background preloader

Skolbiblioteksplaner

Facebook Twitter

Skolbiblioteksverktyg - home. Unga Fakta - en sajt för nyfikna! Handlingsplan fokusbibliotek harvestad 2016 17. Skriv en arbetsplan för ditt skolbibliotek! Ett av våra uppdrag på Centrum för Pedagogisk Inspiration är att sprida kunskap om vad ett skolbiblioteket är. Fortfarande är okunnigheten stor, inte bara i omvärlden, utan även internt bland skolans personal. Många ser bilden av folkbiblioteket framför sig, ett mysigt rum för läsning och boklån. Även de som anställts för att arbeta i skolornas bibliotek känner sig ibland osäkra på vad deras arbetsuppgifter egentligen ska vara och om de gör rätt saker.

Vi kan med säkerhet fastslå att folkbibliotek och skolbibliotek inte är synonymt. Det sägs ofta att skolbiblioteket har tre huvuduppgifter: läsutveckling, informationskompetens och kulturaktiviteter. Ett effektivt sätt att tydliggöra vad skolbiblioteket ska användas till är att skriva en arbetsplan. Det borde vara självklart att det finns mål för hur varje skola ska bruka sitt bibliotek. Det finns flera skolor i Malmö som har utarbetat en arbetsplan för sitt bibliotek.

En arbetsplan kan se ut på många sätt. Foton: Colourbox. Skolbiblioteksverksamhet – förslag till mål – Skolbibliotek.se. SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET – förslag till målsättning och arbetsplan för skolbibliotekINLEDNINGVad är målet med utbildning? Hur kan vi påverka elevernas läsutveckling?

Hur ska vi hjälpa dem att bli duktiga i informationssökning? Vem ansvarar för att eleverna får de kunskaper och färdigheter de behöver? Läsning är nyckeln till lärande. Läsförmågan har stor betydelse för att klara samtliga ämnen i skolan, anser skolministern som på Bok- och biblioteksmässan i september 2005 betonade skolbibliotekens viktiga roll när det gäller att stärka elevernas läsutveckling och läsförståelse.I nedanstående förslag till lokal skolbiblioteksplan har vi samlat på oss och försökt sammanfatta alla de kloka tankar och idéer som vi fått från kollegor under åren och smält samman dem med våra egna visioner om skolbiblioteksverksamhet.Våra egna praktiska erfarenheter har förstås bidragit till arbetet. Här finns utdrag ur skrifter och handlingsplaner från olika bibliotek och institutioner i Sverige. School library guidelines se.