background preloader

Specialpedagogiska resurser

Facebook Twitter

Digital läsförståelse på engelska genom UDL. UDL Editions har tillsammans med CAST utvecklat ett läsverktyg som följer några av de principer som finns i UDL ramverket.

Digital läsförståelse på engelska genom UDL

I detta verktyg kan man välja att läsa/lyssna på sex olika texter och samtidigt få hjälp med att förstå och reflektera runt texten enligt reciprocal teaching, RT I övre högra hörnet finns det talsyntes eller och olikfärgade understrykningspennor som kan vara till hjälp för en del elever. Talsyntesen skulle kunna vidareutvecklas och i många fall är det nog bättre att använda talsyntesen i datorn. När man valt en bok kan man i förväg högst upp på hemsidan t.ex. läsa på glosor, gå igenom begrepp för litteraturanalys, bekanta sig med bakgrunden till berättelsen, läsa en sammanfattning av berättelsen och persongalleriet. Detta underlättar förståelsen för texten för många elever och kan vara en nyckel till att orka igenom en text. Sign in - Google Accounts. Miniräknare för dyskalkyliker.

Nu blir det ännu enklare att kontakta oss. Från och med den 4 april är det enklare för dig att komma i kontakt med oss.

Nu blir det ännu enklare att kontakta oss

Nu lanserar vi den nya tjänsten Fråga en rådgivare. – Vi strävar efter ett klassrumsnära stöd och Fråga en rådgivare är ett exempel på hur vi bemöter våra kunders behov. Tack vare tjänsten kan vilken pedagog som helst, oavsett var i landet den befinner sig, enkelt kontakta oss och ställa sina frågor. Vi finns tillgängliga varje vardag, säger Greger Bååth, generaldirektör. Så fungerar Fråga en rådgivare. 10 tips till lärare som undervisar elever med Aspergers syndrom.

Många elever med Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd får inte det stöd de behöver i skolan, vilket kan få förödande konsekvenser.

10 tips till lärare som undervisar elever med Aspergers syndrom

Här har jag samlat mina bästa tips på vad du som jobbar som lärare och har elever med Aspergers syndrom eller andra neuropsykiatriska diagnoser bör tänka på. 1. Ha inga förutfattade meningar om hur barn med Aspergers syndrom ska fungera. Personer med Aspergers syndrom är olika varandra och behöver stöd med olika saker. När du får ett barn med Aspergers syndrom i din klass, lär känna barnet som individ. Skoldatatekets applista april 2016. Sign in - Google Accounts. Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel.

Skolans arbete med extra anpassningar.