background preloader

Tidslinjen

Facebook Twitter

LÄXHJÄLP, STUDIETEKNIK, LÄSNING, SKRIVANDE, IKT. För 13,7 miljarder år sedan – i tidernas begynnelse, var allt svart.

LÄXHJÄLP, STUDIETEKNIK, LÄSNING, SKRIVANDE, IKT

Allt som fanns rymdes i en himlakropp stor som en ärta. Men plötsligt uppstod en enorm explosion! Allt som fanns inne i himlakroppen flög iväg åt olika håll, och det blev extremt hett. Explosionen kallar vi för Big Bang. Det betyder Den stora smällen. I följande videoklipp får du veta mer om Livets utveckling och Big Bang: Jordklotets Berättelse. Hur allt började (Geografi) - Mellanstadiet. Livets utveckling. Big Bang – hur jorden och livet skapades : Medix Produktion AB.

För 15 miljarder år sedan smällde det – the Big Bang.

Big Bang – hur jorden och livet skapades : Medix Produktion AB

Från ingenting kom en gigantisk explosion som blev början till allt. Tanken att allt liv som vi idag känner till på något sätt fanns i den stora explosionen är hisnande. Hur gick det till? Hur kunde liv uppstå från ingenting? I den här filmen får vi på ett spännande sätt och med roliga animationer se forskarnas svar på de och många fler frågor om hur jorden skapades och livet uppstod. Målgrupp: från 7 år Speltid: 12 min Här hittar du studiehandledning:Big Bang Kolla även in: Våra matvanor har förändrats drastiskt de senaste åren. 9e tidsåldern Jura, endast bild. 8e tidsåldern Trias, endast bild. 7e tidsåldern Perm, endast bild. 6e tidsåldern Karbon, endast bild. 5e tidsåldern Devon, endast bild. 10e tidsåldern Krita, endast bild. 11e tidsåldern kenozoikum med 6 epoker endast bilder. 12e perioden Teritär. 13e tidsperioden Istiden. 13 tidåldern Holecen innehåller 4 epoker med endast bilder, bond.

4 e tidsåldern Silur, endast bild. 3e tidsåldern Otdovicium, endast bild. 1a tidsåldern Prekambrium, endast bild. 2a tidsåldern Kambrium, endast bild. BBC - Planet Dinosaur (2011) Det var en gång...Tidernas äventyr Del 1 - Jorden blir till. Hur allt började (Geografi) - Mellanstadiet. Julias Humfryblogg: Rolig film om livets utveckling. Berömda dinosaurier : Fusknäsan Irritator. Leranimation om Irritator, en dinosaurie som irriterade forskarna.

Berömda dinosaurier : Fusknäsan Irritator

Det retade dem att någon hade försökt fuska med skallen så en del var fusk och en del riktigt dinofossil. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Tidslinje i bild och ord Faktaböcker SO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Tidslinje i bild och ord 1 börjar när inlandsisen försvann från vårt land och sträcker sig ända fram till och med vikingatiden.

Tidslinje i bild och ord Faktaböcker SO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber

Genom tidslinjen och bildkorten får barnen en tydlig bild av människans utveckling, en kunskap om hur man levde, vad som fanns och vad som tillverkades under sten-, brons- och järnåldern. Tidslinje i bild och ord 2 har samma upplägg men börjar i vikingatiden, fortsätter med medeltiden och går ända fram till våra dagar. Keepin' it Green: Paper Mache Dinosaur Tutorial. So you all should know that kiddo is obsessed with dinosaurs!

Keepin' it Green: Paper Mache Dinosaur Tutorial

He knows so many names (its pretty hilarious to hear a 3 year old sing about Giganotosaurus, or stumble on Parasaurolophus). Countdown 10 9 8. Lektionsplanering-Big-Bang-låg-mellanstadium. Animated science - Magma : Under dinosauriernas tid. Tecknad film.

Animated science - Magma : Under dinosauriernas tid

Några dinosaurier porträtterade av det lilla däggdjuret som lever i vegetationen. De är läskiga, de stora jordbävningsfötterna - och de har funnits länge. Ska det aldrig ta slut? Animation: Jonathan Knape. Röst: Michael Segerström. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

Berömda dinosaurier : Fusknäsan Irritator. Tidsskala. För Fanerozoikum finns också en betydligt mer detaljerad indelning i eror, perioder, epoker och åldrar (eng.

Tidsskala

"ages"). Fanerozoikum indelas således i de tre erorna Paleozoikum, Mesozoikum och Kenozoikum, vilka i sin tur indelats i perioderna Kambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura, Krita, Tertär och Kvartär. Denna indelning växte fram i England under 1800-talet och baserade sig på de fossil som var typiska i sedimentära bergarter från de olika tidsperioderna. Gränserna mellan åtminstone en del av dessa perioder markeras av massutdöenden av olika livsformer, exempelvis dinosauriernas utdöende vid gränsen Krita-Tertiär, eventuellt förorsakat av ett katastrofalt meteoritnedslag. Efter dessa massutdöenden tog evolutionen ny fart, och nya livsformer utvecklades. Läs mer:International Stratigraphic Chart (IUGS) Människor, apor och jag: Lucys mormor. How Dinosaurs Went Extinct! Hur allt började (Geografi) - Mellanstadiet. Big Bang & Birth of the Earth.

BBC - Planet Dinosaur (2011) Kunskapsbanken, Fossilguiden. Kunskapsbanken, Livets utveckling.