background preloader

Matemàtiques

Facebook Twitter

Entrada El quinzet catalan. Juegos y matemáticas. El 2 de Febrero pasado, presentamos una actividad con el puzzle Stomachion que reforzaba el cálculo de áreas.

Juegos y matemáticas

Observaciones: El Stomachion es un puzzle de por lo menos 2200 años. Se piensa que fue creado por el griego Arquímedes y … Seguir leyendo Observaciones: Para conmemorar la fecha de San Valentín, fecha que últimamente se conmemora cada vez más por nuestros alumnos, proponemos una actividad muy sencilla de geometría. Los alumnos sólo necesitan recordar para obtener los resultados, el perímetro de una circunferencia … Seguir leyendo EL STOMACHION: Cálculo de áreas Observaciones El texto de esta entrada está sacado en gran parte del libro “Pasatiempos y juegos en clase de Matemáticas: Geometría” (ISBN: 978-84-9380-475-6), si bien en internet hay numerosos trabajos referidos al Stomachion de Arquímedes.

Observaciones: Con el pretexto de observar unas banderas, se presentan tres problemas algebraicos muy sencillos. LAS FAMILIAS DE CUADRILÁTEROS Y TRIÁNGULOS: Juego de cartas. Banc de recursos FM. 12 sitios geniales para aprender matemáticas. ¿Cómo conseguir que gusten las matemáticas?

12 sitios geniales para aprender matemáticas

Las matemáticas tienen fama de ser densas, difíciles y aburridas. Con las webs y blogs que te presentamos a continuación, podrás despertar la curiosidad y el interés de tus alumnos por esta materia hasta ahora complicada. Matemàtiques - Materials educatius. Jocs per pensar.

Matemàtiques - Materials educatius

Descobrir, investigar, conjecturar, deduir, etc. a partir de situacions que se’ns proposen diàriament. Solitaris de diferents característiques per exercitar el pensament lògic i discursiu. Més jocs per pensar Creamat. Centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques. Conselleria d'Educació. PNA. Activitats per l'aula. GIFs matemàtics; imatges que ensenyen. Octubre 21, 2015 per Cecilia Calvo Un arxiu .gif permet emmagatzemar animacions senzilles que poden ser molt inspiradores d’idees matemàtiques.

GIFs matemàtics; imatges que ensenyen

Podeu fer vosaltres mateixos els vostres propis arxius .gif a partir d’imatges fent servir diferents eines, Una que és molt senzilleta però va força bé Us deixo uns quants exemples d’aquest tipus d’imatges perquè observeu el seu potencial: Regle de formació del Triangle de Pascal Comprovació empírica del Teorema de Pitàgores El perímetre de la circumferència coincideix amb el diàmetre multiplicat per PI L’àrea d’un cercle coincideix amb la d’un triangle de base 2πR i altura R El volum de la semiesfera és la diferencia entre el volum del cilindre i el con El·lipse Diferents descomposicions factorials d’un nombre Construcció d’un hexàgon regular amb regle i compàs La solució del problema de les torres de Hanoi de 4 pisos Definició de logaritme La quadratura del triangle equilàter Definició de radian (unitat de mesura d’angles equivalent a 180/π graus)

Extra Conversion calculators and reference table. Illuminations. Matemàtiques per a tothom: Procés de recerca. Hem volgut conceptualitzar no sols les dificultats d’aprenentatge en Matemàtiques, sinó també els possibles recursos i serveis que les puguin pal·liar o almenys ajudar a fer-ho.

Matemàtiques per a tothom: Procés de recerca

D’acord amb això hem fet una recerca a diferents bases dades, tant generalistes com temàtiques (Dialnet, Google Acadèmic, Researchgate, Eric, Redinet, Racó, Documat, Scielo, Taylor & Francis Online i Springer) introduint diversos conceptes clau (dificultats aprenentatge Matemàtiques, dificultades aprendizaje matemáticas, atenció diversitat, learning disabilities mathemathic, DAM, recursos Web DAM, Resources DAM), en principi, la recerca però no va donar el fruit esperat, en el sentit que vàrem trobar molt de material, però enfocat a conceptualitzar la dificultat i des d’un vessant més clínic, però no quins recursos hi ha a l’abast de l’alumnat amb aquesta dificultat.

Matematicasenprimaria - home. 8 Great iPad Games to Develop Kids Mathematical Thinking. August 18, 2015 Below is a collection of some of the best iPad math games for young learners.

8 Great iPad Games to Develop Kids Mathematical Thinking

These apps involve strategic use of mathematical skills in working on simulated challenges. While an entertaining source of fun, these games are also ideal for providing kids with a solid math practice to enhance their overall mathematical thinking. Check them out and share with your students. 1- Geoboard ‘Geoboard is a tool for exploring a variety of mathematical topics introduced in the elementary and middle grades. 2- Math Champ Challenge ‘Math Champ Challenge (Common Core Standards) is the latest educational game from award winning INKids Education. GAMAR > Inici. El gabinet GAMAR és un espai de reflexió i de pràctica entorn de l'ensenyament de les matemàtiques a l'escola en les etapes infantil, primària, i 1r cicle de secundària.

GAMAR > Inici

Ha estat creat a partir de la dotació del Premi Jaume Vicens Vives a la Docència Universitària, de la Generalitat de Catalunya, l'any 2001, a M. Antònia Canals, professora emèrita de la Universitat de Girona. El seu nom significa Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a l'Escola. Des del principi ha estat reconegut com a tal, per a la UdG, i des del 2004 disposa d'un estatut jurídic, que ha anat adoptant diverses formes i ha estat aprovat definitivament el 19 de juliol de 2010, com a "estructura de recerca" directament vinculada al Rectorat, amb la ubicació definitiva a la Biblioteca del Barri Vell, de la qual ha passat a formar part com un nou tipus de centre de documentació i assessorament per als professionals de l'educació matemàtica.

GeoGebra. Base-13 to Base-10 Conversion Calculator. Matemàtiques 4t, 5è, 6è. Properties of 65896. Amolasmates. Integer Number 30747501.