background preloader

Ειδική αγωγή

Facebook Twitter

Free Online Learning at GCFLearnFree. PECS (Πεκς) Το PECS (μεταφράζεται "Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων") είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, που επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλες διαταραχές επικοινωνίας χωρίς λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεκτό λόγο, να αρχίσουν να επικοινωνούν.

PECS (Πεκς)

Το PECS (Picture Exchange Communication System) αναπτύχθηκε το 1985 από τους Lori Frost και Andy Bondy. Δεν απαιτεί σύνθετο ή ακριβό υλικό και μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήθος διαφορετικών πλαισίων. Ωστόσο είναι απαραίτητη η εκπαίδευση σε αυτό από αναγνωρισμένους εκπαιδευτές. Όσοι χρησιμοποιούν το PECS αρχικά μαθαίνουν να πλησιάζουν και να δείχνουν την εικόνα του αντικειμένου που επιθυμούν στο "σύντροφο επικοινωνίας" (communicative partner) και να την ανταλλάσουν με το επιθυμητό αντικείμενο. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης ξεκινάει τη διαδικασία της επικοινωνίας, με συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.

Συγγραφέας: Ξένια Γιαννάκη, Ψυχολόγος. Welcome to PECS-Greece.com! Νικόλαος Μπαλκίζας – Canva. Οδηγοί για ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ & ΕΕΠ - Σχεδι@ζω για όλους - Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες. Παιδαγωγικό Υλικό Παρέμβασης με Πινελιές Ειδικής Αγωγής. Ποιοι είμαστε; Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης των μαθητών όλων των βαθμίδων σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διδακτικής και Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, Εξατομικευμένων Προσεγγίσεων και Προγραμμάτων Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Διοικούνται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διέπονται από τη νομοθεσία που επεξεργάζεται και εισηγείται η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Ο θεσμός ξεκίνησε ως ΚΔΑΥ (Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης) το 2000 με το νόμο 2817 με το πνεύμα να αποϊατρικοποιηθούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να αντιμετωπιστούν στο σχολείο (και εντός του εκπαιδευτικού συστήματος) όλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη σχολική τους ζωή.

Ποιοι είμαστε;

Η ίδρυση των Κ.Δ.Α.Υ. συνοδεύτηκε με μεγάλη διαφημιστική καμπάνια στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ, τονίζοντας τον εκπαιδευτικοκεντρικό τους προσανατολισμό και το ρόλο τους στην ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στο σχολείο και την κοινωνία. ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ. Ειδική Διαπαιδαγώγηση : Μαθησιακές δυσκολίες: Πως γίνεται η διάγνωση - Η λίστα με τα ΚΕΔΔΥ. Τα τελευταία χρόνια πολλά παιδιά παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες που έχουν επίπτωση στην επίδοσή τους στα σχολικά τους μαθήματα.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση : Μαθησιακές δυσκολίες: Πως γίνεται η διάγνωση - Η λίστα με τα ΚΕΔΔΥ

Όσοι γονείς έχουν την υποψία ότι τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα μπορούν να καταφύγουν σε δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διάγνωση και την αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Οι φορείς αυτοί είναι τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών τα γνωστά ΚΕΔΔΥ, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) και η Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ).

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι οι γνωματεύσεις ιδιωτικών φορέων δεν έχουν ισχύ για τα δημόσια σχολεία και σε κάθε περίπτωση αν κάποιος ιδιώτης λογοθεραπευτής διαγνώσει κάποια μαθησιακή δυσκολία είναι αναγκαίο να καταφύγουν σε ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ που θα προτείνουν στα σχολεία και εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης των μαθητών. Ιστοσελίδες με δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό Ειδικής Αγωγής. 3asyR. This is Mary, initiator of 3asyR.

3asyR

I was diagnosed with dyslexia at the age of 22. For many years I was trying to explain how much I struggled with reading or understating some things and nobody would believe me. After many attempts to improve my reading skills, I discovered that by highlighting or underlining the text word by word or sentence by sentence made it much easier. Hand to Head. We have a dream, help people live their dreams.

Hand to Head

Many need a chance or just a hand, your hand Turning abilities into skills With your essential support, we plan to launch our expert platform focused on abilities evaluation, educational enrichment and professional enhancement. More specific, our online reference will target the following three core concepts: Abilities assessment (detection, evaluation)Base building (education, training, development) Competence (skills, profession) Learning to learn: finding motivation with a think board. Special Education. Dyslexia and Working memory. Kinems Learning Games. All eva. All eva. Raising & Teaching Children. Education - Special Education.

How We Can Connect School Life to Real Life. Culture Teaching Strategies Excerpted from Will Richardson’s new TED Book Why School: How Education Must Change When Learning and Information Are Everywhere.

How We Can Connect School Life to Real Life

Teacher Tools. 10 Wonderful Apps to Teach Students about Earth Day. You might have noticed today a doodle displayed in the Google search engine.

10 Wonderful Apps to Teach Students about Earth Day

This animated doodle that Google uses to adorn its homepage marks the Earth Day anniversary April 22, 2013.This is a great occasion for us teachers and educators to celebrate this day with our students and draw their awareness to the importance of saving our HOME from looming dangers. Reading Disabilities: 15 Causes and 10 Solutions. Δρ. Ράνια Χιουρέα, Σχολική Σύμβουλος: Ειδική Αγωγή - ΥΛΙΚΟ: Μέθοδοι διδασκαλίας για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της δυσλεξίας. Γρηγοριάδης Ιωάννης, απόφοιτος, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘΧαρίτων Μ.

Δρ. Ράνια Χιουρέα, Σχολική Σύμβουλος: Ειδική Αγωγή - ΥΛΙΚΟ: Μέθοδοι διδασκαλίας για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της δυσλεξίας

Πολάτογλου, αναπλ. καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ Η φυσική αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και γεμάτα πρόκληση αντικείμενα για έναν μαθητή, παρόλα αυτά όμως ο συντελεστής δυσκολίας για την κατανόηση της είναι αρκετά υψηλός. Με μια πρόχειρη εκτίμηση θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι ιδιαίτερα τα δυσλεκτικά παιδιά θα αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα στην κατανόηση και εμπέδωση της φυσικής, γεγονός που δεν αληθεύει ολοκληρωτικά. Ο πιο διάσημος επιστήμονας στην ιστορία της φυσικής και ευρύτερα των θετικών επιστημών ο Albert Einstein, αποτελεί το λαμπρότερο παράδειγμα ατόμου με δυσλεξία που έφτασε σε τέτοια επίπεδα διανόησης. Λιγότερο γνωστό είναι ότι και ο Thomas Eddison αλλά και ο Leonardo Da Vinci, εκτός από μεγάλοι καινοτόμοι ανήκαν στην κατηγορία των ατόμων με δυσλεξία. Οι τεχνικές πολλαπλής αισθητηριακής διδασκαλίας κυριαρχούν και στην εκμάθηση της φυσικής.

Επίλογος Βιβλιογραφία 1.Benton A.L. & Pearl.D. (1978). Δρ. Ράνια Χιουρέα, Σχολική Σύμβουλος: Ειδική Αγωγή - ΥΛΙΚΟ: Μέθοδοι διδασκαλίας για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της δυσλεξίας.