background preloader

Att läsa

Facebook Twitter

Intressanta saker att läsa

Eduspaces. Rädsla att göra fel bör inte få ta över. En hel del styrs också av en stark benägenhet att göra som alla andra, ängslighet för att avvika är utbredd.Mats Alvesson Moderna organisationer, särskilt i offentlig sektor, utsätts för många krav på att göra allt formellt rätt och maximera att allt ser bra ut, ytligt sett. Politiker och förvaltningsledningar är oförtröttliga i sina ansträngningar i att finna på olika lagar, policies, strategier och regler som alla enheter inom staten, landstinget eller kommunen skall hålla på med. Målformuleringar, visioner, värdegrunder, utbildningsprojekt, styrdokument och rutiner för allt möjligt skall finnas och åtlydas. En mängd grupper har rättigheter som skall tillgodoses. En del av allt detta är förnuftigt. Nackdelarna med allt detta är uppenbara – det bidrar till tröghet, försiktighet och svaga resultat.

Här fostras lydiga organisationsledningar ofta obenägna att stå för en bra praktik. Skola, högskola, försvarsmakt, polis och många andra verksamheter fungerar mindre bra. AI-styrda självkörande bilar släpps ut på vägarna – Omni. Den turkiska ambassaden i Sverige försökte stoppa TV4 från att i kväll sända en dokumentär om massmordet på assyrier under det turkiska osmanska väldet. Nu vill riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (L) att regeringen agerar. – Jag kräver att Margot Wallström och utrikesdepartementet kallar upp den turkiska ambassadören, för det är ett oacceptabelt beteende att lägga sig i svenska medier och pressfriheten, säger hon till TT.

Även V-ledaren Jonas Sjöstedt reagerar starkt på Turkiets agerande. ”Turkiets ambassadör borde kallas upp bums för en rejäl avhyvling. Orimligt att de vill stoppa dokumentär om folkmord”, skriver han på Twitter. 8 tim 24 april, 12:20 Vänsterledaren Jonas Sjöstedt reagerar kraftigt på att Turkiets ambassad försökt stoppa en dokumentär om det assyriska folkmordet från att sändas i TV4.”Turkiets ambassadör borde kallas upp bums för en rejäl avhyvling. 17 tim.

Bruner J LifeAsNarrative. Eleverna ska fostras att tänka själva. Omgivningslära. Så kallas från och med årsskiftet ett nytt ämne för elever till och med årskurs 6 i finländska skolor. Det är en sammanslagning av ämnena fysik, kemi, biologi, hälsokunskap och geografi (ja, i Finland betraktas geografi i första hand som ett naturvetenskapligt ämne). Det är en nyordning som utgår från den nya läroplanens ambition att göra skolundervisningen mer ämnesövergripande. – För framtidens lärande räcker det inte med kunskap i enskilda ämnen, utan det måste till en bredare kompetens. Eleverna måste fostras i att lösa problem, tänka själva och vara kreativa, säger Kristian Smedlund, undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen i Helsingfors. Han är en av dem som varit med och utformat den nya läroplanen, vars övergripande mål är att ”utveckla elevernas mångsidiga kompetens, så att de kan hantera dagens och morgondagens komplexa samhälle”. – Vi har haft en ganska konservativ syn på lärande här i landet.

I den nationella läroplanen finns sju kompetensmål beskrivna. Meklit Hadero: The unexpected beauty of everyday sounds. Uk.businessinsider. Rapport 6. 7164 961 4. En förklaring till nedgången av resultaten - Per Kornhall. ​Häromdagen var jag på ett seminarium om skolreformer på Kungl. Vetenskapsakademin och i förrgår var jag inbjuden på en pressträff med Gustaf Fridolin där han presenterade det skolpolitiska läget så som regeringen uppfattar det. Anledningen till pressträffen var det blytunga faktum som Skolverket levererat att andelen som inte når gymnasiebehörighet efter grundskolan fortsätter att öka och nu är upp i 14,4 procent. Det vill säga att mer än 14 000 unga människor i våras gick en mycket osäker framtid till mötes. Vi vet att ungefär en tredjedel av dessa inte kommer att gå vidare till någon formell utbildning och att risken att hamna i svår ungdomsproblematik är mycket förhöjd för dem.

Det visar sig att ökningen nu nästan helt beror på nyanlända elevernas resultat. Men detta är inte det enda problemet vi har. Nästa bild visar hur andelen skolor där mer än 20 % misslyckas med att nå E i viktiga ämnen har tredubblats: Nästa bild visar hur tillgången till skolbibliotek ser ut. Och: De mål, krav och riktlinjer för förskole- och skolverksamheten som är centrala i skollagen preciseras närmare i läroplanerna.

De tillhörande frågeställningarna inom varje område är tänkta att vara en hjälp i huvudmannens arbete. De nationella styrdokumentens mål, krav och riktlinjer inom de olika områdena är ett centralt fokus i det systematiska kvalitetsarbetets alla faser. De styr uppföljningens inriktning och är en utgångspunkt vid bedömning av verksamhetens kvalitet. De är därefter referenspunkten både vid analysen av orsak och samband samt ger en målbild vid bedömning av utvecklingsbehov. Styrdokumenten lägger sedan det spår som planeringen och genomförandet av insatser måste följa för att få förväntad effekt.

Översikten är uppdelad i Centrala mål för verksamheten Förutsättningar för verksamhetens genomförande. Like learning, teaching is many things at different times and in different people. It’s a skill that develops over time and can be honed to the level of expertise by those with natural ability (all of us), training, experience, and great effort and dedication. In fact, we often argue over whether teaching is a trainable skill or an art form. That’s the wrong argument. It stems from an inadequate definition that equates teaching with a tool for learning: an individual static variable that delivers information to learners.

Redefining teaching as a natural human skill that develops over time, as we’ve begun to do, means it is both a trainable skill and an art form, making it similar to many other skilled professions. Not surprisingly, at its onset skill development in teaching appears very trainable. Learning is a cognitive skill that develops over time. The depth and complexity of a teacher’s skills depend on the teacher’s own experience, effort, and interactions with specific contexts. When Danish Kurani left his large architecture firm in 2011 to study urban design at Harvard, he began to conceive of a design firm that would tackle almost every social issue imaginable: inequality, access to housing and clean water, health, you name it. That idea would become Kurani, which he founded in 2013 in Atlanta. Eventually the firm decided to focus, by taking on what it saw as the root of so many social ailments: education.

“We treat the symptoms,” Kurani says. “Working towards better education is the most proactive thing we can do.” Kurani’s partners — mainly schools and adult education centers in places like Houston, Denver and as far away as Victoria, Australia — share that belief. Many schools are relegated to working in outdated facilities, in forms that no longer follow their function.

“Because of the baby boomers, lots of schools were built in the 1950s and 1960s,” he says. He calls this “community-centric design,” and it has dictated all of his projects so far. Begåvning - tillgång eller belastning?: Ställ er på bänken. IT och digital pedagogik i skolan: Den uppgraderade rektorns roll. 5 Habits of Highly Disciplined People. Discipline and willpower are often equated with deprivation. But a recent study shows that self-control actually contributes to happiness, and the broader body of research on shows a positive correlation between willpower and greater financial security, as well as goal attainment. In fact, another study found that self-discipline was a better predictor of academic performance than IQ. "Self-discipline is the make-or-break variable in nutrition, diet, relationships," says Kim Gorgens, a clinical associate professor in the Graduate School of Professional Psychology at University of Denver.

"It keeps people out of jail and keeps them employed, so it's the 'all upside, all the time' variable. " If we're not naturally disciplined about hitting the gym, meeting deadlines, or saving money, are we destined for mediocrity? Fortunately, not. Experts say willpower and discipline can be learned. 1. 2. That may mean easing up before finals or a big presentation to allow more energy during crunch time. The Happiness Advantage - - pocket(9780753539477) Purpose Your Day: Most Important Task (MIT) By Leo Babauta I’ve mentioned this briefly in my morning routine, but I thought I’d explain a little bit more about MITs – Most Important Tasks.

It’s not an original concept, but one that I use on a daily basis and that has helped me out tremendously. It’s very simple: your MIT is the task you most want or need to get done today. In my case, I’ve tweaked it a bit so that I have three MITs — the three things I must accomplish today. Do I get a lot more done than three things? Of course. But the idea is that no matter what else I do today, these are the things I want to be sure of doing. And here’s the key to the MITs for me: at least one of the MITs should be related to one of my goals.

And that makes all the difference in the world. Another key: do your MITs first thing in the morning, either at home or when you first get to work. It’s such a small thing to implement, and yet I’m raving about it like it’s a huge revelation. FULLTEXT01.pdf. 16 saker du ska göra i slutet av dagen. Vi har alla våra rutiner och ritualer på jobbet. Forbes Jacquelyn Smith har samlat 16 tips på saker du måste göra i slutet av dagen - som kommer göra morgondagen betydligt enklare. Vill du läsa fler spännande nyheter från VA? Gör som 55 000 andra och anmäl dig till vårt nyhetsbrev här: Jacquelyn Smith på Forbes.com har tagit fram ännu en lista som hjälper dig att maxa karriären. Den här gången har hon med hjälp av psykologer och experter tagit reda på hur man avslutar arbetsdagen på bästa sätt för så att man är topproduktiv dagen efter. 1. 2. 3. 4. 5. 6. LÄS ÄVEN: Maxa din semester - gör så här för att koppla ned och koppla av 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

MER: 5 saker framgångsrika människor gör före kl 8. 7 Online Learning Myths that University Administrators Believe. Reality check The Massively Open Online Course (MOOC) model is one of a number of online learning models. Three more established models give students credit for course completion, unlike MOOCs: Fully online programs, ad hoc online courses and school-as-a-service models, said Phil Hill, an industry analyst and blogger. Why university administrators believe this myth Before MOOCs gained national attention a few years ago, online learning existed in pockets such as continuing education units and masters programs. "It wasn't strategic, so the top administrators really didn't have any insight, nor did they care about what's going on over there," Hill said. The popularity of MOOCs showed new presidents and provosts how important online learning was. Myth 2: Online learning is cheaper than face-to-face learning and an easy money maker Reality check Traditional universities spend more time, money and training to prepare faculty for online teaching while continuing to maintain physical campuses.

Lärare som ger läxor bakläxa. Leder läxor till bättre resultat i skolan? Lärarna Pernilla Alm och Malin Roca Ahlgren har båda satsat på läxfritt. När språkläraren Pernilla Alms dotter gick i fyran kom hon hem från skolan med väldigt många uppgifter som hon förväntades göra på sin lediga tid. – Jag kände att jag var tvungen att göra en studieplan för att vi skulle hinna med alla läxorna, så att inte allt skulle bli kvar till sista kvällen. Jag började fundera över hur det är för elever som inte har någon förälder som kan hjälpa till, säger Pernilla Alm. Hon skrev ett blogginlägg som fick många reaktioner från lärare, föräldrar och elever.

Malin Roca Ahlgren är också språklärare, men även för henne var det rollen som förälder som gjorde att hon började att fundera över hemläxor. . – Läxorna ledde till en massa konflikter hemma som påverkade hela familjen när vi sade: du ska inte vila du ska inte hoppa omkring, du ska göra läxor”, säger Malin Roca Ahlgren. I dag har Maya inga hemläxor. Pernilla och Malin. Så får du mer gjort i början av dagen. F r ndringskurvan - S k p Google. F r ndringskurvan - S k p Google. Kids with ADHD Must Squirm to Learn, UCF Study Says - UCF Today - UCF News and Articles - Orlando, FL News. For decades, frustrated parents and teachers have barked at fidgety children with ADHD to “Sit still and concentrate!” But new research conducted at UCF shows that if you want ADHD kids to learn, you have to let them squirm. The foot-tapping, leg-swinging and chair-scooting movements of children with attention-deficit/hyperactivity disorder are actually vital to how they remember information and work out complex cognitive tasks, according to a study published in an early online release of the Journal of Abnormal Child Psychology.

The findings show the longtime prevailing methods for helping children with ADHD may be misguided. “The typical interventions target reducing hyperactivity. The research has major implications for how parents and teachers should deal with ADHD kids, particularly with the increasing weight given to students’ performance on standardized testing. The study at the UCF clinic included 52 boys ages 8 to 12. Apples grundare varnar för artificiell intelligens. För snart 40 år sedan byggde han den moderna persondatorn, grundade Apple med sin kompis Steve Jobs och förändrade teknikhistorien.

I dag är han inte säker på att det var en bra idé. DN har träffat Steve Wozniak. Nästa år har det gått 40 år sedan ett oansenligt datorföretag kallat Apple grundades i Kalifornien. Två Steve är för evigt förknippade med företaget: Den ena är Jobs, den andra Wozniak. Jobs var affärsgeniet medan Wozniak var teknikern, ingenjören och hjärnan bakom designen på Apples allra första datorer, de som kan sägas definierade vad vi skulle mena med datorer under de följande årtiondena. När DN möter honom har han samma energiska tro på vad teknikutvecklingen klarar av och hur den kan förändra människors liv.

Han talar om maskiner som har utvecklats så långt att de låter människor interagera med dem som man pratar med andra människor. . – Dagens datorer känner inte av dig, de är inte som människor än. . – Ett barn programmerar sig själv för att tala. Hur ska man hantera det?

Använd

Rädd eller förberedd?: Hållbar skola. Reaktioner på politiska partier i skolan. Exempel: Det närmar sig riksdagsval och eleverna ska också få rösta i ett skolval. Skolan planerar att arrangera aktiviteter där företrädare för politiska partier bjuds in. En del elever reagerar över skolans planer att bjuda in partier som attraherar väljare med främlingsfientliga åsikter. Eleverna säger att de upplever sig kränkta bara av att skolan planerar att bjuda in vissa partier. Enligt de riktlinjer som Skolverket formulerat i materialet ”Politisk information i skolan” är det bra om skolan uppmuntrar politiska partier att komma till skolan.

Under ett valår ges många möjligheter att lära om demokrati. Att tillsammans sätta sig in i hur regelverket ser ut gällande politik i skolan kan synliggöra viktiga utmaningar för demokratin. Enligt riktlinjerna ska skolan: Bjuda in objektivt, det vill säga alla partier i riksdag eller kommunfullmäktige. Samtalsfrågor Har ni erfarenhet av liknande situationer på er skola i samband med skolval? Carl Heath | SlideShare. ”Pisa-anpassad skola urholkar självständighet och tolerans” Psykologen Oskar - Älskar psykologi | about.me. Ledarpodden: Så hanterar vi utbrändhetens offer - Veckans Affärer. Creative Commons i skolan. 0555ff8a. Skolans lokala styrkedja. Rektorn och styrkedjan. Lärarrummet: När teorin kopplas till praktik. En bok, en författare: Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv. Rektor - en stark länk i styrningen av skolan | SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

S forskningsmagasin. Dylan Wiliam. Coming Soon: A Completely New Todoist for iOS. Molntjänster i skolan. The Effects of Feedback Interventions on Performance: A Historical Review, a Meta-Analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory (Kluger & DeNisi, 1996) | Reading for Pleasure. Blackbox-1.pdf. Ungt företagande 2015 - Karlskrona kommun. Er — så blir ni ännu bättre. Jennys bibliotek. Skolbibliotekariens roll när alla har varsin dator. Viktigt på riktigt! Få en gratis webbtidning! | droginformation.nu. F%C3%B6rstapristagare-gymnasiet_F%C3%B6rfattare-Johanna-Martinsson.pdf. Stresskolan. Nyhetsbrev nr 1 2015, Humanistiska fakulteten. Silicon Valley likes to promise ‘digital socialism’ – but it is selling a fairy tale | Evgeny Morozov. Pocket-02-08. Yrkeslärares bakgrund har stor betydelse för undervisningen. Yrkesprogrammen utmärkt inkörsport till arbetslivet.

18 Things Highly Creative People Do Differently. Forskare: Så jobbar Google med innovation. The Art of Complex Problem Solving. Självmordsförsök bland unga kan halveras - Barnsjukvård.