background preloader

Expertclass: PSY achter Gedrag

Facebook Twitter

The Little Albert Experiment. Strategisch Lui: Tijd besparen voor zelfstandig ondernemers. 10 virtuele teamvergaderingsgames om uw externe team opnieuw te verbinden in 2021 - AhaSlides. COVID-19 heeft misschien veel van ons afgenomen, maar het heeft zeker geen saaie vergaderingen weggenomen.

10 virtuele teamvergaderingsgames om uw externe team opnieuw te verbinden in 2021 - AhaSlides

Als onze affiniteit met Zoom verdort met de dag, vragen we ons af hoe we virtuele vergaderingen leuker kunnen maken en meer binding tussen onze collega's. Invoeren, virtuele teamvergaderingsspellen. Leuke activiteiten tijdens vergaderingen zijn zeker niets nieuws, maar we zijn hier om u te laten zien hoe u teambuilding-spellen kunt aanpassen aan de afgelegen omgeving. Hieronder vind je 10 van de beste virtuele teamvergaderingsspellen, hoe ze te maken en hoe het gebruik ervan de kameraadschap terug aan het werk. In dit bericht bespreken we ... Waarom virtuele teamvergaderingsgames gebruiken?

Laten we hier het digitale landschap schilderen. A studie van UpWork ontdekte dat 73% van de bedrijven in 2028 minstens zal zijn gedeeltelijk afgelegen. Alle cijfers wijzen echt op één ding: steeds meer online meetings te verwijzen in de toekomst. 4 Voordelen van virtuele teamvergaderingsgames. 7 leuke communicatie spellen om elkaar beter te begrijpen. Communicatie is een essentieel onderdeel van ons leven.

7 leuke communicatie spellen om elkaar beter te begrijpen

Of het nou op de werkvloer is of in de privésfeer; het leven is een stuk aangenamer als je goed met elkaar communiceert. Maar goed en duidelijk communiceren vormt voor veel mensen ook een uitdaging. Zelfs leidinggevenden hebben er regelmatig moeite mee. Sterker nog; hoe beter men denkt te zijn in communiceren, hoe slechter dit in de realiteit vaak blijkt te zijn. Een onderzoek van de Universiteit van Chicago heeft uitgewezen dat wanneer proefpersonen met iemand praatte die ze goed kenden, ze in feite net zo goed communiceerden als met vreemden.

WorldSupporter Summaries and Study Notes. Deze samenvatting is geschreven in collegejaar 2012-2013.

WorldSupporter Summaries and Study Notes

Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie van de manier waarop de gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen worden beïnvloed door de werkelijke of voorgestelde aanwezigheid van andere mensen. Omdat het in de sociale psychologie gaat om alledaagse gebeurtenissen in het leven van gewone mensen lijkt iedereen er verstand van te hebben. Anna Molnár: The Power of Attitude. Sebastian Deterding: Sebastian Deterding: Wat je ontwerp over jou zegt.

WorldSupporter Summaries and Study Notes. Functioneren als team · Vivo. Teamontwikkeling Tuckman onderscheidt vijf ontwikkelstadia.

Functioneren als team · Vivo

Een goed team doorloopt al deze fases alvorens goed te functioneren. Als er iets (of net niets) gebeurt, is het mogelijk dat een team terugvalt in een vorig stadium. En niet elk bestaand team is een goed team. De meeste teams blijven steken in één van de eerste drie fases. 1. Individuele rollen en posities liggen nog niet vast. Leidinggevenden hebben in deze fase niet alleen de taak om het team bij elkaar te brengen. 2. Het team wint aan vertrouwen. 2. Trusting Teams. Howard Rheingold: Howard Rheingold over samenwerken. Yuval Noah Harari: Wat verklaart de opkomst van de mens? Competentie samenwerken. De competentie samenwerken kom je in het werkveld erg vaak tegen.

Competentie samenwerken

Als je gaat solliciteren is de kans dus groot dat er gevraagd wordt of je kunt samenwerken en zo ja of je dat toe kunt lichten aan de hand van recente voorbeelden. Voordat je dit voor gaat bereiden, is het goed om meer te weten te komen over wat samenwerken precies wil zeggen. Op deze pagina behandelen we de menselijke kant van samenwerken, de werkvormen van samenwerken, succesvol samenwerken, de STAR methode en hoe je een assessment kunt oefenen. Science Of Persuasion. De kracht van het non-conformisme. ‘Erbij horen’ is een oerbehoefte.

De kracht van het non-conformisme

En dus passen de meeste mensen zich geruisloos aan. Maar een groep heeft net zo goed non-conformisten nodig, al was het maar om in te gaan tegen dingen die niet deugen. Het was al laat, onze pont kon ieder moment vertrekken. Dus snelden we met onze boodschappen door het slaperige stadje waar we vakantie vierden. Langs de terrassen met toeristen, langs de bankjes met locals, langs de man die schuimbekkend op het trottoir lag. House of Control. Leiderschapsstijlen De Theorie X en Y stelt dat de stijl van leidinggeven afhangt van de opvattingen van de manager over hoe medewerkers binnen organisaties functioneren.

House of Control

McGregor beschrijft in 1960 in zijn inmiddels klassieke basiswerk "The Human Side of Enterprise" twee gangbare maar tegengestelde mensbeelden bij managers over medewerkers. Theorie X gaat er vanuit dat de medewerker lui en ongemotiveerd is en alleen werkt voor het geld. Theorie Y gaat er juist vanuit dat de medewerker wel gemotiveerd is als deze de ruimte krijgt om zijn of haar deskundigheid en creativiteit in te zetten. Documentaire Human Zoo NL deel 1. Rutger Bregman - over intrinsieke motivatie. Crowding out effect Rutger Bregman legt in dit interview mooi uit hoe intrinsieke motivatie kan verdwijnen als er te veel nadrukt op extrinsieke motivatoren wordt gelegd.

Rutger Bregman - over intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie is simpelweg iets doen omdat je het wilt, dat is werkelijk een motivatie. De meest pure vorm van intrinsieke motivatie is een autotelische activiteit. Dat is een activiteit waarin je volledig opgaat in het moment en waarbij het doen van de activiteit de beloning is, ongeacht het resultaat. Een extrinsieke motivator creëert geen motivatie, maar beweging (movement). Het negatieve versus het positieve -mensbeeld Een belangrijk onderscheid dat gemaakt wordt door Rutger Bregman is de manier waarop wij kijken naar mensen, oftewel, ons mensbeeld. En wat nu als blijkt dat er een intrinsieke motivatie is om het goede te doen voor de organisatie of de samenleving? Rutger Bregman over intrinsieke motivatie & extrinsieke beweegreden. How to motivate yourself to change your behavior. The psychology of self-motivation. How Do People Make Choices Anyway?

This is important to you because customers are misjudging the value they expect to get from your services, and deciding not to choose you because of it!

How Do People Make Choices Anyway?

Keuzes maken. Volg jij je hart of je verstand? Spring naar inhoud Publicaties HEEL Opleidingen > Publicaties > Keuzes maken.

Keuzes maken. Volg jij je hart of je verstand?

Volg jij je hart of je verstand? Keuzes maken. Locus of Control: External or Internal? [TEST] 100% Free Personality Test - Discover Yourself. Based on your responses, you have an internal locus of control. You believe that the events in people’s lives are caused by their own choices, and are completely within their own control. Disney's SECRET Subliminal Messages. Do Subliminal Messages Really Work? Je eigen keuzes maken: zo krijg je het gevoel van controle terug. De een neemt vanzelfsprekend de leiding over zijn eigen leven; de ander voelt zich snel het slachtoffer van de omstandigheden.

Drie keer raden wie het beste af is. Zo krijgt u het gevoel van controle terug. Er zijn twee soorten mensen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun leven door hun eigen keuzes te maken en mensen die dat niet doen. Mijn vriend Herman (die natuurlijk geen Herman heet) hoort bij de laatste soort. Doe de test » YouTube filmpje downloaden zonder download-software - Webwijzer. Met deze handleidingen kun je een filmpje van YouTube downloaden naar een PC, Mac, Android tablet, mobiel, iPhone of iPad. Voor het downloaden wordt geen video downloader geïnstalleerd, maar een website gebruikt.

Sinds Offliberty en SaveThe Video niet meer werken voor het opslaan van YouTube filmpjes wordt hiervoor gebruik gemaakt van 2Conv. The 7 Most Creative Examples of Habit-Changing Nudges. Feedback geven en ontvangen 4 Feedback in de praktijk. Feedback geven en ontvangen 3 Jahori venster. Feedback geven en ontvangen 2 Feedback als leermiddel. Feedback geven en ontvangen 1 theorie en voorwaarden. Dark Patterns. Psychologie van Sociaal Gedrag. Psychologen proberen te verklaren waarom mensen bepaalde gedachten en gevoelens hebben en waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen. De organisatiepsychologie richt zich specifiek op het sociale gedrag van mensen binnen organisaties.

De sociale psychologie richt zich op meerdere maatschappelijke contexten, waaronder (bijvoorbeeld) de invloed die de media en culturele normen op menselijk gedrag hebben. Kenmerkend voor de sociale psychologie en de organisatiepsychologie is dat men menselijk gedrag doorgaans niet verklaart vanuit de persoon, maar vanuit de sociale context en organisatiecontext. Het gedrag van vrienden en familie, collega’s, heersende culturele normen en media hebben een enorme invloed op mensen. Op basis van hun expertise en onderzoek zijn veel psychologen betrokken bij het oplossen van maatschappelijk problemen zoals genderongelijkheid, financiële schulden, agressie en overgewicht.

Het verschil tussen de psychologie en andere disciplines: Het belang van goede theorie. De psychologie achter menselijk gedrag (3 groepen theorieën) Het waarom achter gedrag: psychologie is cruciaal in CRO. - shares 2 likes bookmark Voor je start met gedragsverandering en het inzetten van gedragsveranderingstechnieken (zoals nudging en persuasion), is het cruciaal om gedrag zo goed mogelijk te begrijpen. 3116 - Beeldvorming & Johari raam (preview)

Feedback geven en ontvangen 3 Jahori venster. Scribbr - Snel en succesvol afstuderen zonder zorgen. Virtual Learning Journey. FOCUS. ToolsforFocus.com — A curated list of the best apps to help you focus. ToolsforFocus.com — A curated list of the best apps to help you focus. Stop 't Getob: Stop 't Getob. Op de website staan een aantal oefeningen om thuis te doen. Er zijn ook oefeningen bij die u elders kunt doen, in de auto of tijdens het boodschappen doen. Deze oefeningen helpen u om langzaam maar zeker minder te gaan piekeren. Wat u ervoor moet doen is elke dag twee maal een kwartier vrijmaken en vastleggen om te oefenen. Dat is een tijdsinvestering die u snel terug verdient wanneer u minder tijd gaat besteden aan uw gepieker. Ook in het weekend is het de bedoeling dat u oefent. Op de website staan voor elke dag één of meer oefeningen. Piekeren gebeurt vaak automatisch, zonder dat we het in de gaten hebben.

Door deze website te volgen komt u niet van uw problemen af. Ad Kerkhof - Psychologie Magazine. The Tipping Point. Nudging cyclists at Keizer Karelplein Nijmegen. 3 Tips from Behavioural Science to Make Your X-mas One to Remember. Although celebrating Christmas is a special time, it really doesn’t have to be greasy and bad for your health. Especially if you are responsible for the food and table setting yourself, we, as behavioural researchers, believe that you have a responsibility for considering your guests’ long-term goals.

Vijf voorbeelden van "nudging", een psychologisch principe dat u maar al te goed kent. How Good Are Your People Skills? - Management Training from Mind Tools. Streamline Certified ® Admiral McRaven Leaves the Audience SPEECHLESS. LEREN LEREN: Waarom kun jij je gele markeerstift beter weggooien als je écht iets wil leren? 3 tops en flops bij sollicitatiegesprekken. How Adolf Hitler, Bernie Madoff and Amanda Knox show us 4 very human mistakes that we all make when meeting people. Tiffany Watt Smith: The history of human emotions. Arnout Van den Bossche over Powerpoint. Arnout Van den Bossche over Powerpoint. Vijf voorbeelden van "nudging", een psychologisch principe dat u maar al te goed kent. James clear elementaire gewoontes.

Tony crabbe nooit meer te druk - Recherche Google. (134) The 8 Best Habit Tracking Apps in 2019. Waarom je je werk maar niet gedaan krijgt. Veel mensen werken niet zo efficiënt als ze zelf zouden willen. En daar zijn goede redenen voor. “Eigenlijk zijn wij als mens niet gemaakt om efficiënt te werken”, erkent Johan D’Haeseleer, een van de bekendste experts rond productiviteit en timemanagement in België. “Maar met enkele kleine ingrepen kun je al veel verbeteren.” TEKST: William Visterin “Mensen die van nature georganiseerd zijn in hun werk, blijken grote uitzonderingen”, Johan D’Haeseleer, expert rond productiviteit en timemanagement.

Johan D’Haeseleer geeft met zijn bedrijf ExtraTijd dagelijks opleidingen met titels zoals ‘manage your todo list’, een thema dat heel erg leeft bij de werkende bevolking. Fout 1. Activiteiten-Wizard. Organisatiecultuur als broodjeaapverhaal - Blogs - Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. In de afgelopen jaren heeft u dit verhaal over een experiment met de vijf apen vast wel eens gehoord. Articles : The Productivity Institute. De Cirkel van Invloed en Betrokkenheid: Hoe gebruik je het? - StressPro. Ken jij de cirkel van invloed en betrokkenheid? Niets maakt iemand productiever dan de laatste minuut - eTZEtera.nl. Waarom we zo graag uitstellen. Dan Gilbert: Waarom we foute beslissingen nemen. Privacy settings. De psychologie van het overtuigen: onderzoek of geloof? 75 Digital Tools and Apps Teachers Can Use to Support Formative Assessment in the Classroom.

De Standaard Video Vergaderen- Time Management Company. Mijn Kwartier. Deze 4 gekke psychologische experimenten verklappen ons iets meer over onszelf. ICM opleidingen & trainingen - Update je browser. Ikigai - Buscar con Google. (134) The 8 Best Habit Tracking Apps in 2019. (134) The Stanford Prison Experiment. (134) The psychology of evil. Waarom jij je werk maar niet gedaan krijgt. Prioriteiten stellen. Mijn Kwartier. Interview - Selor, selectiebureau van de overheid. (134) Hoe neem je beslissingen! Hoe keuzes maken. In 2 stappen. Tim Urban: In het hoofd van een meester-uitsteller. WorldSupporter Summaries and Study Notes. Wat motiveert jou in je leven en in je werk? - I ♥ my job. Iedereen kan samenwerken, of niet?? Dit is waarom beslissingen nemen moeilijk is (en wat je daaraan kan doen) - MT.be. Objectieve sollicitatiegesprekken bestaan niet – Sollicitatiedokter.