background preloader

Lektionskul

Facebook Twitter

Lekarkivet. Påsklekar Sök bland lekarna Lekar som hör påsken. 26 lekar hittades.

Lekarkivet

Plocka ärtor Material ÄrtorKlädnyporMuggar eller tallrikar Beskrivning Alla deltagare får ett sugrör eller en klädnypa. Läs eller lämna kommentarer (3) Evolutionsleken En duell lek där striderna avgörs med hjälp av "sten sax påse". Ett tips från Annakarin är att lägga till ett Ägg stadium från början så får man ett utvecklingssteg till!

Hönsepip Man sitter i en ring. Läs eller lämna kommentarer (1) Tipp Rita ett ansikte eller ett djur på ett papper. Ledaren talar om hur många godisbitar som lagts ut. När barnet kommer tillbaka börjar denne plocka åt sig av godisbitarna en efter en medan alla räknar högt. Junior - NE. Unga Fakta - en sajt för nyfikna!

Sva

A short Christmas film about an endless friendship. Brainteasers. Från åtgärda till främja och förebygga med hjälp av en elevhälsoplan. I mitt förra inlägg resonerade jag kring den gång kring elevärenden som många skolor fastnar i och som gör att arbetet främst kretsar kring åtgärder när både lärare och elever (och därmed resten av skolan) har misslyckats.

Från åtgärda till främja och förebygga med hjälp av en elevhälsoplan

Alla vill få mer tid till att jobba med samverkande så att man kan förebygga svårigheter och dåliga resultat men det verkar väldigt svårt att få till. Samtidigt som det verkar saknas tid kan man försöka fundera över vad man gör med den tid som faktiskt finns till förfogande. Vi är alla skyldiga till att mötestid, fortbildningstid och andra forum inte används effektivt. Jag tänker ofta på det och är fullt medveten om att jag själv kanske bidrar till tidsbrist om jag inte trycker på det som verkligen behöver dryftas. Torkel Klingberg: Så tränar du dina elever till bättre resultat. 10 Easy Ways to Integrate Technology in Your Classroom. February , 2017 Using technology in class should always be motivated by a real need to optimize students' learning and to enhance your teaching.

10 Easy Ways to Integrate Technology in Your Classroom

Every time you want to digitize a teaching task ask yourself the following questions: what are the added advantages of integrating technology in this task? And what are the alternative plans if things did not go as planned? The purpose is to make sure your use of technology is pedagogically sound and that it aligns with your own teaching goals. There are actually several ways to integrate technology in your classroom from collecting students feedback to grading paperlessly.

In today's post, we are sharing with you this handy visual that features10 good examples of how you can put technology to serve your teaching. This visual, licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC VY-NC-ND, is available for free download in PDF format from this link. A Great Tool Students and Teachers Can Use to Create Customized Portfolio Websites. February , 2017Portfoliogen.com is a great tool for teachers and student-teachers allowing them to create a customized portfolio website.

A Great Tool Students and Teachers Can Use to Create Customized Portfolio Websites

Members get their own URL where they can organize all of their materials in one place. Some current features include:Members can request professional endorsementsPassword protection is available for the portfolio website as well as files uploadedMembers can publish documents and pictures Video embedding is supportedMultiple layouts and design options are available Portfoliogen also offers a premium service that includes more features such as : Create UNLIMITED pages Upload up to 100 documents and files PDF, DOC, MP3, XLS, PPT File Uploads Add up to 100 photos Embed UNLIMITED videos Export / Download your portfolioEnhanced design and layout customization Upload header and background images Save and access all templates and layouts Add Unlimited web links UNLIMITED journal posts Resume Creator Here is an example of a portfolio website:

Google Drive Kahoots. An Interesting Infographic Featuring 8 Good Exit Ticket Tools for Teachers. February 23, 2017 Here is an infographic we created for the post "8 Great Exit Ticket Tools for Teachers".

An Interesting Infographic Featuring 8 Good Exit Ticket Tools for Teachers

The post is too long and did't have much space for this visual so we are sharing it here separately. Exit tickets or cards are informal assessment tools teachers can use to assess students understanding at the end of a class. They can also be used for formative assessment purposes to help teachers design better instructional content based on students feedback. Exit tickets can take the form of a prompt or a question related to what have been taught in the lesson. Here are some examples of questions and prompts to use in your exit cards as featured in Brown University: “Name one important thing you learned in class today.

The traditional way exit tickets were used to be delivered was through pen and paper. 10 video apps to energize your classroom - BookWidgets. Video.

10 video apps to energize your classroom - BookWidgets

I can’t think of anything hotter than using video in your classroom. Not just the ordinary documentary or short video. A trendy video! There are tools that can do much more with video than you probably know. In this blog post, I’ll show you some of these apps. 1. EDpuzzle is an easy and effective way to deliver videos in your classroom. EDpuzzle makes it easy to add comments to videos and the questions make the video more interactive. British Life and Culture in the UK - Woodlands Junior School. Describing photos (comparing, contrasting and speculating) You are going to practise language for; Describing photosComparing and contrasting photos (discussing similarities and differences)Speculating on what might be happeningReacting to photos (giving opinions) Discuss Look at the presentation.

Describing photos (comparing, contrasting and speculating)

Follow the instructions and talk about some of the photos Write The language used here for comparing and contrasting / speculating is also useful for writing discussion / argument essays. Plan: Introduction - describe the situation / topic to be discussedCompare / contrast ideas (for and against / advantages and disadvantages)Speculate on solutions to problems raised by the questionConclusion - give an opinion Which pairs or groups of photos in the presentation could be used to demonstrate ideas for argument writing topics about education, technology, food, family, work, leisure, health, advertising etc? Skapa PDF, tidningar och e-böcker.

Brain breaks kids love - GoNoodle.

NO

SO. SVENSKA. MATEMATIK. ENGELSKA. Teknik.