background preloader

První světová válka

Facebook Twitter

Archduke Ferdinand Was Assassinated On This Day In 1914 – Here Are Updated World War I Resources. Archduke Ferdinand assassinated on this day in 1914.

Archduke Ferdinand Was Assassinated On This Day In 1914 – Here Are Updated World War I Resources

Zabití Dylanna Roofa. Minulé úterý oznámila ministryně spravedlnosti Loretta Lynchová, že se zasadí za trest smrti pro Dylanna Roofa.

Zabití Dylanna Roofa

Není tomu ani rok, co Roof vkročil do kostela Africké metodistické episkopální církve a zavraždil devět Afroameričanů, zatímco se modlili. Roof svůj teroristický čin odůvodnil strašidelně povědomým jazykem: „Znásilňujete nám ženy a roztahujete se v naší zemi.“ Rodiny obětí se však k úžasu a uznání celé společnosti nad Roofem slitovaly. Prezident vzdal rodinám hold za „čin, který je nepředstavitelný, ale ilustruje dobro amerického lidu“. Proto je skutečně zvláštní vidět tutéž vládu a tytéž dobré lidi, kteří tehdy ocenili shovívavost k Roofovi, odsouhlasit zabíjení.

Trest smrti nepřispěje absolutně ničím ke zlepšení stavu, který Roofa zrodil. Čin Dylanna Roofa spadá do dlouhé a krvavé tradice domácího terorismu, který sahá až k dobám americké občanské války. Je pochopitelné, proč je pro Spojené státy nebo kterýkoli jiný stát problematické dostát Kingově etice. 1. světová válka. Před 100 lety „O hranice se nejedná, o hranice se střílí.“ Kdo to řekl?

1. světová válka

Osobnosti 1. světové války a jejich mnohdy překvapivé výroky. Válečný deník „K půlnoci jsme vyjeli, směr cesty neznám“ Když se děla odmlčela. Filmový pás zachytil ticho na konci první světové. Konec 1. světové války, jak ho zaznamenaly přístroje britské armády.

Když se děla odmlčela. Filmový pás zachytil ticho na konci první světové

Vlevo je vidět obrazová reprezentace zvukového záznamu během ostřelování, vpravo pak po utichnutí zbraní. | foto: Imperial War Museum Neobvyklý záznam posledních minut na frontové linii objevila kurátorka Imperial War Museum v Londýně, upozornil server Newsweek.com. Významná historická výročí v letech 2014 – 2018 v rezortu školství, MŠMT ČR. Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva kultury k historickým událostem obodobí let 1914 - 1918, k prvnímu celosvětovému válečnému konfliktu a ke vzniku československého státu.

Významná historická výročí v letech 2014 – 2018 v rezortu školství, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se společně s hlavním gestorem a organizátorem akcí Ministerstvem obrany a dále ve spolupráci s Ministerstvy kultury, vnitra, Čs. obcí legionářskou a krajskými úřady podílí na osvětové a vzdělávací činnosti s cílem oslovit co možná nejširší spektrum populace České republiky a především mladou generaci k posílení historické paměti a vztahu k vlasti MŠMT zaměřuje mj. pozornost na významné historické události let 1914 až 1918 a doporučuje školám vhodná dílčí témata a metodické přístupy k začlenění uvedených výročí do výuky. 1918.npmk.cz. Válka, která změnila svět - speciální web ČT. Česká televize připravila speciální web ke stoletému výročí vypuknutí první světové války.

Válka, která změnila svět - speciální web ČT

Najdete na něm pořady věnované tomuto tématu z archivu ČT, ale také ty, které jsou nachystány do vysílání. Stejně tak na něm rychle a přehledně najdete články k I. světové válce z portálu ČT 24. Na portál se dostanete kliknutím ZDE. 03154588. Project.EFG1914.eu: 700 hodin filmů o 1. světové válce. Ve společném projektu The European Film Gateway 1914 (EFG) zpřístupnily Národní filmový archiv (NFA) anbsp;dalších dvacet evropských archivů anbsp;filmoték asi 700 hodin filmů a přes 6000 dokumentů o 1. světové válce online.

Project.EFG1914.eu: 700 hodin filmů o 1. světové válce

Zájemci se mohou online bezplatně seznámit s unikátními zpravodajskými snímky, hranými filmy, animacemi i válečnou propagandou. Na projektu EFG1914 spolupracuje 26 partnerů, mezi nimi 21 evropských filmových archivů a filmoték. Od ledna 2014, tedy v předvečer stého výročí začátku první světové války, je možné prostřednictvím webových stránek zhlédnout filmy v délce 700 hodin a studovat dalších 6000 materiálů – fotografie, cenzurní lístky, plakáty a textové dokumenty. Digitalizované filmy pokrývají pestrou škálu všech žánrů a subžánrů souvisejících s tématem první světové války: týdeníky, dokumentární i hrané filmy, propagandistické a protiválečné filmy.

European Film Gateway. European Film Gateway. Since February 2013, the European Film Gateway gives access to a growing number of films related to the First World War.

European Film Gateway

Dějiny ve fotografiích I. The Stars and Stripes: The American Soldiers' Newspaper of World War I, 1918-1919. The Library of Congress From the Serial and Government Publications Division Search | Browse by Date | List of Issues From February 8, 1918, to June 13, 1919, by order of General John J. Pershing, the United States Army published a newspaper for its forces in France, The Stars and Stripes. This online collection, presented by the Serial and Government Publications Division of the Library of Congress, includes the complete seventy-one-week run of the newspaper's World War I edition. When The Stars and Stripes began publication, American forces were dispersed throughout the Western Front, often mixed at the unit level with British, French, and Italian forces. The National Archives Learning Curve. Sarajevo June 1914 - Documentary? Postcards from Ypres. Losses in World War One. IQ Xnet. Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích Židé - matriky - demografie - genealogie - židovské náboženské obce Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu (AMV 110) Německá okupační správa, protektorát, říšský protektor, Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, policie, agendy správní činnosti, normálie, orgány správní činnosti, úřady, organizační normy, personálie První světová válka - negativy Soubor deskových negativů pořízených v době 1. světové války MUDr.

IQ Xnet

Oslavte s námi 28.říjen - Oslavy výročí - úvodní strana. History: World War One. A Multimedia History of World War One.