background preloader

SO

Facebook Twitter

Sökrummet Zick Zack
Sökrummet är ett stadiematerial för åk 4–6. Det består av en lärarhandledning med övningar (kopieringsunderlag) i informationssökning och källkritik.

Här finns även övningar i alfabetisk ordning, studieteknik och muntliga presentationsteknik. ��

Till Puls historia finns en arbetsbok 4 som innehåller övningar på detta. F Y L G J A - Tyras fantastiska resa. Att våga vara sig själv diskussionsfrågor. Sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/sis_ovningar_om_allemansratten_arskurs_4-6_larare.pdf. Sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/sis_ovningar_om_allemansratten_arskurs_4-6_elev.pdf.

Sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/sis_ovningar_om_allemansratten_arskurs_1-3_larare.pdf. Sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/sis_ovningar_om_allemansratten_arskurs_1-3_elev.pdf. Sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/sis-allemansratt-a3_4.pdf. Sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/sis-allemansratt-a3_4.pdf. Lpp demokrati:val. Screenshot 2014 08 13 21 10 44. Download 1407956873661. Download 1407956574149. Screenshot 2014 08 13 20 19 17. Download 1407871995622. Demokrati.

I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag.

Demokrati

Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin. Vart fjärde år är det val till riksdagen och då ska medborgarna utse 349 riksdagsledamöter. De ska representera människorna i Sverige och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar. Beslut som påverkar alla Riksdagen fattar beslut som påverkar hela samhället. Riksdagens arbete präglas av dess historia. Olika maktcentrum Demokratin brukar i första hand beskrivas ur väljarnas och de folkvaldas perspektiv. Exempel på andra starka maktfaktorer är den så kallade marknaden, massmedierna och domstolarna. Marknaden påverkar landets ekonomi. Även medierna är med och styr samhällsutvecklingen genom att påverka opinionen, förmedla nyheter och informera.

Den dömande makten utövas av fristående domstolar. Kungen är statschef. Allaväljare.se – En del av Centrum för lättläst. Påverka och påverkas i en demokrati. Downloaded file 11. Downloaded file 10. Downloaded file 9. Tb5 ordmoln1. Downloaded file 8. Downloaded file 7. Downloaded file 6. Downloaded file 5. Lgr 11 ak4 6. Downloaded file 4. Dröm om demokrati: Att rösta. Hur går ett val till i Sverige och i vilka val kan medborgarna rösta?

Dröm om demokrati: Att rösta

Vi går igenom vilka beslut som fattas i riksdagen, kommunerna och landstingen samt i EU. Begreppet representativ demokrati förklaras och vi åskådliggör hur platserna i riksdagen fördelas efter valresultatet. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) berättar om hur en regering bildas och vad den ansvarar för och statsvetaren Jenny Madestam berättar om hur viktigt det är att rösta. EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) pratar om vikten av att samarbeta i Europa och Hanif Bali (M), Roza Güclu Hedin (S), Maria Ferm (MP) som alla sitter i riksdagen berättar om hur deras arbete går till och varför de valt att engagera sig politiskt.

Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Vem bestämmer vad? - på lätt svenska: Landstinget. Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik.

Vem bestämmer vad? - på lätt svenska: Landstinget

Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet. Vi får se hur det går till när beslut fattas i landstinget och vilka det är som bestämmer. Och hur gör man om man vill påverka sin landstingspolitiker? Här kan du skapa egna klipp ur programmet. Attachment(15) Aldiko™ - eBook Reader Application for Android. Aldiko™ - eBook Reader Application for Android. Studiematerial. Det pedagogiska materialet är indelat i två olika nivåer: grundläggande och fördjupande.

Studiematerial

Materialet är gratis, kan beställas i klassuppsättningar och hålls ständigt aktuellt. Allt tryckt material finns också som pdf och kan laddas ner för eget bruk. Till materialet finns frågor och övningar. Grundläggande. Centrum För Lättläst - Riksdagspartierna och Centrum för lättläst samarbetar för att göra valet tillgängligt. Centrum för lättläst och sju av riksdagspartierna samarbetar för att ta fram lättläst valinformation.

Centrum För Lättläst - Riksdagspartierna och Centrum för lättläst samarbetar för att göra valet tillgängligt

I dag lanseras den lättlästa broschyren Rösta på oss! Som innehåller lättläst information om partiernas viktigaste frågor inför valet. Broschyren riktar sig till personer som av olika anledningar har lässvårigheter och har behov av enkel information. - Grupper som röstar i lägre utsträckning sammanfaller med grupper som uppvisar sämre resultat vad gäller läsförmåga. Det är ett demokratiskt problem. Det är fjärde valet i rad som partierna och Centrum för lättläst samarbetar för att ta fram lättläst valinformation. Många människor har bristande läsförmåga av olika anledningar. Attachment. Seriehäften. Attachment(7) Msb.se - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Temapaket. Kolla källan. Är det sant?: Att vara på internet. Får man låtsas att man är någon annan på internet?

Är det sant?: Att vara på internet

Är det tillåtet att mobbas på nätet? Och hur länge har bloggar funnits egentligen? Nästan två miljarder människor i världen har tillgång till internet och många skriver och lägger upp bilder varje dag. Reportern Jenny Josefsson har fått en intervju med vad hon tror är världens populäraste bloggare men som visar sig vara någon helt annan. Experten Sofia Mirjamsdotter berättar om vad som är bra med att finnas på nätet, men också vilka risker man inte ska ta. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF) HEM. Startsida » Mediekompass. Matris i Skolbanken: Bedömningsmatris So åk 1-3 Gu och Hg.

Dikter, meningar, texter och berättelser fixas. Alla elever i åk 2 har fått egna läsfixare att använda när vi läser och jobbar med texter.

Dikter, meningar, texter och berättelser fixas

Den senaste tiden har det arbetats flitigt utifrån En läsande klass-materialet med dikter av bl.a. Fröding och Strindberg. Ord har samlats på vår detektivtavla. Vi upptäckte många nya ord att samtala om och även en del rimord. Det märks att nu när vi har arbetat med lässtrategier i helgrupp har eleverna blivit välbekanta med läsfixarna och vet hur de ska användas. En dikt om trädgårdslandet var lagom att börja med. När eleverna hade arbetat i grupper samtalade vi gemensamt kring dikten. Jag tror att checklistan som de också hade med sig gjorde det ännu tydligare. Ungefär samma förfarande som ovan har jag när jag kollar av en grupp i taget och att alla kan använda sig av lässtrategier.

Dikten Trädgårdslandet handlar om en blommas utveckling från frö tills den vissnar. Språkutvecklande arbete kring gudar och hjältar. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. - Lgr 11 Vi har visst blivit helt sålda på VÖL-tabeller i vår klass!

Språkutvecklande arbete kring gudar och hjältar

Det blir så tydligt när man startar upp ett nytt område i till exempel SO. Utifrån en bild har vi förutspått och skrivit ner vad vi redan vet om vikingarnas tro och vad vi önskar veta. Eleverna fick samarbeta i grupper. Vi gick sedan gemensamt igenom vad de kommit fram till. Veckan därpå repeterade vad vi lärt oss och tittade på vår VÖL-tabell, som suttit uppe på klassrumsväggen.

Det dök upp flera frågor kring asagudarna och vi letade fram mer information. Med hjälp av tankekartan fick alla skriva egna meningar i sin skapelseberättelsebok. Spelet. Screenshot_2014-05-02-16-03-29. Educreations - Teach what you know. Learn what you don't.