background preloader

Petradahlqvist

Facebook Twitter

Petra Dahlqvist

Formative assessments. .facebook 1411962415240. .facebook 1411070194328. Bedömningstekniker som synliggör lärandet. Här kommer några förslag på bedömningstekniker som synliggör lärandet.

Bedömningstekniker som synliggör lärandet

Bidra gärna med dina bästa tips i Idébanken. No hands up! Ett effektivt sätt att synliggöra lärandet är att ta bort handuppräcknings-systemet vid de tillfällen när det är läraren som ställer frågor, och arbeta istället med frågetekniker och gruppövningar som involverar alla elever i diskussionen, inte bara de elever som väljer att delta i handuppräckningen. Det handlar om att sända signalen att elevens bidrag till diskussionen är en viktig del av den kollektiva lärprocess som sker i gruppen. Detta förutsätter att läraren kan följa upp och stimulera elevens svar vidare med hjälp av frågor. Flygande bedömning Flygande bedömning (On The Fly Assessment) är olika sätt att snabbt stämma av och fånga hur eleverna har uppfattat korta genomgångar och viktiga moment i undervisningen.

Ett mycket effektivt och enkelt sätt att göra Flygande bedömningar på är med hjälp av någon form av mentometerknappar. Creating New Table Seats Using Puzzle Pieces. Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. Educational Technology and Mobile Learning: A Must Have Questioning Toolkit for Teachers and Educators. Läsande klass. Tired of Teaching “Elements of Plot”? A New, Fun Approach! Are you tired of beginning each school year with the same ol’ “Elements of Plot” lesson?

Tired of Teaching “Elements of Plot”? A New, Fun Approach!

The initial vocabulary and concepts related to “Plot” can be kind of “dry” and “boring”, especially if you’re a student in grades 7th-10th! You know what I’m talking about because we’ve all been there ;) Studylore. Språket i alla ämnen. Jag och min kollega Maria Lachan träffade förra veckan ett antal högstadielärare i svenska, svenska som andraspråk och so för att samtala om är språk- och kunskapsutvecklandearbetssätt.

Språket i alla ämnen

Jag har nedan samlat ihop ett antal resurser som lärare kan använda sig av för att komma igång med att arbeta i språket i alla ämnen. På studiedagen började vi med att prata om att alla skolans ämnen ställer, förutom ämnets specifika kunskapskrav, en mängd språkliga krav på eleverna Det kan till exempel vara att kunna: • Värdera • Beskriva • Samtala om • Resonera • Reflektera • Analysera • Lösa problem • Genomföra • Utvärdera • Tolka • Sammanställa • Använda begrepp • Kommunicera • Ge respons • Motivera • Se sammanhang • Presentera • Jämföra • Redogöra • Dra slutsatser • Planera För att eleverna ska klara av de språkliga kraven behöver vi i skolan undervisa explicit även om dem.

Intermediate 7-9 - WebEnglish.se.se. Mitt öppna klassrum. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag.

Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Share My Lesson - Free K-12 Resources By Teachers, For Teachers. Educational Technology and Mobile Learning: The Best Two Web Tools To Safely Text Parents and Students. March 30, 2014 Integrating technology in your classroom teaching should not only be limited to instructional activities to enhance students learning but should also be used to open up new venues to connect the classroom to its immediate community and engage other parties in the learning taking place inside the four walls. One of these parties are parents. One way to engage parents and keep them in the know of their kids learning is through exchanging text messages with them using services that do not reveal personal phone numbers or any other contact information. .facebook_-2103439524. .facebook_-450032076.

Stilfigurer. .facebook_-921862844.

English

Hitta fria texter. I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Filippa Mannerheim närmare på några textarkiv som du och dina elever kan ha användning av.

Hitta fria texter

Många av texterna är helt fria att använda, medan andra fortfarande är skyddade av upphovsrätt. Filippa beskriver de olika arkiven, hur texterna får användas och ger också några praktiska tips på användning. Wikipedia Wikipedia är ett fritt uppslagsverk på nätet som skapas av sina användare. Det drivs stiftelsen Wikimedia Foundation och finansieras genom frivilliga donationer. Alla kan skriva och redigera artiklarna och alla ändringar som görs listas på förstasidan under rubriken Senaste ändringarna, vilket innebär att den som vill kan följa dem och kontrollera vad som händer med dem.

All text på Wikipedia ligger under Creative Commons-licensen CC-BY-SA, vilket betyder att du får använda och sprida materialet fritt, även kommersiellt, utan att fråga om lov. Veckans uppgift – Israel/Palestina konflikten. Jag tänkte guida er genom veckan som varit för att ni ska få en större förståelse för hur jag praktiskt arbetar i mitt Flippade Klassrum.

Veckans uppgift – Israel/Palestina konflikten

Förra veckan tittade de på flippar hemma. Jag började med att lägga ut en flipp (9 min) men eleverna såg att det var flera delar i serien och efterfrågade de andra delarna också. Så jag la ut alla delar på so-bloggen. Flipparna och hur uppgiften såg ut kan ni läsa här. I skolan arbetade sen eleverna utifrån begrepp och namn som jag plockat ut från flipparna. Lyrik + prosa = perfekt kombo. Jag tycker så mycket om Sonya Sones böcker där lyrik och prosa blandas.

Lyrik + prosa = perfekt kombo

Där humor och allvar får plats. Enstaka dikter är fina, men helheten blir fantastisk. Kanske är To be perfectly honest inte hennes bästa, men jag hade riktigt kul när jag läste den. Sones får mig att pendla mellan hopp och förtvivlan och hon gör det på ett riktigt snyggt sätt. Att tala i ett boksamtal. Bedömningsaspekter utifrån värdeorden i produktion och interaktion.doc.