background preloader

Malincarlsson4

Facebook Twitter

Förstelärare och arbetslagsledare på Lindblomskolan i Hultsfred. Delar och retweetar gärna pedagogiska tankar och id'eer. Skolutveckling!

Frågebatteri. Berättande texter. Språkinriktad undervisning om Matsmältningen. "Genom undervisningen skall eleven få möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna händelser och upplevelser.

Språkinriktad undervisning om Matsmältningen

Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. " "Eleverna skall använda biologins begrepp, modeller och teorier för att förklara biologiska samband i människokroppen. " "Undervisningen skall innehålla människans kroppsdelar, deras namn och funktion. " (Lgr 11) #matematik #genrepedagogik Att värdera lösningar. I Lgr 11 står det i syfte om matematikundervisningen: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

#matematik #genrepedagogik Att värdera lösningar

I kunskapskraven för årskurs 3 i matematik kan vi läsa: Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.

Hur ska jag kunna arbeta med detta på lågstadiet? Varje grupp ska utvärdera minst 4 olika material. Tangentdansen. Vi pratade om vår fina planet idag.

Tangentdansen

Eleverna fick säga saker de kunde om Jorden. V i VÖL, saker vi Vet. Ett "fruktfat" av tips och idéer från skolans värld grundat i... Efter att ha läst Dylan Wiliams bok nu det sista så blev jag sugen på att bläddra tillbaka i min gamla litteratur och märker att det finns många tankar som hänger ihop med de tankar som jag reflekterade kring när jag läst Att följa lärande.

Säkert självklarheter för många men för mig är det viktigt att få sätta egna ord på mina tankar. Samla det jag läst, sett och hört och sammanfatta mina tankar. Slutpoängen i förra inlägget var att kanske fungerar de 5 nyckelstrategierna lika bra på oss lärare, för att höja lärarkvaliteten. Miss Åsa. Iran, Colombia, Gambia, Irak, Afghanistan, Syrien, Chile, Grekland, Kurdistan, Italien, Guinea, Georgien, Estland, Lettland, Libanon och Rumänien.

Miss Åsa

Just nu får vi höra och lära oss en massa fakta om dessa länder eftersom det är elevernas hemländer. Vi lyssnar på nationalsånger, ser danser och hör på populärmusik. Arbetet började för flera veckor sedan när vi startade med att lära oss mer om Sverige. Vi såg på filmer, läste texter och samlade information i en tankekarta. När vi hade tillräckligt med fakta skrev vi en gemensam modelltext. Vårt dialogiska klassrum. Jag skulle vilja kalla vårt klassrum för det dialogiska klassrummet och att jag skriver vårt beror på att vi är två pedagoger som arbetar mycket nära varandra.

Vårt dialogiska klassrum

Vi heter Elisabeth Pettersson och Marie Trapp och tillsammans ansvarar vi för 28 elever i en åk 1-3. Min kollega Elisabeth Pettersson är 1-7 lärare med inriktning svenska, matematik och engelska. Jag som skriver om vårt klassrum är examinerad 1-7-lärare med inriktning svenska och SO samt idrott. Jag har en påbörjad speciallärarutbildning och under mina 15 år som lärare har jag alltid i någon form haft ett specialläraransvar. Reading to Learn. Hur jobbar man med Reading to Learn? Reading to Learn (R2L) är en utveckling av genrepedagogiken och skapades för att ge eleverna mer stöttning och mer explicit undervisning.

Hur jobbar man med Reading to Learn?

Det som är speciellt för det här undervisningssättet är att läraren upprättar stödstrukturer för att få eleverna upp på högre och högre nivåer. Här ger jag inte någon längre introduktion, det går att läsa mer på den australiensiska hemsidan Istället ska jag prata om hur man går till väga när man undervisar. Vilket text ska jag jobba med? Till att börja med väljer man en text. Ny i svenska skolan. Nyanlända elever och andra som vill utveckla sitt språk oc... Språk i alla ämnen för alla elever på Släbro/Råbyskolor. File_download. Mattespel. Material att skriva ut. Skolverket bedömning, diagnos och planering av undervisning. Pedagogiska resurser. File_download. Kunskapsvägg åk 1-3. Har fått förfrågan om skylten som det står Vår Kunskapsvägg på samt trädet med ugglan i som sitter mitt i på denna bild.

Kunskapsvägg åk 1-3

Hittar skylten i datorn men tyvärr inte trädet. Den som vill ha skylten kan klicka på den här nedan och sedan spara ner den eller skriva ut direkt. När jag gjorde kunskapsväggen tidigare hade jag inte Svenska som andraspråk och Modersmål med. En till EVENTSAJTER webbplats. Dagboken -ett romanprojekt. Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever.

Dagboken -ett romanprojekt

Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån. Arbetet med dessa dagböcker ger också en inramning till övningar av olika texttyper (bl.a. de skoltypiska texttyper som Pauline Gibbons beskriver i Stärk språket, stärk lärandet… Hallgren Fallgren 2013). Om materialet. Många barn i skolan idag har andra modersmål än svenska.

Om materialet

Det här ställer krav på alla lärare att arbeta mer språkutvecklande i sina ämnen. Genrepedagogiken är en av flera metoder och förhållningssätt som ger lärare verktyg för det. UR Lärarfortbildning. Leaf. Ett "fruktfat" av tips och idéer från skolans värld grundat i... Tangrams  Print the pattern belo. Print the pattern below onto cardstock or construction paper.

Tangrams  Print the pattern belo

Print the attached pattern cards, cut and laminate. Have the children use the pattern pieces below to recreate the picture on the pattern card. Pattern Page.