background preloader

Terveystieto

Facebook Twitter

STM esite Kansalliset%20suositukset%20istumisen%20v%c3%a4hent%c3%a4miseksi sisus net jpg. Opettaja, flippaa rauhassa! Marika Toivola opetti matematiikkaa yläkoulussa ja lukiossa ristiriitaisin tuntein.

Opettaja, flippaa rauhassa!

Toivola kyseenalaisti lopullisesti opetusmetodinsa kuultuaan kahden pitkän matematiikan kurssilaisen keskustelevan keskenään. Älä pilaa rankaasi luuriin tuijottamalla - "kuin kultainennoutaja niskassa" Alaikäisille viinaa välittäneille kovat tuomiot. Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla alaikäisille vuosia viinaa välittänyt kolmikko on saanut kovat tuomiot Vantaan käräjäoikeudessa.

Alaikäisille viinaa välittäneille kovat tuomiot

Jutun päätekijä sai kolmen vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen ja toinen tekijä kaksi vuotta ehdotonta vankeutta. Kolmas tekijä sai kuuden kuukauden ehdollisen tuomion. Lisäksi kolmikko joutuu maksamaan vahingonkorvauksia Tullille useita tuhansia euroja. Oikeudenkäyntikuluja he joutuvat maksamaan sekä Tullille että valtiolle. Käräjäoikeus totesi miesten syyllistyneen muun muassa törkeään alkoholirikokseen, alkoholirikokseen ja eriasteisiin veropetoksiin.

Tupakoinnin hintalappu yhteiskunnalle: 1,5 miljardia euroa - Tiedote. Tupakointi aiheuttaa haittaa terveydelle ja taloudelle monin eri tavoin.

Tupakoinnin hintalappu yhteiskunnalle: 1,5 miljardia euroa - Tiedote

Terveydenhuollon kuormittuminen, tulipalot, sairauspoissaolot, ennenaikaiset kuolemat sekä tulonsiirrot kuten sairauspäivärahat maksoivat vuonna 2012 yhteensä noin 1,5 miljardia, arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa raportissa ”Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden arviointimenetelmät”. Tupakoinnin välittömät kustannukset eli esimerkiksi terveydenhuollon menot ja tulipalot aiheuttivat vuonna 2012 noin 290 miljoonan euron kulut. Tupakoinnin aiheuttamat tulonsiirrot, kuten sairauspäivärahat, ovat yhteenlaskettuna noin 327 miljoonaa euroa. Välittömät taloudelliset haitat nousevat näin noin 617 miljoonaan euroon. Välilliset kustannukset vielä suuremmat. Joka kymmenes nuori ryyppää niin rajusti, että muisti menee. Tampereen yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan alaikäiset tytöt juovat enemmän ja rajummin kuin samanikäiset pojat. - Niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa 16-vuotiaiden tyttöjen alkoholin käyttö ja humalajuominen on vähän yleisempää kuin samanikäisillä pojilla, sanoo väitöstutkija Hanna Samposalo.

Joka kymmenes nuori ryyppää niin rajusti, että muisti menee

Samposalon neljästä laajasta tutkimuksesta ja kyselystä kokoamat tiedot kertovat, että 12-vuotiaista suomalaisnuorista alkoholia on maistanut vain muutama prosentti. 16-vuotiaista nuorista yli 40 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä alkoholia vähintään kerran kuukaudessa. Alkoholin haitoista nuoret puhuvat lähes samalla lailla kuin aikuisetkin. Päihdelinkki > Testit. Itsemurhat.

Jaa Itsemurhien määrä lähes ennallaan Vuoden 2013 aikana itsemurhan teki 887 henkilöä, mikä oli 14 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Itsemurhat

Itsemurhien määrä oli suurimmillaan vuonna 1990, jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. Sen jälkeen itsemurhakuolleisuus on pienentynyt 20 vuodessa yli 40 prosenttia. Miesten itsemurhakuolleisuus on huomattavasti suurempaa kuin naisten. Terveyskirjasto. Itsemurhat vähentyivät Suomessa yli 20 % vuodesta 1990 vuoteen 2000.

Terveyskirjasto

Vuonna 2002 Suomessa tehtiin 1 095 itsemurhaa, joista 824 oli miesten itsemurhia. Itsemurhien merkitys työikäisen väestön kuolemansyynä on erityisen suuri alle 35-vuotiailla miehillä. Miesten itsemurhat ovat yleisimpiä haja-asutusalueilla ja maan koillisosissa. Naisten itsemurhat painottuvat Etelä-Suomeen. Työntekijöiden itsemurhakuolleisuus on kaksinkertainen toimihenkilöihin verrattuna. Desert Flower - Trailer. Raskausanimaatio. Nuorten seksuaalioikeudet - Väestöliitto. Kaikilla maailman nuorilla on sukupuolesta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta seksuaalisina olentoina seuraavat oikeudet.

Nuorten seksuaalioikeudet - Väestöliitto

Oikeus elämään * oikeus olla oma itsensä ja tehdä itsenäisiä päätöksiä sekä ilmaista mielipiteensä. * oikeus nauttia omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan. * vapaus uskonnollisten tekstien, uskomusten, aatteiden ja perinteiden rajoittavista tulkinnoista tai omaan kehoon puuttuvista loukkauksista seksuaalisissa asioissa. Syö hyvää - Suolavideo. Here's A Horrifying Picture Of What Sleep Loss Will Do To You. If you don’t snooze, you lose.

Here's A Horrifying Picture Of What Sleep Loss Will Do To You

Skimping on sleep can wreak havoc from head to toe. In fact, one study published last year showed that just one week of sleeping fewer than six hours a night resulted in changes to more than 700 genes. That’s alarming news, considering nearly half of Americans don’t bank the recommended seven or more hours of shut-eye a night, according to a recent survey. Read on for the nightmare-inducing truth about what could be happening to your body when you don’t get enough sleep, starting the very first night. Infographic by Alissa Scheller for The Huffington Post After one night you’re... hungrier and apt to eat more.

More likely to have an accident. Not looking your best — or your most approachable. More likely to catch a cold. During sleep, your immune system releases proteins called cytokines, some of which help promote sleep. Losing brain tissue. More likely to get emotional. Isyyslaki uudistuu vuonna 2016 - isyyden voi tunnustaa jo äitiysneuvolassa - Artikkeli - Sosiaali- ja terveysministeriö. Uusi isyyslaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2016.

Isyyslaki uudistuu vuonna 2016 - isyyden voi tunnustaa jo äitiysneuvolassa - Artikkeli - Sosiaali- ja terveysministeriö

Uuden lain on tarkoitus muun muassa helpottaa isyyden tunnustamismenettelyä ja säästää etenkin isien työaikaa. Isyyden tunnustaminen jo raskausaikana vahvistaa myös tulevan isän vanhemmuutta. Suurin syy isyyslainsäädännön uudistamiseen ovat perherakenteissa tapahtuneet muutokset. Lapsia syntyi taas edellisvuotta vähemmän – ensisynnyttäjien keski-ikä nousee - vauvat - Terveys.

Imeväiskuolleisuus laski viime vuonna alhaisimmalle tasolle koko Suomen itsenäisyyden aikana.

Lapsia syntyi taas edellisvuotta vähemmän – ensisynnyttäjien keski-ikä nousee - vauvat - Terveys

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 ensimmäisen ikävuotensa aikana kuoli 102 lasta. Imeväiskuolleiden määrä oli tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohti 1,8. Väitös: Viina ja läski rassaavat maksaa – viitearvoja pitää laskea. Suomalaisten alkoholinkulutus ja ylipaino ovat viime vuosikymmeninä lisääntyneet. Elintapamuutokset näkyvät myös maksa-arvoissa. Joanna Danielssonin väitöstutkimuksen mukaan suomalaisten maksaentsyymien arvot ovat nousseet. – Kehitys on huolestuttavaa. Meillä ei oikein vielä ole herätty tähän yhteisvaikutukseen, vaikka lihavuusepidemia on tosiasia ja alkoholiakin kulutetaan jatkuvasti enemmän. – Alkoholista ja ylipainosta on luontevaa puhua yhdessä, koska molemmat keräävät rasvaa maksaan, sanoo Danielsson. Kohtuujuominenkin nostaa ylipainoisen maksa-arvoja. Tiedote: Nuuska uhkaa nuorten suunterveyttä ja yleisterveyttä. Suomalaisten nuorten tupakointi ja juominen ovat vähentyneet, mutta positiivinen kehitys ei näy nuuskan käytössä.

Nuuskan kokeilu ja käyttö ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eniten nuuskaavat 18-vuotiaat pojat, joista 15 prosenttia käyttää nuuskaa päivittäin tai satunnaisesti. Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysministeriön 30.6. julkistamasta Nuorten terveystapatutkimuksesta 2015.