background preloader

Ikt

Facebook Twitter

Tips iPad. Doodling Course Registration — Learn How to Doodle Courses. Storyboard That - The Internet's Best Storyboard Creator. Kul med Duffton - skriv- och lästräning enligt ljudningsmetoden. Wordle - Beautiful Word Clouds. Tips till dig som vill införa mer IKT i sin undervisning.

2a965fb4565ce7b94ba045821d28739d.jpg (JPEG Image, 736 × 460 pixels) How to Use Scratch for Digital Storytelling. Digital storytelling involves combining digital media (images, voice narration, music, text, or motion) to tell a story.

How to Use Scratch for Digital Storytelling

Over the past few years, digital storytelling has become an increasingly popular and effective way for students to meet a range of learning goals in the classroom. Scratch, a programming project from the Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab, might be an unexpected tool for digital storytelling. But using Scratch to tell a story is a “twofer”: Students practice important ELA skills and at the same time use computational thinking. As students build their stories in Scratch, their work aligns with ISTE's definition of computational thinking.

With Scratch, students Formulate a problem as they determine how to use the elements in Scratch to construct their story -- creating plot, setting, sequencing and perspective. To plan their stories, students can use storyboards, which are available online. Using Scratch as a digital storytelling tool, students can. Källkritik. Molntjänster i skolan. Det blir allt vanligare att skolor och kommuner använder så kallade molntjänster.

Molntjänster i skolan

Kul med Duffton - skriv- och lästräning enligt ljudningsmetoden. Programmering och kodning i skolan. Vad är internet? Internet är ett globalt nätverk som kopplar samman datorer med varandra.

Vad är internet?

Datoriserade apparater som smarta telefoner och surfplattor kan också kopplas upp. Både trådbunden och trådlös teknik används, men datakommunikationen följer alltid samma regler. Internet är i själva verket ett nätverk som består av miljontals underordnade nätverk. Program, appar och webtjänster. QR-koder. Bilder - upphovsrättsguide för lärare. När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva vad ni ska göra med era verk.

Bilder - upphovsrättsguide för lärare

Gäller det andra personers skyddade verk behövs tillstånd. För skolornas del löses detta genom avtal: Alla kommunala förskolor och skolor har Skolkopieringsavtalet som tecknas mellan SKL och Bonus Copyright Access. För de fristående skolor som har avtal med Bonus Copyright Access gäller samma kopieringsregler som för de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Avtalet avser texter, bilder och noter från offentliggjort svenskt och utländskt material. Detta får lärare och elever göra med stöd av Skolkopieringsavtalet. Webbstjärnans spelplan - Kommer du i mål? 101 iPad Tips & Tricks. LIKA – it-tempen för skolan. I augusti förra året skrev jag om det uppdrag SKL ett par månader tidigare fått av regeringen för att ge stöd åt kommunernas arbete med att digitalisera den svenska skolan.

LIKA – it-tempen för skolan

Den ena delen av uppdraget går ut på att skapa och leda ett nationellt forum för skolans digitalisering. Deras första uppdrag är att ta fram ett underlag till en nationell strategi, och det arbetet börjar närma sig slutet. Före valet kommer regeringen att ge Skolverket i uppdrag att utarbeta en strategi. Den andra delen handlar om att ta fram ett nationellt ramverk och ett webbaserat självskattningsverktyg. Det ska fungera på ungefär samma sätt som eBlomlådan, som hjälper kommunerna att utvärdera sin digitala verksamhetsutveckling. Nu är den första versionen klar och verktyget kommer att finns tillgängligt för alla 27 augusti.

I det här inlägget kommer jag att titta lite närmare på det webbaserade självskattningsverktyget. Bryter du mot lagen utan att veta om det? Bryter du mot lagen utan att veta om det?

Bryter du mot lagen utan att veta om det?

Det finns många mytbildningar om hur man får använda digitalt material på nätet, både sådant som är upphovsrättsskyddat och det som finns fritt tillgängligt. Bara för att det finns en ofantlig mängd bilder på internet kan man inte bara ”Googla” och ta en bild, det är någon som äger den. Många lärare avstår därför från att använda Internet i sin undervisning eftersom de är rädda för att göra fel.

Utifrån detta skapades ett projektet ”legala handboken”. Målet med projektet var att skapa en aktuell och lättanvänd webbtjänst som ger lärare, studenter, bibliotekarier och övrig personal vid svenska lärosäten svar på sina frågor om upphovsrätt, offentlighet, integritet och säkerhet på nätet. Det mesta av innehållet i ”Legala handboken” har producerats av Margareta Hellström, IKT-pedagogisk konsult och rådgivare vid KTH samt projektledare vid Unipoll AB.

Appar för elever i behov av särskilt stöd. Sökis - En trygg och träffsäker söktjänst för barn och ungdomar. Digital medborgare regler. Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och... Make Your Images Interactive - ThingLink. Presentera med PowerPoint. En bild kan säga mer än tusen ord och vara ett väldigt bra sätt att förmedla en känsla eller uttrycka ett nyckelord.

Presentera med PowerPoint

De flesta bilder på Internet får du ladda hem för privat bruk. Att använda en bild i en redovisning är däremot inte privat bruk. Därför är det viktigt att du lär dig välja de bilder som är ok att använda. Apparna ger dyslektikern kontroll över skoldagen. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Sök efter "Skolappar" - PappasAppar.se. Svenska språkappar för barn. Sammanställning över populära språkappar med svensk text och/eller tal – appar för att lära sig svenska.

Svenska språkappar för barn

För barn, utlandssvenskar, nyanlända, invandrare, SVA/SFI. På denna sida hittar du tips på språkappar med svensk text och/eller tal. Vi har testat och recenserat dessa appar utifrån ett barnperspektiv men apparna kan givetvis även kan användas av vuxna. Ipad för nybörjare: 5 snabba tips. iPad Studiecirkel. iMovie på iPad. Igår hade alla sjuor och åttor på en temadag.

iMovie på iPad

Ett av passen var att lära sig iMovie på iPad tillsammans med mig. Insåg då att det hänt en del i iMovie, så jag funderade på att kanske göra en liten instruktionsvideo. iPad med Sara - hantera kameran. iPad - grunderna. Keynote på iPad. Pages för iPad.