background preloader

Countries

Facebook Twitter

English Speaking Countries ⋆ WebEnglish.se. English Speaking Countries - Kimstudies. Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith. Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper?

Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith

Då jag och Annika Sjödahl började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian. Inte sällan utan stöd för att eleverna ska nå målen. För att synliggöra hur vi tänker kring stödet men även bedömningen har vi delat en planering sist i inlägget. Innan du tar del av den vill vi synliggöra hur vi tänker kring planeringen för att få validitet, för att se till att vi verkligen bedömer det som ska bedömas.

Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används(Lgr11, engelska åk 9) Kunskapskravet som ska bedömas är detta: Virtuell samplanering Livsvillkor. Webbresurs från vårt grannland - London Walk - Språkbloggen. Finska Utbildningsstyrelsen är en myndighet som ungefär motsvarar Skolverket (även om jag inte ska svära på de exakta detaljerna rent politiskt).

Webbresurs från vårt grannland - London Walk - Språkbloggen

De har också en hel del lärresurser på sin hemsida, och där har jag hittat en guldklimp, via ett tips på Facebook. Mina 9or ska i engelskan arbeta med olika ämnesområden kopplade till Great Britain och vi inleder med att fokusera på London. För att få en bild av sammanhanget tittade vi först på en film från SLI.se med den självförklarande titeln GREAT BRITAIN, artikel V4258. Under tiden som vi tittade fick eleverna svara på frågor om filmens innehåll genom webbtjänsten Socrative. Eleverna går in på sidan, skriver in klassrumskoden som jag ger dem, kopplat till mitt konto, och jag startar quizet. Efter introduktionen fick eleverna ge sig ut för att själva upptäcka London. Bild: skärmdump från. Dose. And drive estate cars Which I will say is much classier than a station wagon.

dose

This Is What A World Map Looks Like When Scaled According To Population Size. Where in the world did Australia go?!

This Is What A World Map Looks Like When Scaled According To Population Size

A new cartogram by Redditer TeaDranks rescales the world’s countries according to population size instead of geographic area. Reconstructing maps based on different variables can be a powerful tool for understanding the world we live in. In this case, certain regions almost disappear from the map while others expand considerably; Canada transforms into a thin, jagged line while India now takes up a massive amount of space. Other interesting tidbits: North Korea has a larger population than Australia, with 25.1 million people compared to 23.7 million, respectively. Denmark has almost disappeared from the map compared to the mighty space it usually takes up, and China now dwarfs Russia instead of vice versa. “I was inspired by this map which is now ten years old,” said TeaDranks. It is important to note that even modern world maps distort the Earth. Varieties of English.

EDUCATION in ENGLAND. British children are required by law to have an education until they are 16 years old.

EDUCATION in ENGLAND

Education is compulsory, but school is not,children are not required to attend school. They could be educated at home. Full-time education is compulsory for all children aged between 5 and 16 (inclusive) across England. This can be provided by state schools, independent schools, or homeschooling. About 94 per cent of pupils in England, and the rest of the UK, receive free education from public funds, while 6 per cent attend independent fee paying schools or homeschooling. (Homeschooling numbers uncertain - BBC report) All government-run schools, state schools, follow the same National Curriculum. English Speaking Countries - World Top Ten.

Language

Traditions. Human rights. Famous people. Sweden. Great Britain. Republic of Ireland. The USA. Australia. South Africa. India. New Zealand. Black News, Opinion, Politics and Culture.

Engelska9 2014-15. Voyage to the English speaking world. English speaking Countries. Photos of the Most Interesting Places on the Earth. Human Ancestry - Made Easy. Visit English Speaking Countries.