background preloader

Petraeriksson2

Facebook Twitter

Petra Eriksson

Verb – SFI – Svenska för invandrare. Verb berättar om en handling (vad som händer eller vad någon gör) eller om ett tillstånd, t.ex.: Det snöar.Daniel springer.Sara är trött.

Verb – SFI – Svenska för invandrare

Svenska verb böjs inte efter person utan enbart efter tempus. De kan bilda fyra olika former: infinitiv (grundform), presens, preteritum (dåtid) och supinum. Observera! Jag åker buss till Malmö nu.Jag åker buss till Malmö varje vecka.Jag åker buss till Malmö imorgon. Det finns fyra olika verbgrupper på svenska. Grupp 1 Majoriteten av de svenska verben ingår i denna grupp. Fler verb i grupp 1: städa, bada, fråga, börja, sluta, tala, arbeta, parkera, betala osv. - Sasha Peña - Kunskaper. Den gamla appen var trött och sliten, och är glad att ha gått i pension den 21 oktober.

- Sasha Peña - Kunskaper

Mer info hittar du här För Vårdnadshavare: Ladda Unikum Familj i Appstore, där når du allt du behöver. Du loggar enkelt in med Mobilt BankID. För Vårdnadshavare: Ladda Unikum Familj i Google Play, där når du allt du behöver. Du loggar enkelt in med Mobilt BankID. För lärare, elever och annan personal: Ni använder nya webbversionen start.unikum.net. Discussion. Teen Beginner. Make learning fun! “Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans” KvUtiS/L.Folke.

Kollegialt lärande och formativ bedömning, Skolverket Titta på filmen och diskutera sedan frågorna.

“Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans” KvUtiS/L.Folke

Diskussion Vilka erfarenheter har du av effektiv kompetensutveckling? Vad är utmärkande för den? Forskning visar att den största skillnaden i resultat är inte mellan skolor utan mellan klassrum. Planera Kollegialt lärande och utveckling kräver ett långsiktigt systematiskt arbete över flera års tid och därför är det väl investerad tid att ta fram en plan för hur arbetet ska bedrivas. Vi ska här enligt Timperley fokusera på elevernas behov och sedan utifrån det hur lärarnas behov ser ut. Kidz Club, Reading level 2 and 3. Samhällskunskap - Från idé till lag. Språk-stöttning med stödmallar · Annika Sjödahl. Som lärare har vi ibland mer eller mindre nytta av att använda oss av olika stödmallar för att stötta kommunikationen och tänkandet i ett klassrum.

Språk-stöttning med stödmallar · Annika Sjödahl

Vi är många som framgångsrikt använder oss av det i klassrummet på ena sättet eller det andra. För skrivandet kan det vara bra med skrivmallar. Jag brukar göra dem till en skrivuppgift om jag har elever som behöver stöd och de är helt valfria att använda. Många frågar efter dem och en del vill inte ha dem. Jag ser dem som ett särskilt stöd i den vanliga undervisningen och sedan jag började med dem har jag aldrig en elev som struntar i en skrivuppgift. De kan se ut så här för svenska där uppgiften var ett sommarprat och så här för engelskan där eleverna skulle skriva en Flash Fiction. Några gånger har jag satt ihop dem i Canva men då mer för att visa på struktur än som stöd för innehåll. På en elevblogg jag har vilande just nu.

English Language Centre Study Zone: Welcome! Texttyper i svenska. A Special Christmas Present. Nytt läsår, nya möjligheter – Tillgängliga mallar i alla klassrum – Specialpedagog på gymnasiet. Varje år när vi startar upp våra skolor i augusti så innebär det nya möjligheter att prova något nytt, tänka om, justera och höja ribban ytterligare till en ny nivå.

Nytt läsår, nya möjligheter – Tillgängliga mallar i alla klassrum – Specialpedagog på gymnasiet

För mig som specialpedagog upplever jag uppstarten som mycket viktigt, under uppstartsdagarna har jag mycket tid med lärarna och därmed möjlighet att lyfta frågor utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Detta är något som jag gör under hela året – men just i uppstarten upplever jag att alla är mer utvilade, taggade och mer mottagliga än i tex juni. Ni som följer min blogg vet att jag ofta skriver om olika stödstrukturer som tex analys- och skrivmallar. På min skola har vi ett antal analysmallar av en mer generell karaktär uppsatta i plastfickor i alla klassrum i syfte att göra mallarna lättillgängliga och till en naturlig del av vår undervisning. I alla klassrum kommer vi ha två olika planeringsmallar; en veckoplanering och en planeringsmall för större fördjupningsarbete.

I klassrummen har vi också en anteckningsmall. Reading Comprehension. Compare Sweden To The United States. With its 318,892,103 people, The United States is the 3rd largest country in the world by population.

Compare Sweden To The United States

It is the 3rd largest country in the world by area with 9,826,675 square kilometers. Newsreel Easy: 2019-01-26. Verktygslådan - Hela klassen. Mitt material + - Mitt lilla klassrum på nätet. Svenska. Weather Flash Cards - Easy Peasy Learners. Weather Flash Cards - Easy Peasy Learners. Om läs- och skrivinlärning.

ESL English Language Learning - Adult Literacy - Listening & Reading - Audiobooks - Stories. Free resources for teens to help improve your English. English grammar games and tests. English grammar games and tests. English word games for kids. Fast English. You can set this page as a homework task for a group of students; doing so will give you a record of who has completed the task. Visit the teacher's section for more information. In the teacher's section you can also alter the sets of content, so that only some of the images appear. Additionally, you can get embed code to add this game to a blog or web page and you can create direct links to the game with content pre-selected. As an example, the link below will start the game with the jobs content automatically loaded.

Alternatively, this link will start the game with the food content automatically selected and loaded. Use the teacher's section to create more links or embed code. This is a simple game for learning basic English vocabulary. Elementary English lesson materials for young learners at A1.2-level. Exempel NP – Förenkla ditt liv. Artful Storytelling. Artful Storytelling. KimStudies - Home. English news and easy articles for students of English. Learning Chocolate - Vocabulary Learning Platform.

ReadTheory.