background preloader

LICENCE

Facebook Twitter

Autorské právo pro běžné uživatele (1): základní pojmy. Poznámka autora: Nejsem právník, proto můžete v seriálu očekávat spíš technické souvislosti než dokonalé právní definice.

Autorské právo pro běžné uživatele (1): základní pojmy

Také si dovoluji připomenout, že právo vykládají s definitivní platností až soudy, takže i zdánlivě jasné věci mohou získat nakonec zcela jinou, překvapivou podobu. Čím se zabývá autorské právo Pokud v seriálu nebude na určité místě uvedeno jinak, pod pojem „autorské právo“ budou zahrnuta i práva příbuzná (související), o kterých bude ještě řeč. Stručně řečeno, autorské právo se zabývá určitou částí tvůrčích činností – tedy toho, co člověk vytváří hlavou.

Jeho doménou je ta část, která má nějaký konkrétní výsledek, nějaké hmotné či nehmotné vyjádření. Tou částí oblasti tvůrčí činnosti, která konkrétní výsledek nemá, se zabývá patentové právo. Základní pojmy Těžko se lze „odpíchnout“ dál bez vysvětlení základních pojmů, kterými je autorské právo doslova prošpikováno. Free Reference Generator – Harvard, APA, MLA, Chicago… Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace. Portál o českém jazyce. Otázky a odpovědi: „zrušení svobody panoramatu“ Od minulého týdne to v médiích a na sociálních sítích „vře“.

Otázky a odpovědi: „zrušení svobody panoramatu“

Evropský parlament prý zakázal fotografovat na veřejných prostranstvích. Kdo nasdílí na Facebooku své fotky z dovolené, půjde do vězení. Nebo ne? Co se vůbec odehrálo, mění se něco, co bude či nebude smět dělat? Kdo co vlastně schválil? Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti (JURI) projednával zprávu o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES, na jejímž základě by měla Evropská komise (EK) připravit návrh konkrétních opatření pro modernizaci unijní autorskoprávní legislativy. K původnímu návrhu zprávy poskytly svá stanoviska další dva výbory EP: pro průmysl, výzkum a energetiku a pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpráva sama o sobě nemá žádný legislativní efekt.

Seminář o autorském právu. The Power of Open: licence Creative Commons ve světě a v České republice. Text článku: 1.

The Power of Open: licence Creative Commons ve světě a v České republice

Creative Commons a Svobodná kultura Creative Commons, zkráceně CC, je soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Podrobné informace se o licencích dozvíte v této publikaci, která si klade za cíl nejen představení tohoto souboru veřejných licencí a jejich použití, ale především by chtěla motivovat další tvůrce k jejich využívání. Creative Commons je také americká nezisková organizace s celosvětovou působností, která byla založena v roce 2001 a už o rok později uvedla první sadu licencí, verzi 1.0. Autorské právo pro učitele - poznámky - Wiki.

Infogram. Svobodný software je pro BYOD ideální. Lze se setkat s různými názory...

Svobodný software je pro BYOD ideální

Fenomen zvaný Bring Your Own Device (BYOD, česky „přineste si vlastní zařízení“) se po celém světě čím dál více rozmáhá. Řešení, kdy zaměstnanci používají svá soukromá zařízení (dnes hlavně chytré mobily, tablety a notebooky; v budoucnu to ale může čekat i přístroje typu Google Glass, chytré hodinky, počítače v automobilech apod.), využívá stále více firem. Přestože má toto řešení i řadu nevýhod (například nutnost zvlášť řešit bezpečnost dat), výhody se mnohdy ukazují jako převažující. Firma ušetří za pořízení pracovních přístrojů, zaměstnanec u sebe nemusí nosit více zařízení a pracuje s tím, na které je zvyklý. Nedávno se na serveru Lupa objevil článek, který se BYOD věnuje po právní stránce; autor v něm varuje před používání svobodného softwaru a naopak doporučuje ten proprietární.

Poznámka autora: V tomto článku se věnuji výhradně oblasti právní a administrativní. Aspekty používání softwaru v prostředí BYOD Legalita užívání softwaru. June’s Infographics & Interactives Galore – Part Two. There are just so many good infographics and interactives out there that I’ve begun a new semi-regular feature called “Infographics & Interactives Galore.”

June’s Infographics & Interactives Galore – Part Two

You can see others at A Collection Of “The Best…” Lists On Infographics and by searching “infographics” on this blog. I’ll still be publishing separate posts to individually highlight especially useful infographics and interactives, but you’ll find others in this regular feature. Jiří Zlatuška » Gutenberg, web a mizející svoboda.

Zamítnutí dohody ACTA drtivou většinou poslanců Evropského parlamentu je výbornou zprávou.

Jiří Zlatuška » Gutenberg, web a mizející svoboda

Dohoda sama sice v konečné verzi žádná převratná omezení oproti stávajícím právním ustanovením nezaváděla, princip tlaku velkých obchodních společností, které si v utajovaných jednáních obcházejících běžný režim tvorby a dojednávání mezinárodních smluv na průmyslově vyspělých zemích přijetí dohody vynucovaly, by znamenal vysoce nežádoucí precedent. Nadšenci horující pro svobodnou práci s informacemi a informačními artefakty ovšem stále tahají za kratší konec provazu v přetahované s ekonomickými zájmy, na jejichž přízni může záviset další osud politiků. Informační svět je novým kontinentem, o jehož ovládnutí se vede válka. Na jedné straně zastánci volného užití nových myšlenek, na druhé ekonomické zájmy velkých hráčů. Myšlenky osvícenců se šířily díky „plagiátům“. Svoboda webu je pouhých dvacet let po jeho vzniku v nečekaném ohrožení. Gutenberg, web a mizející svoboda.

Commons. Storno Editovat Smazat Náhled vrátit zpět Text poznámky (může obsahovat wikisyntaxi) Nepodařilo se uložit vaši poznámku (kvůli editačnímu konfliktu či jinému problému).

Commons

Okopírujte si text v níže zobrazeném rámečku a vložte ho ručně editací této stránky. Přidat poznámku Označte na výše zobrazeném obrázku obdélník (stiskněte levé tlačítko myši, pohněte myší a uvolněte tlačítko). K tomuto souboru existují poznámky. Uložit. ČSN - Typografické normy. Internetová jazyková příručka. Editor citací. Typy licencí a zdroje open source. U jiných než autorských objektů (texty, fotky, obrázky, ilustrace…) musí být uvedené přesné bibliografické údaje.

Typy licencí a zdroje open source

Doporučujeme následující Otevřené galerie, kde jsou nabízena díla šířená pod nejrůznějšími druhy licencí: 1. Creative Commons – jde o sadu licencí, které umožňují volné šíření, zpravidla pro nekomerční účely. 2. Public domain – licence umožňující obecně akceptované veřejné šíření. Použití open-source licence je dobrá investice. Co je to licence Licence (nebo lépe licenční ujednání – česká právní terminologie označuje slovem licence až vlastní oprávnění k užívání díla, které je uděleno na základě licenční smlouvy) umožňuje tvůrcům a distributorům (nejen) softwarového vybavení stanovovat pravidla, kterými se má řídit nakládání s distribuovaným produktem.

Použití open-source licence je dobrá investice

Licence tedy určují práva a povinnosti uživatelů ve vztahu k licencovanému dílu.