background preloader

Att läsa

Facebook Twitter

Intressanta saker att läsa

Eduspaces. Rädsla att göra fel bör inte få ta över. En hel del styrs också av en stark benägenhet att göra som alla andra, ängslighet för att avvika är utbredd.Mats Alvesson.

Rädsla att göra fel bör inte få ta över

AI-styrda självkörande bilar släpps ut på vägarna – Omni. Den turkiska ambassaden i Sverige försökte stoppa TV4 från att i kväll sända en dokumentär om massmordet på assyrier under det turkiska osmanska väldet.

AI-styrda självkörande bilar släpps ut på vägarna – Omni

Nu vill riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (L) att regeringen agerar. – Jag kräver att Margot Wallström och utrikesdepartementet kallar upp den turkiska ambassadören, för det är ett oacceptabelt beteende att lägga sig i svenska medier och pressfriheten, säger hon till TT. Även V-ledaren Jonas Sjöstedt reagerar starkt på Turkiets agerande. ”Turkiets ambassadör borde kallas upp bums för en rejäl avhyvling. Orimligt att de vill stoppa dokumentär om folkmord”, skriver han på Twitter. 8 tim. Bruner J LifeAsNarrative. Eleverna ska fostras att tänka själva. Omgivningslära.

Eleverna ska fostras att tänka själva

Så kallas från och med årsskiftet ett nytt ämne för elever till och med årskurs 6 i finländska skolor. Det är en sammanslagning av ämnena fysik, kemi, biologi, hälsokunskap och geografi (ja, i Finland betraktas geografi i första hand som ett naturvetenskapligt ämne). Det är en nyordning som utgår från den nya läroplanens ambition att göra skolundervisningen mer ämnesövergripande. – För framtidens lärande räcker det inte med kunskap i enskilda ämnen, utan det måste till en bredare kompetens. Meklit Hadero: The unexpected beauty of everyday sounds. Uk.businessinsider. Rapport 6. 7164 961 4. En förklaring till nedgången av resultaten - Per Kornhall. ​Häromdagen var jag på ett seminarium om skolreformer på Kungl.

En förklaring till nedgången av resultaten - Per Kornhall

Vetenskapsakademin och i förrgår var jag inbjuden på en pressträff med Gustaf Fridolin där han presenterade det skolpolitiska läget så som regeringen uppfattar det. De mål, krav och riktlinjer för förskole- och skolverksamheten som är centrala i skollagen preciseras närmare i läroplanerna.

De tillhörande frågeställningarna inom varje område är tänkta att vara en hjälp i huvudmannens arbete. De nationella styrdokumentens mål, krav och riktlinjer inom de olika områdena är ett centralt fokus i det systematiska kvalitetsarbetets alla faser. De styr uppföljningens inriktning och är en utgångspunkt vid bedömning av verksamhetens kvalitet. De är därefter referenspunkten både vid analysen av orsak och samband samt ger en målbild vid bedömning av utvecklingsbehov.

Like learning, teaching is many things at different times and in different people.

When Danish Kurani left his large architecture firm in 2011 to study urban design at Harvard, he began to conceive of a design firm that would tackle almost every social issue imaginable: inequality, access to housing and clean water, health, you name it.

Begåvning - tillgång eller belastning?: Ställ er på bänken. IT och digital pedagogik i skolan: Den uppgraderade rektorns roll. 5 Habits of Highly Disciplined People. Discipline and willpower are often equated with deprivation.

5 Habits of Highly Disciplined People

The Happiness Advantage - - pocket(9780753539477) Purpose Your Day: Most Important Task (MIT) By Leo Babauta I’ve mentioned this briefly in my morning routine, but I thought I’d explain a little bit more about MITs – Most Important Tasks.

Purpose Your Day: Most Important Task (MIT)

It’s not an original concept, but one that I use on a daily basis and that has helped me out tremendously. It’s very simple: your MIT is the task you most want or need to get done today. FULLTEXT01.pdf. 16 saker du ska göra i slutet av dagen. Vi har alla våra rutiner och ritualer på jobbet.

16 saker du ska göra i slutet av dagen

7 Online Learning Myths that University Administrators Believe. Lärare som ger läxor bakläxa. Leder läxor till bättre resultat i skolan? Lärarna Pernilla Alm och Malin Roca Ahlgren har båda satsat på läxfritt. När språkläraren Pernilla Alms dotter gick i fyran kom hon hem från skolan med väldigt många uppgifter som hon förväntades göra på sin lediga tid. Så får du mer gjort i början av dagen. F r ndringskurvan - S k p Google. F r ndringskurvan - S k p Google. Kids with ADHD Must Squirm to Learn, UCF Study Says - UCF Today - UCF News and Articles - Orlando, FL News. For decades, frustrated parents and teachers have barked at fidgety children with ADHD to “Sit still and concentrate!”

But new research conducted at UCF shows that if you want ADHD kids to learn, you have to let them squirm. The foot-tapping, leg-swinging and chair-scooting movements of children with attention-deficit/hyperactivity disorder are actually vital to how they remember information and work out complex cognitive tasks, according to a study published in an early online release of the Journal of Abnormal Child Psychology. The findings show the longtime prevailing methods for helping children with ADHD may be misguided. Apples grundare varnar för artificiell intelligens. För snart 40 år sedan byggde han den moderna persondatorn, grundade Apple med sin kompis Steve Jobs och förändrade teknikhistorien.

I dag är han inte säker på att det var en bra idé. DN har träffat Steve Wozniak. Nästa år har det gått 40 år sedan ett oansenligt datorföretag kallat Apple grundades i Kalifornien. Två Steve är för evigt förknippade med företaget: Den ena är Jobs, den andra Wozniak. Jobs var affärsgeniet medan Wozniak var teknikern, ingenjören och hjärnan bakom designen på Apples allra första datorer, de som kan sägas definierade vad vi skulle mena med datorer under de följande årtiondena. När DN möter honom har han samma energiska tro på vad teknikutvecklingen klarar av och hur den kan förändra människors liv.

Använd

Rädd eller förberedd?: Hållbar skola. Reaktioner på politiska partier i skolan. Exempel: Det närmar sig riksdagsval och eleverna ska också få rösta i ett skolval. Skolan planerar att arrangera aktiviteter där företrädare för politiska partier bjuds in. En del elever reagerar över skolans planer att bjuda in partier som attraherar väljare med främlingsfientliga åsikter. Eleverna säger att de upplever sig kränkta bara av att skolan planerar att bjuda in vissa partier. Enligt de riktlinjer som Skolverket formulerat i materialet ”Politisk information i skolan” är det bra om skolan uppmuntrar politiska partier att komma till skolan. Under ett valår ges många möjligheter att lära om demokrati. SlideShare. ”Pisa-anpassad skola urholkar självständighet och tolerans” Lyft blicken från siffrorna. Riksdagen vill ha mer matematik i grundskolan – men till vilket pris?

Psykologen Oskar - Älskar psykologi. Ledarpodden: Så hanterar vi utbrändhetens offer - Veckans Affärer. Creative Commons i skolan. Foto: Untitled by DC Greens, CC BY-SA Det ursprungliga fotot på Flickr DC Greens foton på Flickr CC BY-SA Creative Commons ersätter inte upphovsrätten Upphovsrätten gäller på internet precis som i alla andra sammanhang. Den som har producerat ett verk (till exempel en bild, ett musikstycke, en film) har rätt att bestämma över hur det får spridas och användas. Creative Commons tar inte bort upphovsrätten, utan licenserna är ett sätt att visa hur materialet får användas av andra. De gör det lättare att dela med sig av eget material och lättare att använda andras material.

0555ff8a. Skolans lokala styrkedja. Huvudmannen, rektor och lärarna behöver ha en bra dialog och förtroende för varandra för att tillsammans kunna skapa en bra verksamhet för alla elever. Men hur åstadkommer man det? I skriften ”Från huvudmannen till undervisningen” hittar du stöd för att reflektera över den egna verksamheten och hur den lokala styrkedjan kan stärkas. Rektorn och styrkedjan. Lärarrummet: När teorin kopplas till praktik. En bok, en författare: Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv. Om serien Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Sändningsår 2015. TV. En bok, en författare: Göra män TV. SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. S forskningsmagasin. NYHET! Dylan Wiliam. Nu i svensk översättning – ”Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken” av Dylan Wiliam. Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget.

Coming Soon: A Completely New Todoist for iOS. If you use Todoist for iOS and are looking for ways to achieve more with less time and effort, we’ve got news you’ll want to hear… Inspired by all the amazing things our community is accomplishing (like starting your own businesses, building your dream homes, and improving your health and well-being), we went back to the drawing board to figure out how to make our iOS app faster, easier to use, and more beautiful than ever before. Molntjänster i skolan. Det blir allt vanligare att skolor och kommuner använder så kallade molntjänster. The Effects of Feedback Interventions on Performance: A Historical Review, a Meta-Analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory (Kluger & DeNisi, 1996) Blackbox-1.pdf.

Ungt företagande 2015 - Karlskrona kommun. Er — så blir ni ännu bättre. Svenskarna trivs på jobbet och de flesta är nöjda med chefen. Men här är tre saker dina medarbetare vill ha mer av. Jennys bibliotek. Skolbibliotekariens roll när alla har varsin dator. Viktigt på riktigt! Få en gratis webbtidning! F%C3%B6rstapristagare-gymnasiet_F%C3%B6rfattare-Johanna-Martinsson.pdf. Stresskolan. Nyhetsbrev nr 1 2015, Humanistiska fakulteten. Silicon Valley likes to promise ‘digital socialism’ – but it is selling a fairy tale. Pocket-02-08. Yrkeslärares bakgrund har stor betydelse för undervisningen. Yrkesprogrammen utmärkt inkörsport till arbetslivet.

18 Things Highly Creative People Do Differently. Forskare: Så jobbar Google med innovation. The Art of Complex Problem Solving. Självmordsförsök bland unga kan halveras - Barnsjukvård.