background preloader

ZDRAVÍ

Facebook Twitter

Pravá italská bolognese. Stačí 4 hodiny! Málo která italská omáčka je tak slavná jako právě bolognese, které Boloňané říkají raga.

Pravá italská bolognese. Stačí 4 hodiny!

Někdy ji zkoušíme doma napodobit a ono to pořád není úplně ono. Přináším proto pravý italský recept, se kterým budete mít před očima i v puse pravou Itálii. Čím je omáčka bolognese typická. Čerstvý sýr. Plynové wafky - jak se s nimi topí. Marceto nebo Marcelo (co je správně?)

Plynové wafky - jak se s nimi topí

, jelikož nevím jak vypadá zapínání Vašich kamen, páč by to chtělo fotku kamen, tak popíšu jak se zapaluje většina topidel. Objednávka. Clay pot cooking. RÖMERTOPF® Ideas for natural cooking. Učitelské listy: Desatero pro rodiče předškoláka. Conversions, Equivalent Measures, Metric Conversion Table. Nakládaný hermelín. Vaříme zdravě » Jak uvařit a připravit cizrnu? U nových potravin většinou nevíme hned přesně jak postupovat, abychom si z nich připravili chutný pokrm.

Vaříme zdravě » Jak uvařit a připravit cizrnu?

Hummus

Recipe: Kushary (Egypt) Kushary. Kushary Kushary Region: Egypt Category: Pasta with Vegetables Season: Any Difficulty: Medium Difficulty Remember that kushary is a very simple working-class meal; there is nothing elegant to it, and you may wish to make and eat it for the same reason an Egyptian would--it’s satisfying, filling, and healthy.

Recipe: Kushary (Egypt) Kushary

You will be able to do steps 1, 2 and 3 at the same time if you are well organized. An easy way to serve kushary to a group of people is to leave the pasta in its colander from draining and rest it over a simmering pot of water. Place the mixing bowl of rice and lentils over another simmering pot of water to keep warm. Leave the tomato sauce in the saucepan you cooked it in and leave the onions in the skillet. Yield: Makes 6 servings Preparation Time: 2:30 hours in all 1. Žižkovští utopenci s hořčicí a česnekem - Vitajte! - Športové masáže v centre Bratislavy. Rada vlády podpořila rozšíření možností péče porodních asistentek. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů v pondělí zveřejnila zápis ze svého jednání obsahující stanovisko, v němž jednohlasně vyjádřila podporu narovnání právního postavení porodních asistentek a možnosti žen realizovat svobodnou volbu poskytovatele péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí, zejména možnost svobodně zvolit způsob a místo porodu.

V tomto smyslu tak rada podporuje činnost pracovní skupiny pro problematiku porodnictví při ministerstvu zdravotnictví. Již počátkem června se tato pracovní skupina sešla podruhé s tím, že jejím stěžejním úkolem je dojednat systémové změny v porodnictví. Ve skupině zasedají porodní asistentky, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, lékaři, zástupkyně neziskových organizací, úředníci ministerstva zdravotnictví a zástupci pojišťoven. Současně by pracovní skupina měla zajistit ženám reálnou volbu poskytovatele péče, způsobu a místa péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Michaela Mrowetz: Slzy posttotalitních porodních procesů. V ordinaci klinické psychologie a psychoterapie mne většinou navštěvují ženy, které pociťují nějaký problém v souvislosti s těhotenstvím, porodem, či poporodním obdobím anebo s posttraumatickou stresovou poruchou po porodu, po znásilnění, či vztahu s projevy psychického či fyzického násilí a také rodiče s poruchami rodičovských kompetencí.

Michaela Mrowetz: Slzy posttotalitních porodních procesů

Dlouhodobě se též zabývám podporou rané vazby mezi dítětem a jeho rodinou v českém porodnictví. Právě proto jsem přijala možnost aktivně se účastnit semináře v Poslanecké sněmovně „Porody doma – krok zpět či vpřed“. Adéla Hořejší: Panoptikum u Apolináře. Existence základních lidských práv definuje lidskost společnosti.

Adéla Hořejší: Panoptikum u Apolináře

Tato práva neslouží k samoúčelnému narušování běhu věcí – naopak zosobňují hodnoty, jejichž popřením by došlo k demoralizaci společnosti. Budu psát o jednom z těchto práv, o právu dítěte na rodiče, resp. o právu rodičů být s vlastním dítětem. Zákon stanovuje, že žádné dítě nesmí být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli. Jak ukazuje zkušenost, domoci se tohoto práva není samozřejmé, je třeba vynaložit síly, aby nebylo umlčeno. Cílem mé úvahy není předložit právní názor, chtěla bych snad jen apelovat na humánní stránku člověka. Žena, která právě porodila, mě požádala o krizovou právní pomoc. Mezi matkou a dítětem stojí nejdříve fyzické překážky. Saša Uhlová: Kyselé jablko levicového pseudoracionalismu. Zřejmě nastal čas přestat zavírat oči před skutečností, že část české levice smýšlí podobně jako David Unger ve svém komentáři Lesk a bída pseudohumanismu.

Saša Uhlová: Kyselé jablko levicového pseudoracionalismu

K nastínění své vize si autor vybral téma porodů, lékařské péče, psychiatrické péče a kojeneckých ústavů. Podle něj by ženy neměly mít právo volit si místo porodu, opouštět po porodu svévolně porodnici, rodiče by neměli rozhodovat o očkování svých dětí a kojení by se nemělo propagovat s takovou vervou. Kojenecké ústavy by se neměly rušit a psychiatři by měli mít právo internovat v psychiatrických léčebnách proti jejich vůli i takové pacienty, kteří bezprostředně neohrožují své okolí.

Každý den jeden příběh. Klinickapsycholozka.cz. Tmléko - automaty na pravé mléko. Produkty pro domácí výrobu - MILCOM-AS. Elektrický jogurtovač ETA 0153, 1153 - Návod k obsluze + Receptář. Mám velice rád domácí jogurt, který si vyrábím v jogurtovači ETA 0153.

Elektrický jogurtovač ETA 0153, 1153 - Návod k obsluze + Receptář

Jak si doma vyrobit sýry všemožných druhů. Nové recepty Navštivte také. Výroba sýra v malé městské kuchyni. Píšete vy… Po zdomácnění naší vlastní výroby chleba, másla, jogurtů …nastal čas vyzkoušet i domácí výrobu sýra.

Výroba sýra v malé městské kuchyni

Úspěch se dostavil už při prvním pokusu, takže se u nás domácí sýr zabydlel jako celkem nenáročný výrobek. Zkusím popsat postup, který používám. Není to rozhodně úplně to pravé, ale jakožto městský obyvatel bez sklepa, velké plotny, místa na umístění lisu … jsem obecné sýrařské postupy upravila do komorních podmínek. Sýry je možné připravovat jednak z tvarohu (bohužel domácí výroba tvarohu je pro mě z prostorových důvodů neprůchodná), jednak ze sýřeniny získané enzymatickým působením syřidla.