background preloader

Konflikt

Facebook Twitter

Det politiska spelet som ledde fram till Saudikrisen. En statsminister som snubblar in i en förhandling, en dragkamp om den socialdemokratiska utrikespolitiken, en piskad bloggare och en nykrönt kung.

Det politiska spelet som ledde fram till Saudikrisen

Det är några av de omständigheter som vårvintern 2015 skapar en storm i svensk utrikespolitik. DN har kartlagt det politiska spelet som ledde fram till Saudikrisen och kan i dag berätta om mötet som blev en avgörande vändpunkt. Det är en bedrift att säga för mycket och för lite på en och samma gång, men en torsdag i januari lyckas en svensk statsminister med just det. Stefan Löfven har klarat av 14 minuter med replikväxlingar om jobben, kärnkraften och arbetsrätten när Vänsterpartiets ledare kliver in i riksdagens frågestund. Jonas Sjöstedt vill veta om regeringen tänker säga upp Sveriges tio år gamla och hårt ifrågasatta avtal om militärt samarbete med Saudiarabien.

Statsministerns hummande kanske döljer hur tydligt hans svar faktiskt blir. ”Regeringen har sagt att avtalet ska förhandlas om.” Flera regeringar fördömer pryglingen. ”Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel” Respektera avtalet.

”Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel”

Handelsutbyte är en viktig möjlighet för att främja utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati. Dessutom är Saudiarabien Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern. Att bryta handelsavtalet vore att äventyra Sveriges rykte som handels- och samarbetspartner, skriver 31 svenska näringslivsföreträdare. Sveriges frihandelslinje har under många decennier tjänat Sverige, svenskt näringsliv och svensk sysselsättning väl. Med fokus på världsledande produkter och lösningar har Sverige, trots att vi är en liten ekonomi, genom internationell handel byggt välstånd och öppenhet mot omvärlden.

Sverige har ett stort antal handelsavtal med länder över hela världen. OEC: Saudi Arabia (SAU) Profile of Exports, Imports and Trade Partners. Drawing Visualization Saudi Arabia is ranked 77 with an Economic Complexity Index (ECI) of -0.141585.

OEC: Saudi Arabia (SAU) Profile of Exports, Imports and Trade Partners

World Report 2015: Saudi Arabia. Saudi Arabia continued in 2014 to try, convict, and imprison political dissidents and human rights activists solely on account of their peaceful activities.

World Report 2015: Saudi Arabia

Systematic discrimination against women and religious minorities continued. Authorities failed to enact systematic measures to protect the rights of 9 million foreign workers. As in past years, authorities subjected hundreds of people to unfair trials and arbitrary detention. New anti-terrorism regulations that took effect in 2014 can be used to criminalize almost any form of peaceful criticism of the authorities as terrorism. Sweden Challenges Saudi Rights Abuses. The least surprising aspect of the recent diplomatic dust-up between Sweden and Saudi Arabia is the Kingdom’s typically thin-skinned response to anyone calling them out over their atrocious human rights record.

Sweden Challenges Saudi Rights Abuses

What is surprising is Sweden’s resolve not to roll over, as so many other countries have done. In this, Sweden sets an example for all. It all started when Saudi Arabia blocked Swedish Foreign Minister Margot Wallström from giving a scheduled speech at the Arab League. Recent statements by Wallström on Saudi human rights abuses rankled the government in Riyadh, particularly her comments on the case of Raif Badawi, a well-known liberal Saudi blogger. OEC: Saudi Arabia (SAU) Profile of Exports, Imports and Trade Partners. Svensk vapenexport Vapenhandel Mänskliga rättigheter Amnesty. "Tillstånd till utförsel av krigsmateriel, eller annan utlandssamverkan som avser krigsmateriel, bör inte lämnas om det avser stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer.

Svensk vapenexport Vapenhandel Mänskliga rättigheter Amnesty

Respekt för mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för att tillstånd skall beviljas. " (Utdrag från propositionen Lag om krigsmateriel - prop. 1991/92:174, bilaga 3.) Amnesty välkomnar att Sverige har dessa strikta riktlinjer men oroas i vissa fall av de undantag som görs från riktlinjerna. I dagsläget exporterar Sverige krigsmateriel till länder där grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer, bland annat Saudiarabien och Pakistan. Riksdagen fattade våren 2011 beslut om att riktlinjerna för svensk vapenexport skulle ses över och skärpas. 2012 tillsattes Krigsmaterielexportkommittén, KEX, som har fått i uppgift att presentera förslag på en mer restriktiv lagstiftning för svensk krigsmaterielexport.

OEC: Saudi Arabia (SAU) Profile of Exports, Imports and Trade Partners. Tidslinje: Projekt Simoom - vapenfabrik i Saudiarabien. 15 november 2005.Den socialdemokratiska regeringen sluter ett avtal om militärt samarbete (MOU- memorandum of understanding) med Saudiarabien.

Tidslinje: Projekt Simoom - vapenfabrik i Saudiarabien

Ur avtalstexten: ”A) Parterna är överens om att studera och utforska möjligheterna att upprätta ett partnerskapsprogram mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och de behöriga institutionerna i Konungariket Saudiarabien i fråga om försvarsteknologi. B) Parterna skall särskilt sträva efter att utbyta teknisk och ingenjörsmässig expertis i fråga om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar.”Bilaga 1 19-23 februari 2007. En saudisk delegation besöker Sverige för att träffa vapenindustrin och myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. 28-31 maj 2007. 17 juli 2007. 16-19 november 2007. 2-3 januari 2008. 15 februari 2008. Vinter/vår 2008. Mars–april 2008. Möte på försvarsdepartementet 17 mars 2008: ”Hur kan vi reparera situationen i Saudiarabien, hela verksamheten i regionen står på spel.” 11982.pdf. Saudi Arabia. Saudi-affären på 30 sekunder. Landguiden. För att förstå konflikten i Nordirland måste man söka sig tillbaka i historien, till den tid då engelsmännen koloniserade Irland och vidare till på 1600-talet när de försökte kväsa lokala uppror på den nordöstra delen av ön genom att skänka mark till protestanter från Skottland, England och Wales.

Landguiden

Då kampen för ett fritt Irland senare påbörjades mötte det starkt motstånd från den protestantiska befolkningen i norr som ville bevara banden med Storbritannien, något som ledde till att ön delades när den irländska fristaten bildades i början av 1920-talet. Engelska normander inledde på 1170-talet erövringen av det katolska Irland. Ön bestod då av en rad små keltiska kungadömen vilka ofta stred inbördes. De ti vigtigste ting at vide om konflikten i Nordirland. De se­ne­ste dage har ga­der­ne i den nor­di­ske by Bel­fast endnu en­gang været ramme for vold­som­me sam­men­stød mel­lem ka­to­lik­ker og pro­te­stan­ter.

De ti vigtigste ting at vide om konflikten i Nordirland

Her får du et ind­blik i, hvor­for kon­flik­ten er så svær at løse 1.