background preloader

Jobbet

Facebook Twitter

Skolkemi - Classroom Setup and Design. PLEASE NOTE: This page is a Work in Progress and is scheduled to "go live" by the end of June. :) Jodi.

Classroom Setup and Design

Jobb

FREE downloads on Waldorf math for high school. Syror och baser. Välkommen till Strävorna 11. Sgsanfridsson. Matematisk sannolikhet & statistik i åk4-9. Matematik » Matematik 4-9 » MA sannolikhet & statistik 4-9 Add comments I årskurs 4–6 Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. Enkel kombinatorik i konkreta situationer. I årskurs 7–9 Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer. Dela: annamalmberg2 Leave a Reply (required) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong>

Blog Archive » En lektion för små barn i kombinatorik. Detta är en kortfattad planering av en del av en lektion med barn på 5, 6, 7 respektive 10 år.

Blog Archive » En lektion för små barn i kombinatorik

Där det inte står något är aktiviteterna riktade åt de yngre barnen. Här kan du se vad vi tidigare har gått igenom. Kombinatorik Kombinatorik är läran om kombinationer och permutationer, men för mig är det helt enkelt ett grundläggande tankesätt när man håller på med problemlösning. När du till exempel väljer vad du ska ha på dig på en festkväll är det kombinatoriken som säger om du har testat alla … kombinationer. Samma teori hjälper dig när du lägger pussel. Vissa av mina matematiker älskar kombinatorik, vissa ser det bara som ett oundvikligt redskap. Om du är osäker på vad ämnet innebär rent praktiskt, kolla aktiviteterna nedan. Uppdrag med gubbar och hus För att leka uppställning i olika rader och ringar är det bra att ha likadana objekt i olika färger.

Ett äventyr med 56 blå! Printable Fractions Worksheets for Teachers. Printable Fractions Worksheets for Teachers Here is a graphic preview for all of the fractions worksheets.

Printable Fractions Worksheets for Teachers

You can select different variables to customize these fractions worksheets for your needs. The fractions worksheets are randomly created and will never repeat so you have an endless supply of quality fractions worksheets to use in the classroom or at home. Our fractions worksheets are free to download, easy to use, and very flexible. These fractions worksheets are a great resource for children in Kindergarten, 1st Grade, 2nd Grade, 3rd Grade, 4th Grade, and 5th Grade.

Click here for a Detailed Description of all the Fractions Worksheets. If you're looking for a great tool for adding, subtracting, multiplying or dividing mixed fractions check out this online Fraction Calculator. Quick Link for All Fractions Worksheets. Fractions.

Sidor att visa eleverna

Skolverket - Kolla källan. Unga Fakta - en sajt för nyfikna! Inspiration och hjälp för elever och lärare. Engelska länkar. Svenska. Personalingången. Logga in>> I självservice rapporterar du tider, flex, söker semester och kollar din lön.

Personalingången

För dig med flex i självservice Nu finns en ny kod (90) att använda vid in och utstämpling som heter privat ärende. Koden använder du vid privata ärenden under arbetsdagen, men inte i samband med din schemalagda lunch då du istället som vanligt använder Rast ut/Rast in vid ... Se resultaten i medarbetarenkäten Nu hittar du länken till årets medarbetarenkät här på Personalingången. Borttagen orsak i självservice Nu är orsaken Ersättning diverse tillägg borttagen i självservice. Så rapporterar du trängselskatt vid tjänsteresa I medarbetarrollen rapporterar du trängselskatten vid tjänsteresa antingen via reseräkningen eller via tillägg/avdrag. På Personalingången loggar du in i självservice och här hittar du blanketter, manualer och lathundar för att underlätta din rapportering. Testa introduktions- utbildningen här! ~ ANNAS LÄNKBURKAR ~ Kunskapsstjärnan.