News

Facebook Twitter
Om Newsmill Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Newsmill är en del av TV4-gruppen.

Hem

Hem

Breaking News and Opinion on The Huffington Post

Breaking News and Opinion on The Huffington Post Ramune Golysenkiene via Getty Images I've been tweezing, shaving, moisturizing, defrizzing, flat-ironing, bikini-waxing, gym-joining (notice I said gym-joining, not gym-going?) exfoliating and manicuring since 8th grade, all while sleeping on a silk pillowcase to reduce wrinkles.