background preloader

Mapa d'aprenentatge

Facebook Twitter

Imagine, program, share. Log in. CmapTools - Home Page Cmap.html. Cmap Tools. Aquest programa es fa servir per la creació de mapes conceptuals.

Cmap Tools

D'aquesta manera podem tenir les idees organitzades i treballar millor. El softwer esta creat per IHMC. Dossier d'aprenentatge. Reader. Gmail: Email from Google. Docs - Online documents, spreadsheets, presentations, surveys, file storage and more. Sites - Free websites and wikis. Marcador social. Twitter.