoom For Online Teaching And Remote Learning by TeachThought Staff While Skype has long been the standard and Google Hangouts has integration with Gmail and the Android operating system, in terms of video streaming platforms, 2020 has been the year of Zoom.

20 Alternatives To Zoom For Online Teaching -

As of April 2020, Zoom was seeing up to 300 million daily users and with many school districts in the United States sticking with remote teaching and learning for the Winter 2020 semester, strong growth is likely for the foreseeable future. And while this growth is well-earned as the result of video quality, a robust feature set, actually-usable free tiers, and other advantages, it’s still not perfect–and in fact, may not even be a good fit for your teaching this school year. So what are the best alternatives to Zoom for online teaching? See also The Definition Of Synchronous Learning What Is The Best Way To Stream For Teachers? Well, it depends. So, with that preface in mind, below are alternatives to Zoom for teachers.

Teaching with authentic materials. Společný evropský referenční rámec. Dokument vypracovaný Radou Evropy je výsledkem více než 20 let trvajícího výzkumu.

Společný evropský referenční rámec

Cílem práce bylo poskytnout transparentní, koherentní a komplexní základ pro vypracování jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikulí, jazykových zkoušek, jazykových učebnic apod. v zemích po celé Evropské unii. Původní a plný název dokumentu zní Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR), do českého jazyka byl dokument přeložen pod názvem Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení (SERR). Dokument existuje v 39 jazykových verzích. Česká verze s názvem Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme byla publikována Univerzitou Palackého v Olomouci (ISBN : 80-244-0404-4). Kompletně do českého jazyka přeložená verze dokumentu je ke stažení na stránkách MŠMT, anglická verze je dostupná na stránkách Rady Evropy. Společný evropský referenční rámec má sloužit k:

Online Conference - konference a semináře pro učitele angličtiny. Ve dnech 11. až 15. listopadu 2013 se konala třetí online konferenci pro učitele angličtiny pořádaná nakladatelstvím Macmillan.

Online Conference - konference a semináře pro učitele angličtiny

Pokud jste nevyužili této jedinečné možnosti zúčastnit se webinářů vedených předními světovými autory a odborníky na výuku angličtiny, můžete se na webináře podívat ze záznamu zdarma na kterémkoli počítači připojeném k internetu. Stačí jít do archivu a kliknout na "Watch again" (viz obr.) Co je webinář? Termín 11. až 15. listopadu 2013. Místo U vás doma, v kanceláři, ve sborovně, stačí jen počítač, případně iPhone, smartphone či tablet s přístupem na internet. Registrace Před konferencí navštivte britské stránky a zaregistrujte se na semináře, které vás zajímají. Poplatek. Jak pomoci našim studentům učit se jazyk.