background preloader

Kognitiv psykologi

Facebook Twitter

Så gör du för att bevara minnet. – Det är lite av ”use it or lose it” som gäller, använd hjärnfunktionerna om du vill öka chansen att bevara dem, säger Lars Nyberg.

Så gör du för att bevara minnet

Han är professor i psykologi och neurovetenskap vid Umeå universitet. Tillsammans med Lars-Göran Nilsson, professor emeritus i psykologi, och Insidans medarbetare Peter Letmark har han skrivit boken ”Det åldrande minnet” (Natur och kultur) med underrubriken ”Nycklar till att bevara hjärnans resurser”. Vi blir allt äldre och frågan om hur vi ska få ett så bra och friskt liv som möjligt på äldre dagar engagerar nu forskare i många länder, inte minst när det gäller kognitiva funktioner som minnet och hjärnsjukdomar som demens. – Ofta tänker man i negativa termer, ”oj, folk blir gamla och glömska, det blir en större börda för vården”, säger Lars Nyberg och lägger till: – Men i boken vill vi lyfta fram att många faktiskt har välbevarade minnesfunktioner högt upp i åldrarna.

Varför är de funktionerna så viktiga att bevara? Sexåringar tror att pojkar är smartare än flickor. ”När jag var liten fanns det en person i min klass som var väldigt, väldigt smart.”

Sexåringar tror att pojkar är smartare än flickor

Så lät en bit av en historia som de amerikanska forskarna läste upp för barn i fem-, sex-, och sjuårsåldern. Barnen fick därefter avgöra om den här personen var en tjej eller en kille. Flickor kopplar smarthet till pojkar När historien lästes upp för femåringarna, svarade både pojkar och flickor oftast att den smarta personen hade samme kön som de själva. Men redan i sexårsåldern föreställde sig flickor, precis som pojkar, oftare att den smarta personen var en kille eller man. – Det nya med den här studien är att man tittar på lite mer intellektuella aspekter, och vad unga barn har för uppfattningar om dem.

Kan ha inverkan på barnens karriärsval En annan uppgift som barnen fick var att avgöra om de ville syssla med en aktivitet där man var tvungen att vara väldigt, väldigt smart. Varumärken Branding Marknadsföring Reklam Företagande Affärsfilosofi. Medialized: Just say yes. Dan Ariely frågar; är vi i kontroll över våra val? Ekonomi Forskningsserie. Förförd innan du passerat kassan. Så blir du lurad av neuromarketing.

Förförd innan du passerat kassan

Katarina Bjärvalls artikel publicerades först i Modern Psykologi 8/2016. Illustration: Jens Magnusson. Det handlar om marknadsföring riktad till hjärnans omedvetna delar. Följ med till Skandinaviens största köpcentrum och lär känna förförelsekonsten neuromarketing. Precis vid ingången ligger en juicebar. – Det är ingen slump, det är här man ska ladda energi, säger Elin Sundberg, som är merchandiser och arbetar med att inreda butiker.

Hon pekar inte ut juicebaren förrän när vi lämnar det nya rekordstora köpcentrumet Mall of Scandinavia i Solna. I takt med att konsumenterna blir alltmer reklamtrötta och skeptiska har reklambranschen hittat nya kanaler. Forskning visar att metoderna fungerar. Elin Sundberg har i nio år jobbat med att inreda butiker så att kunderna ska köpa så mycket som möjligt. . – Vad är det ögat dras till? Ovanför entrén sitter en flera kvadratmeter stor bildskärm där en reklamfilm för affärskedjans kläder rullar. Forskare förklarar Trump-stödet. Fenomenet kognitiv dissonans anses också vara förklaringen till att presidentkandidaten Donald Trump under lång tid har fortsatt att ha ett kraftigt stöd, trots händelser och uttalanden som många förväntade sig skulle skrämma bort väljare.

Forskare förklarar Trump-stödet

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet säger till Vetenskapsstudion att en förklaring till det kan vara kognitiv dissonans. Ett psykologiskt fenomen som gör att även om man hör saker som de flesta skulle tycka är negativt, så lyckas man sortera bort dem ur medvetandet därför att de inte stämmer med den förhandsbild som man har. "Latmaskar" – Vi människor tycker inte om att ändra oss, vi är latmaskar som hela tiden söker sätt att sortera bort information och det jobbiga som att tänka om innebär, säger Peter Esaiasson när han förklarar hur vi ofta hanterar den "kognitiva dissonansen" som uppstår när politiker som vi stödjer gör eller säger något som går emot det vi gillar. ProjectImplicit. Al Seckel: Visual illusions that show how we (mis)think.

Så gör du för att bevara minnet. Uk.businessinsider. What Are Your Values? - Decision-Making Skills from MindTools.com. The Power of Good Habits - Career Development From MindTools.com. © VeerMikhail Dudarev Make positive change part of your daily life.

The Power of Good Habits - Career Development From MindTools.com

If you've ever learned to play a sport or taken up a new personal interest, you'll know how satisfying it can feel to reach a significant goal. Recognizing and Overcoming False Growth Mindset. All educators care deeply about their students' motivation.

Recognizing and Overcoming False Growth Mindset

They want them to love learning, and to be resourceful and persistent in the face of learning challenges. They don't want their students to lose heart when they get stuck, make mistakes, or receive disappointing grades. In this context, the growth mindset entered the scene. A growth mindset is the belief that you can develop your talents and abilities through hard work, good strategies, and help from others. It stands in opposition to a fixed mindset, which is the belief that talents and abilities are unalterable traits, ones that can never be improved. We typically teach students a growth mindset through online programs that demonstrate how the brain changes with learning (how the neurons grow stronger connections when students work on hard things and stick with them) and how to apply this to their schoolwork.

Identifying a False Growth Mindset Praising Effort Alone Teachers need to tell the truth.