background preloader

Hjärnan-inlärning

Facebook Twitter

Nervkittlande inlärning: Vad spelar hjärnan för roll för inlärningen? Genom rätt inlärningsmetoder kan man lära sig "omöjliga" färdigheter - det är Nico ett exempel på.

Nervkittlande inlärning: Vad spelar hjärnan för roll för inlärningen?

När han var tre år opererades halva hans hjärna bort och alla var överens om att Nico efter operationen inte skulle ha några visuella färdigheter alls - men i dag försörjer han sig som konstnär. Professor Kurt Fischer och forskaren Christina Hinton, båda från Harvard Graduate School of Education, berättar hur hjärnforskningen ger ny kunskap om inlärning. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1.

Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Lärarfortbildning - Hem. Den översvämmade hjärnan. Informationsteknologins framsteg har gjort vardagen till ett myller av intryck och valmöjligheter.

Den översvämmade hjärnan

Den moderna västerländska människan ser till exempel lika många ansikten under en dag som cromagnonmänniskan gjorde under ett helt år. Hur har vi kunnat anpassa oss till denna enormt snabba förändring? Varför klarar vissa av det ökade informationstrycket bättre än andra? Minnesforskaren Torkel Klingberg tar oss med på en vindlande färd genom hjärnans innersta delar och svarar bland annat på frågan varför människan blir smartare och smartare för varje generation.

Gunilla Ladberg - Pedagogik och språk. Musiker, kolla här! Att spela ett instrument gör dig faktiskt bättre på allt annat också. Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid. När vi lär oss läsa förändras vår hjärna i grunden.

Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid

Det blir inte bara lättare att förstå abstrakta bilder, vi får också bättre korttidsminne för olika ljud. Det sker genom att hjärnan återanvänder gamla nätverk av hjärnceller. När du läser den här texten registrerar sinnescellerna i ögat de olika tecknen. Bilden formas om till elektriska impulser som skickas vidare i ett nätverk av nervceller i olika delar av hjärnan. På så sätt förvandlas de grafiska formerna på pappret till information som vi kan förstå. Med hjälp av modern bildteknik har forskare visat att aktiviteten i ordformsområdet ökar när vi tittar på ord eller bokstavskombinationer. Åsa Lindau- Lär dig hjärna. Så lär sig din hjärna medan du sover. Det kräver övning för att få fingrarna att dansa fram på ett piano eller ett tangentbord.

Så lär sig din hjärna medan du sover

Men det är inte bara tragglande i vaket tillstånd som avgör hur snabbt du lär dig. Sömnen spelar en viktig roll för att förbättra både inlärning och minne. Nu har forskare i USA och Taiwan identifierat den sovande hjärnans inlärningscentrum. – Vi har försökt ta reda på vilken del av hjärnan som gör vad under sömnen, oavsett vad som händer i vaket tillstånd. Den översvämmade hjärnan. Den lärande hjärnan. När hjärnforskningen förs in i skolan utmanas invanda sätt att ta sig an problem. – Vi vill använda metoder från neurovetenskapen för att mäta hur en elevs utveckling fortskrider eller för att upptäcka inlärningssvårigheter och kunna sätta in insatser i tid, säger Georg Kuhn, professor i neurovetenskap.

Den lärande hjärnan

Han är föreståndare för Amble, ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt vid Göteborgs universitet som initi-erats för att forskare inom psykologi, pedagogik och neurovetenskap ska få ut sina rön i skolundervisningen. Syftet är att förbättra yngre elevers kunskaper inom matematik och läsning, men projektet är ännu i sin linda. Vanligtvis görs inte hjärnforskning på unga, friska barn och utmaningarna är många. Kan till exempel magnetkameraundersökningar användas? En delstudie kommer att handla om hur fysisk träning påverkar inlärningen. – Har ett barn svårigheter i matte är det vanligaste att sätta in extra resurser i just det ämnet. . – Det är inte så mycket som är känt om det, menar jag. Hjärnan – ett pedagogiskt slagfält. Inte skolan om att många repetitioner som sker under lång tid förbättrar inlärningen?

Hjärnan – ett pedagogiskt slagfält

Vet man ens om det? — Det finns väldigt mycket basal kunskap om hjärnan och inlärningen som har direkta konsekvenser för hur man bör bedriva undervisning, säger Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. — Jag skulle vilja att skolans inlärning var baserad på vetenskap snarare än på politiska inriktningar, pedagogiska modenycker och gamla käpphästar. Och den vetenskapen måste skapas från olika fält som gemensamt tittar på olika problem. Den kognitiva neurovetenskapen är en sammanslagning av psykologi och hjärnforskning och började bli ett eget forskningsfält på 1990-talet. I sin bok »Den lärande hjärnan« tar han upp den franske barnpsykologen Jean Piaget som via experiment med rader av glas och flaskor kom fram till att barn inte har förmågan att förstå tal och deras betydelse förrän i sjuårsåldern.

Och en hel del händer. Han är expert på arbetsminnet. Hjärnkoll. Hjärnan – ett pedagogiskt slagfält. Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel. Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill!

Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel

För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola. Det vanliga är att läraren delar ut en uppgift som eleven förväntas göra på ett redan tänkt sätt och sedan tar man problemen när de kommer. Tyvärr riskerar detta sätt att försätta elever i situationer där de är dömda att misslyckas. Att vi släcker bränder skapar inga strategier på djupet och kan i värsta fall befästa tankar om att inte klara skolan. Strategier för lärande är enligt min åsikt en svår del av undervisningen. Här är några exempel på hur sådana igångsättningsprocesser kan se ut (se också min sida om matriser och planeringar, de hänger ihop med det formativa arbetet): Självskattning och strategier.