background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

Stanford professor urges teachers to rethink math instruction. Courtesy of Jo Boaler Stanford professor Jo Boaler Jo Boaler is a professor of math education at Stanford University and has written several books and research articles related to math education.

Stanford professor urges teachers to rethink math instruction

Mathematical Impressions. Webinars. Scientix Webinar Top Tech Tools For Teachers. Explain Everything™ Collaborative Interactive Whiteboard App. Five Principles of Extraordinary Math Teaching. Blåklädersmatematik – infärgning på Nobelgymnasiet. Det finns olika syften varför elever på ett yrkesinriktat program ska lära sig matematik.

Blåklädersmatematik – infärgning på Nobelgymnasiet

Enligt ämnesplanen är undervisningens syfte att lära sig att arbeta matematiskt. Eleverna ska lära sig strategier för att använda matematik i både vardagen och yrkeslivet. Idag kräver branschen att deras medarbetare inte bara har goda praktiska kunskaper utan även har grundläggande kunskaper i matematik. Ett annat syfte med matematik på yrkesprogrammen är den överenskommelse som har gjorts mellan flera länder i Europa (Bryggekommunikén, 2010) som innebär att länderna ska sträva efter att utbildningssystemen ger goda möjligheter att under flera gånger i livet ändra yrkesinriktning.

Lärande andras sidor

Matematikundervisning med IT. Peer instruction - Wikipedia. Peer instruction is an evidence-based, interactive teaching method popularized by Harvard Professor Eric Mazur in the early 1990s.[1] Originally used in many schools, including introductory undergraduate physics classes at Harvard University, peer instruction is used in various disciplines and institutions around the globe.

Peer instruction - Wikipedia

It is a student-centered approach that involves flipping the traditional classroom by moving information transfer out and moving information assimilation, or application of learning, into the classroom. There is some research that supports the effectiveness of peer instruction over more traditional teaching methods, such as pure lecture.[2] Peer instruction is now used in a range of institutional types[5][6] around the globe[7][8] and in many other disciplines, including philosophy,[9] psychology,[10] geology,[11] biology,[12] math,[13] computer science[14] and engineering.[8] Mitt Klassrum. Plickers. Locka fram elevernas nyfikenhet. I över 20 år har Susanne Walan arbetat som lärarutbildare och sett att många NO-lärare på mellanstadiet saknar metoder för sin undervisning. – Min forskning utgår från lärarnas behov av fler verktyg, säger hon.

Locka fram elevernas nyfikenhet

Hon har låtit 12 lärare på mellanstadiet testa en undervisningsmetod som kallas undersökande arbetssätt. Det innebär att formulera en fråga, planera hur man kan ta reda på svaret, genomföra ett test, analysera resultatet och dra en slutsats. Detta finns med som ett centralt innehåll i NO-ämnenas kursplaner för år 4–6. Ändå misstolkar många mellanstadie­­­­lärare begreppet undersökande arbetssätt, enligt Susanne Walan. Remind. Rättssäker betygssättning – arbetsmaterial – Johan Kants blogg.