background preloader

ŠDFF

Facebook Twitter

Pixel Map Generator | amCharts. Doporučená zásilka do zahraničí - Česká pošta. Služba České pošty, se kterou je možné spolehlivě zasílat dokumenty, drobné předměty a další zboží. Za zásilku pošta odpovídá od podání po dodání. Popis služby Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání písemností nebo různých dokumentů do zahraničí. nahoru Benefity služby Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba. Parametry služby Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 118 a další).

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky. Ceník Základní cena Chcete vědět, kolik za vaši zásilku zaplatíte? Ceny doplňkových služeb Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

Způsob úhrady V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB), bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu. Podání Dodání Reklamace. Tech Insider - Silicon Valley billionaires are appalled by... 7031 vysl. STIMULACNI PROGRAM pro Ms. Paris for Free - Neolithic Bercy. Paris for Free - Neolithic Bercy For Women About Women By Women While cruising the river I am surprised to see so many huge cargo barges.

I am told these barges, loaded with goods and products, have been a vital part of the French economy and Parisian life for thousands of years. A recent excavation at Paris-Bercy indicates water travel and trade on the Seine may date back almost 24,000 years to the Neolithic period. These canoes were constructed around 4,000 B.C.. The Neolithic period was a time of great change for the Chasseen people, 4,300 B.C. to 3,800 B.C. who lived along the right bank of the Seine River at Paris-Bercy.

Bercy, situated downstream from Paris, was quite large consisting of a community of between 100 to 400 individuals. New tools and techniques developed to harvest, process, and store domesticated food. Location of Neolithic Pirogues Right Bank of Seine River Paris-Bercy, France Two Reconstructed Pirogues Carnavalet Museum Paris, France Mandibles of Domesticated Animals Calf Teeth. Digitální knihovna - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Pokrac48dovc3a1nc3ad 19 stol psaci stroj.

Nejstarsi ceske dejiny 4 r. Rodinná školka Domeček. Dějiny světa - Vládnoucí rody na českém trůně. Jak to u nich vypadalo | Virtuální archeologie na dosah. Jak to u nich vypadalo | Virtuální archeologie na dosah. Zemedelstvi1 Historie. Praha - VInoř: 3D rekonstrukce neolitického domu. Neolithic house - Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen. Historie: Dolní Břežany. Dolní Břežany leží na jižním okraji hlavního města Prahy, na výšině sevřené tokem Vltavy a potoka Zalužanka (Břežanský potok) jenž protéká obcí. O poloze místa napovídá již jeho název Břežany, který znamenal ves lidí, žijících na břehu.

Slovo břeh mělo dříve dvojí význam – označovalo vrch, svah nebo břeh. Na Břežany se mohou vztahovat oba výklady jména. Kronikářka pátrala, zda k „Dolním“ Břežanům existuje protějšek, t.j. „Horní“ Břežany a zjistila následující: v 17. století, kdy Pavel Michna z Vacínova rozšířil svoje panství, mimo jiné i o ves Břežany, vzdálenou od Neveklova 9 km (rok 1622) a o pět let později o ves Břežany u Jílového, bylo nutné je rozlišit – u Neveklova na „horní“ a u Jílového na „dolní“. Ještě v polovině 19. století se v Zemských knihách uvádí „Oben Brezan“ (dnešní Břežany Lešany) a „Unter Brezan“ (dnešní Dolní Břežany). Území, na němž se v současnosti obec Dolní Břežany nachází, je obydleno odedávna.

Arcibiskup Kordač sídlil v Břežanech až do své smrti v roce 1934. Akvizice prostřednictvím nakladatelů, distributorů a internetových knihkupectví | Ikaros. V dnešní ekonomické situaci se nikdo nediví, že i knihovny mají omezený rozpočet a jejich akviziční možnosti se snižují. Cílem tohoto článku je poukázat na některé nepříliš využívané možnosti akvizice, které umožňují ušetřit peníze a pořídit více dokumentů pro čtenáře. Nákup u nakladatele (distributora) Na níže uvedeném grafu je náčrt modelu současného knižního trhu. Cesta knihy od nakladatele ke knihovně (čtenáři) vede přes dva mezičlánky: - knižního distributora - knihkupce Pozn.: Výše poskytovných slev (rabatů) vychází ze současných obvyklých obchodních podmínek. Z obrázku je patrné, že kniha může stát méně, pokud vynecháme mezičlánky - tj. knižního distributora a knihkupce.

Pozn.: Údaje byly vybrány z průzkumného vzorku cca 40 nakladatelů podle úplnosti dodaných podkladů a slouží pouze jako ilustrační příklad. Určitým kompromisem mezi úsporou peněz a pohodlném nákupu je využití služeb distributorů. Častým argumentem proti této akviziční politice je "A co na to knihkupci? " ods. 3) Krabice na tiskoviny A4 305x215x42 3VVL. Bublinková fólie v roli šíře 1000 mm.

Print etikety A4. Cyberfeminist Theory. Cyberfeminist Theory What is Cyberfeminism? Claire Evans of Vice’s Motherboard defines Cyberfeminism as “A wave of thought, criticism, and art that emerged in the early 1990s, galvanizing a generation of feminists, before bursting along with the dot-com bubble” (Evans). We, the Internet Kids, were just being born at this time. We never knew a life outside of this. We grew up trapped within the media and advertising, with no way to escape; we searched for jobs when the time came, but there just were none to be found.

In the Internet we found refuge in each other, connecting to individuals all over the world. Our information was scattered around across the world wide web where anyone might pick up on it. When studying the previous three formal waves of feminism, they are broken down into specific periods of time. Why is it different from the past waves of feminism? This manifesto is a response to the sexist society we live in today. Gender is a spectrum, not two opposing ideals. References. PRAVIDLA - Jak v češtině tvoříme slova | Pravopisně.cz. Okrajově se na Pravopisně.cz věnujeme i jazykové teorii, takže u nás nenajdete příspěvky jen o pravopisu, či gramatice, ale také o stylistice, lexikologii a slovotvorbě. Dnes přišla na řadu poslední zmíněná jazyková disciplína – slovotvorba. Nová slova vznikají obvykle z potřeby mluvčích pojmenovat nové jevy, předměty a skutečnosti. Tvořením nových slov v českém jazyce se zabývá věda slovotvorba. Slovotvorba se zabývá třemi oblastmi jazyka: procesem tvoření zcela nových slovprocesem reprodukce slov, která již v jazyce existujíutvořeností slov (výsledků slovotvorných procesů) Základové slovo je termín pro slovo, z něhož vzniklo slovo nové.

V českém jazyce jsou tři způsoby, jak vytvořit slovo: OdvozovánímZkracovánímSkládáním Odvozování: Jde o základní slovotvorný způsob českého jazyka. Například: U přídavných jmen vzniká například kategorie jmen: Slovesa se naopak nejčastěji odvozují předponami. Nosit – vynosit, unosit, zanosit, donosit, nanosit, přinosit, atd. Skládání: Rozlišujeme: Zkracování: The cults of the Greek states : in three volumes with illustrations : Farnell, Lewis Richard, 1856-1934, author. Greek gods and heroes as represented in the classical collections of the Museum : a handbook for high school students : Museum of Fine Arts, Boston. Chrome Music Lab. THE CLASSICAL ORDERS OF ARCHITECTURE. KRUH: obvod, plocha, obsah kružnice (vzorec a on-line výpočet) Historie | Slabikáře.cz. Slabikář je vůbec první kniha dítěte při jeho vstupu do školy, která pro něj zůstává po celý první školní rok bránou ke vzdělání. Má obrovský význam pro formování osobnosti dítěte, nejen pro stránce rozumové, ale i citové a estetické.

Díky slabikáři se děti naučili nejdříve slabikovat, hláskovat a postupně skládat tyto prvky v nová slova a poté věty. Jan Blahoslav (1523-1571) je velkou osobností české historie. Byl předchůdcem J.A.Komenského. Termín slabikář utrvořil on sám. První státem schválený slabikář je z roku 1775. Po roce 1918 se na českých školách vyučovalo podle 26 druhů různých slabikářů. První schválený slabikář v Československé republice po roce 1918 byl POUPATA - čítanka malých. Čítanka pro československé školy obecné z roku 1933 se jmenuje SLUNÍČKO. Po roce 1989 bylo vydáno více slabikářů, např. od básníka Jiřího Žáčka a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Sbírku starých slabikářů můžete shlédnout v knihovně pražského Pedagogického muzea Jana Amose Komenského.

Jindřichohradecké tisky | Muzeum Jindřichohradecka. Metron Ariston: PARTHENON. Measurements: 11-15 October 2002 The architecture of the Parthenon The "Old Parthenon" on the Acropolis of Athens, made of poros stone, had been destroyed by the Persians in 480 BC. Thirty three years later, in 447 BC, Pericles ordered the construction of the new Parthenon, a Doric order, peripteral temple made of white Pentelic marble.

The architects were Iktinos and Kallikrates and the sculptor, who supervised the work and the decoration, was Pheidias. Pheidias himself made the chryselephantine (gold and ivory) statue of Athena Parthenos that was standing on a pedestal inside the temple. Her head reached the roof of the sekos (cella) which was 12.45 m high. In this photo, taken on October 12, 2002, we see that the "new" Parthenon was built almost exactly on the pedestal of the "Old Parthenon". The pedestal consists of a small base and three steps. Each column consists of 10 spondyloi (round pieces of marble put one on top of the other) and a capital (11 pieces).

Metopes and triglyphs. Travel and Transportation in Ancient Greece | The Role of Women in the Art of Ancient Greece. Index Travel and Transportation in Ancient Greece In the Iliad Homer describes the army that attacked Troy in terms of the ships that they arrived in. The warriors from Boetia came 120 to a ship. The archer Philoctetes led a group of seven ships with 50 warriors each. In book I, line 307 a trip by ship is begun: “but the son of Atreus launched a swift ship on the sea, and chose for it twenty rowers,” When the ship reaches its destination then, (line 431)”When they had arrived within the deep harbour, they furled the sail, and stowed it in the black ship, and the mast they lowered by the forestays and brought it to the crutch with speed, and rowed her with oars to the place of anchorage.

The return trip is as follows (line 474): “…But when the sun set and darkness came on, they lay down to rest by the stern cables of the ship, and as soon as early rosy-fingered Dawn appeared, then they set sail for the wide camp of the Achaeans. Trade: Man carrying an Amphora.html. Ships of Ancient Greece. Linear B. Despite such a non-descriptive name, Linear B has proved to be the oldest surviving record of the Greek dialect known as Mycenaean, named after the great site of Mycenae where the legendary Agamemnon ruled. The script's usage spanned the time period between approximately 1500 BCE and 1200 BCE , and geographically covered the island of Crete, as well as the southern part of the Greek Mainland.

The script was discovered by archeaologist Sir Arthur Evans in the early part of this century during excavations in Crete and the Greek mainland. However, its full decipherment did not occur until 1953, when Michael Ventris, an architect who actually liked linguistics and epigraphy more than architecture, and John Chadwick, who provided insight into the early history of the Greek language, worked out the phonetic values of Linear B signs and proved that its lexicon is that of an archaic Greek dialect. The following chart features the basic Linear B syllabary. Related Links. The Anthropomorphic Lens: Anthropomorphism, Microcosmism and Analogy in ... - Knihy Google. DejinyMat 39 2009 1 11. DP Umeni a biologie. Weingarten. Modest Fashion Style Blog | Modest Outfits | Clothed Much. Hey guys!

I'm Heather Anderson. I blog about fashion, hair, beauty, and art over at Latter Day Style. Elaine was nice enough to let me guest post and teach you guys more about fashion illustration. Like you guys, I love Clothed Much. I've been following the blog for a while and love Elaine's polished, yet relaxed style. When putting this post together, I knew I wanted to feature some of Elaine's outfits. ToolsPencil, sharpener, eraserColor medium (colored pencils, markers, gouache, paint, etc.)Black penPaper (computer paper, tracing, or vellum paper)ExtrasOval stencil, circle stencil, French curved ruler, or standard rulerWhite out pen and gel pensUtility knifeDrafter's brushClothing catalog, pictures to draw from, reference booksPrismacolor markers, colored pencils, Micron pens for outlines Drawing the Fashion Figure Most fashion illustrations are based on the standard 9 heads proportion, even though most people are only 7 heads.

Gather pictures and catalogs. Stylization Rendering Fabrics. A Formula for Beauty, Harmony & Unity - The Timeless House. The Classical system is influential because the ideals and philosophy behind the system is not only commonsensical but also works mathematically, visually and functionally. In truth, this Classical system is a system of beauty and harmony unity. In an earlier post we talked about why the Greeks and Romans used the human body as the proportioning system for their buildings. So what is that system? For each style: Doric, Ionic, and Corinthian, the proportions are based on each type of body.

The male body inspired the Doric order, the female body the Ionic order, and the young maiden’s body the Corinthian order. The beautiful thing is that when using the Classical system these proportions and ratios encompass the entire building. This idea brought great comfort to the Greeks. The golden mean is seen most clearly in its geometrical form, the golden rectangle. The Golden Ratio on a Human Scale This 5:3 ratio is found all over the human body. You might also like: Naše řeč – Pestrý hmyz s pestrými názvy — ruměnice pospolná. Sl. Utěšený [Drobnosti] (pdf) Některé barevně nápadné druhy hmyzu mívají v lidovém jazyce přímo nepřebernou řadu označení: pro sluníčko sedmitečné tak bylo u nás jen v poslední době zachyceno bezmála 200 názvů a jejich slovotvorných a nepravidelných hláskových obměn.

K takovým rozmanitě pojmenovaným druhům hmyzu patří i ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus L.) z řádu ploštic (Heteroptera).[1] Je to asi 1 cm dlouhý hmyz s živě červeně a černě zbarvenými křídly, který se objevuje brzo na jaře ve větších společenstvích nejraději v suché půdě mezi kořeny a dolní částí kmene starých stromů, zvláště lip.[2] Nápadné zbarvení, tvar, hojnost a snad i pach tohoto hmyzu byly víc než dostatečným podnětem pro vznik řady metaforických označení vzatých ze všech možných okruhů skutečnosti. Názvy první skupiny jsou nejhojnější a vyznačují se také množstvím nejrozmanitějších dalších obměn, zvláště zdrobnělin a specifikací v různých složených pojmenováních, a navíc pak přitvářením nových synonym. Naše řeč – Nové české názvosloví zoologické. Vl. Šmilauer [Reviews and reports] (pdf) U kolébky novočeského zoologického názvosloví stál J. Sv. Presl. A tak se vyvinul v českém názvosloví zoologickém stav velmi složitý a neutěšený.

Kratochvíl se svého úkolu ujal s nevšední energií a také jej splnil, překonávaje při tom nesčetné potíže, o nichž se v úvodě zmiňuje jenom velmi diskretně. Nové názvosloví zoologické je významnou událostí nejen pro odborníky. Bude proto třeba, abychom se seznámili s povahou provedených změn, a to nejlépe na ukázkách z některých známějších skupin. A. 1. B) Kde naopak bylo jedno české jméno pro několik rodů, přitvářejí se jména nová. 2. Poznámka ke jménům druhovým obecně. V Dostálově revisi botanického názvosloví[3] byla do všech důsledků uplatněna zásada, že se česká jména druhová musí těsně přimykat k druhovým jménům latinským: a znamenalo to velmi pronikavou změnu dosavadního stavu. 3. B. U jmen motýlů je změn poměrně málo (srovnávám s Tykačovým Klíčem k rozpoznávání motýlů 1949).

C. A. B. 1. 2. 3. 1. 2. Lišejník. Lišejníky tvoří někdy i poměrně rozsáhlé porosty, jako na této fotografii (korovité stélky) Lišejník (latinsky Lichen), někdy lichenizovaná houba,[1] je symbiotické společenství houby (mykobionta) a řasy či sinice (tedy fotobionta neboli fykobionta). Vědecký obor studující lišejníky se nazývá lichenologie. Fotobiontem je řasa nebo sinice, mykobiont je vřeckovýtrusná nebo vzácně i stopkovýtrusná houba. Vzájemné vztahy mezi fotobiontem a mykobiontem nejsou ještě přesně zjištěny, mohou přecházet od oboustranně výhodného svazku až k negativnímu (parazitismu).[2] Specifický vztah v lišejníku se označuje jako lichenismus. Je známo přibližně 13 500 – 17 000 druhů lišejníků[3] a každoročně jsou popisovány další. Etymologie slova[editovat | editovat zdroj] Lišejník je latinsky, francouzsky i anglicky lichen, německy však atypicky Flechte.

Symbiotický vztah[editovat | editovat zdroj] Někdy však lišejníky obsahují i zcela odlišné skupiny řas. Mutualistický vztah[editovat | editovat zdroj] Naše řeč – Ještě k brundiválům. Naše řeč – Ovádi a hovada. HMYZ.NET - Původ pojmenování hmyzu. Naše řeč – Staročeská jména hub v Klaretově Glossáři. Pýchavka obecná. CEEOL - Article Detail. Slovo a slovesnost – Lidová jména rostlin. Slovo a slovesnost – Botanická nomenklatura. Naše řeč – Několik poznámek k počátkům české zoologické terminologie. Naše řeč – Morfologicko-sémantická analýza českých příjmení tvořených z názvu zvířat a užívaných na severní Moravě. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. Botanické a mykologické elektronické atlasy.

Naše řeč – Nářeční pojmenování plodů lopuchu v češtině. Naše řeč – Nová práce o jménech rostlin. SpisyFF 336 2001 1 12. Naše řeč – Na okraj Machkovy práce o českých a slovenských jménech rostlin. A Linguistica 45 1997 1 14. A Linguistica 12 1964 1 5. SpisyFF 330 2000 1 4. Katalog Vědecké knihovny v Olomouci -- Česká a slovenská jména rostlin / Václav Machek ; věd. red.: Jaromír Bělič -- OLA001 149.328. Katalog Vědecké knihovny v Olomouci -- Česká a slovenská jména rostlin / Václav Machek ; věd. red.: Jaromír Bělič -- OLA001 149.328. Rostlinstvo a jeho význam v národních písních, pověstech, bájích obřadech a pověrách slovanských ... : Primus Sobotka.

MBaaS - Enterprise Mobile Development Pricing | Appery.io. Livo UI KIT is a minimalist and fully customizable mobile UI Kit. Krabice na tiskoviny A4 305x215x42 3VVL. Ecloguemagazine. Pucalikova_Utopie_a_dystopie_v_dejinach_mysleni_II_1_..pdf. Processo e morte di Socrate (1939) Text_prace.pdf. Kpf_filosofantr.pdf. Help:Manual PDFpresentations. Using layers.