background preloader

SO

Facebook Twitter

Sverigesmedeltid - home. Medeltiden. Norden. Forntid. Resources for Year 4. BARNRÄTTSBOKEN. Rafiki har samlat ihop några av barnkonventionens artiklar och kombinerat det med berättelser från barns vardag.

BARNRÄTTSBOKEN

Tillsammans med din klass kan du fundera över hur barns rättigheter tillgodoses i andra länder samtidigt som eleverna kan jämföra med hur det är med rättigheter i den egna vardagen i Sverige. Du som läser Rafikis tidning kommer känna igen dig i materialet. Även om barnrättsboken är ett nytt uttryck så är det likheter och positiva bilder av utvecklingen i världen som lyfts fram. Barnrättsboken som pdfBarnrättsboken – bläddringsbarBarnrättsboken i tryckt versionBarnrättsboken – material för pedagogerBarnrättsboken – länkar till alla filmerna. Den stora Sverige resan. VIKINGAR. BARNKONVENTIONEN FN. Geografi. Geografi spel. Geografi beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter det i relation till hur människans aktivitet påverkar och påverkas av jorden.

Geografi spel

Träna detta i dessa geografispel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Geografi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Sveriges landskap Årskurs 4 - Årskurs 9 Spelet tränar: geografi sverige landskap svenska städer Här behöver eleven känna till Sveriges landskap och städer i dem. Träna på världskartan Årskurs 1 - Årskurs 3 Spelet tränar: världsdelarnas namn världshaven Ett spel som tränar världsdelarna och världshaven.

Länderna i Norden Årskurs 4 - Årskurs 6 Spelet tränar: Norden Finland Norge Danmark Ett spel som tränar upp fakta om våra nordiska grannländer Norge, Danmark, Finland och Island. Geografi Sverige Spelet tränar: geografi kartkunskap sverige Tränar elevens geografiska kunskaper. Europas länder Världsdelen Europa Väderstreck. Geografiska undersökningar - fältstudier och geografiska informationssystem. Filmer vikingatiden. Filmerna nedan ingår i studiematerialet för sfi.

Filmer vikingatiden

Filmerna är avsedda att ge ökad kunskap och förståelse av vikingatiden, men kan också användas för kommunikativa språkövningar i skolan. I studiematerialet för sfi ingår manus, samt förslag på frågor och övningar till kortfilmerna. De studerande arbetar i par eller i små grupper med frågorna och övningarna. 1. Att hugga en runsten Se filmen. Vikingatid. Tema: Forntiden. Forntiden. Geografens testamente 3. Geografens testamente 2. Geografens testamente 1. Valet c3a4r ditt. SO åk 4-6 Leksands grundskolor. GE. Lpp demokrati:val. Demokrati. I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag.

Demokrati

Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin. Vart fjärde år är det val till riksdagen och då ska medborgarna utse 349 riksdagsledamöter. De ska representera människorna i Sverige och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar. Beslut som påverkar alla Riksdagen fattar beslut som påverkar hela samhället. Riksdagens arbete präglas av dess historia. Olika maktcentrum Demokratin brukar i första hand beskrivas ur väljarnas och de folkvaldas perspektiv.

Exempel på andra starka maktfaktorer är den så kallade marknaden, massmedierna och domstolarna. Marknaden påverkar landets ekonomi. Även medierna är med och styr samhällsutvecklingen genom att påverka opinionen, förmedla nyheter och informera. Den dömande makten utövas av fristående domstolar. Kungen är statschef. Download 1407956873661. Lilla Aktuellt. (Du har väl inte missat vår sändningstid?

Lilla Aktuellt

Kl 10 i svtplay - och kl 14.30 i Barnkanalen) Kriminella gäng I Sverige, precis som i alla världens länder, finns kriminella gäng. Den senaste tiden har det pratats mycket om de brott som kriminella gäng gör, bland annat att de skjuter varandra. Många politiker har sagt att mer måste göras för att stoppa våldet, och Stefan Löfvén har lovat att polisen ska få mer resurser. Är det tryggt där ni bor?

Fabriken i Bjuv I samhället Bjuv i Skåne ska en fabrik stängas. Vad tycker ni om det här? FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap. Studiematerial. Det pedagogiska materialet är indelat i två olika nivåer: grundläggande och fördjupande.

Studiematerial

Materialet är gratis, kan beställas i klassuppsättningar och hålls ständigt aktuellt. Allt tryckt material finns också som pdf och kan laddas ner för eget bruk. Till materialet finns frågor och övningar. Grundläggande Riksdagen en kort vägledning handlar om riksdagens roll i samhället. Seriehäften Tecknade serier om hur man kan påverka politiska beslut, demokrati och om samhällets inkomster och utgifter.Beställ eller ladda ned seriehäften Webbspelet Rixdax Rixdax är ett webbspel som ger eleverna grundläggande kunskaper om riksdagens arbete och möjlighet att testa vad de kan. Fördjupning. National Geographic Young Explorer (Student Magazine) - April 2013. ManadensSprakovningFeb2013. Lättläst om Historia.