background preloader

Ipad tips

Facebook Twitter

Erika Olsson - Förskollärare & IKT-inspiratör. Anna Lundholm Ehn - Lärare & IKT-inspiratör. Använda iPaden som dokumentkamera. När jag var ny som lärare hittade jag ganska snabbt en kompis i overheadapparaten i klassrummet.

Använda iPaden som dokumentkamera

Med hjälp av dem kunde jag visa eleverna många olika saker på storbild så att de såg ordentligt. Det är ett antal år sedan jag hade en sådan i klassrummet nu. Paddagogiskt Café - Startsida. FÖRSKOLEPADDA – Tankar om digital teknik i förskolan.