background preloader

Sociala frågor

Facebook Twitter

Vad är diskriminering? Myndigheter med flera. Statistik. Hemlöshetens omfattning i Sverige. Under en vecka i maj 2011 rapporterades omkring 34 000 personer in som hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden.

Hemlöshetens omfattning i Sverige

Brottsutvecklingen - Brå. År 2014 intogs 8 940 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är ungefär samma antal (±0 %) som året innan.

Brottsutvecklingen - Brå

Jämfört med 2005 hade antalet dock minskat med 16 procent. Antalet inskrivna i anstalt den 1 oktober 2014 var 4 320 personer, vilket är en minskning med 1 procent sedan 2013. Antalet har även minskat i jämförelse med den 1 oktober 2005 (−22 %). LE0001 2012K03 TI 03 A05TI1203. Invandring och utvandring i Sverige över tid. Barn- och familjestatistik. Barn- och familjestatistik: Under 2013 var 52 000 barn i Sverige med om en separation.

Barn- och familjestatistik

Arbetslösheten i Sverige tog fart under finanskrisen. Arbetslöshet innebär kortfattat att det finns människor som kan arbeta, men inte har någon sysselsättning.

Arbetslösheten i Sverige tog fart under finanskrisen

Dessutom hittar de inget arbete trots att de söker aktivt. Stora skillnader i lön mellan högst och lägst betalda yrken. Skillnaderna i medellönerna för olika yrken på arbetsmarknaden är stora.

Stora skillnader i lön mellan högst och lägst betalda yrken

Chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta genomsnittlönen på 126 500 kronor. Yrket med den lägsta medellönen är hemservicepersonal, som hjälper till med hushållssysslor. Deras medellön är 19 700 kronor. Kvinnor blir arbetslösa i byggbranschen. Byggbranschen går för högtryck och arbetslösheten sjunker.

Kvinnor blir arbetslösa i byggbranschen

Men samtidigt kvarstår stora skillnader mellan kvinnor och män. Utanförskap. Flera betydelser av socialt utanförskap[redigera | redigera wikitext] Utanförskap i Sverige[redigera | redigera wikitext] Alliansen började i valrörelsen 2006 att använda begreppet utanförskap specifikt om personer som står utanför arbetsmarknaden, och av olika skäl är "beroende" av ersättningssystem.

Utanförskap

I valrörelsen 2006 angav moderatledaren Fredrik Reinfeldt siffran 1,5 miljoner på det "totala utanförskapet" och definierade det som "De som inte jobbar alls eller så mycket som de skulle vilja".[5] Finansminister Anders Borg satte 2007 en annan siffra på utanförskapet, och angav den till 1.063.220 personer, eller 19,1% av befolkningen i arbetsför ålder i Sverige 2006. Våldsbrotten minskar visar ny rapport. Allt färre personer berättar att de har utsatts för våldsbrott.

Våldsbrotten minskar visar ny rapport

Det visar nya siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå. Särskilt tydligt är minskningen bland unga män, enligt den nya rapporten. Brås undersökning, som publicerades på onsdagen, gäller utsatthet för ett antal brott under år 2014. Rapporten bygger på intervjuer med cirka 12.000 personer om de har utsatts för våldsbrott eller bedrägerier. UPPDRAG: DEMOKRATI. Sverigebilden utomlands. Sverigebilden utomlands handlar om hur andra länder ser på Sverige.

Sverigebilden utomlands

Sverigebilden runt om i världen är, enligt en undersökning av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, övervägande positiv, men landet är inte riktigt så känt som många svenskar tror.[1] Mest känt är Sverige för välfärdssamhället, Ingmar Bergman, ABBA, Nobelpriset och stora företag som Volvo och Ikea.[2] Politik[redigera | redigera wikitext] Under 1960-talet började Den svenska modellen kritiseras och berömmas. Under Vietnamkriget fick Sverige uppmärksamhet i USA eftersom kriget kritiserades hårt i Sverige och dessutom tog man emot amerikanska desertörer.[3] Det rapporterades även mycket om Olof Palmes gärningar och personlighet.[3]Han valdes till partiordförande 1969 och redan från början så följdes han av stort intresse från utländska medier.

Vi kvinnor förlorar mest på kvotering. ”Hög tid att könskvotera för bolagens och landets bästa” Argumenten emot kvotering blir allt svårare att förstå.

”Hög tid att könskvotera för bolagens och landets bästa”

Bolag med könsblandade styrelser sköts bättre och är mer lönsamma än andra, och det är en myt att det råder brist på lämpliga kvinnliga kandidater, skriver 17 företrädare för näringsliv och ekonomisk forskning. Ett stort antal studier visar att bolag med fler kvinnor i styrelsen har bättre lönsamhet, högre aktieavkastning och tar större samhällsansvar.

”Styrelserummen blir snart jämställda utan kvotering” Kvotering motverkar jämställdhet. Könsneutrala hen ännu inte neutralt. Steg för steg har hen brutit ny mark. Sedan 2012 har det könsneutrala pronomenet förekommit i politiken, juridiken och i medierna. ”Så kan vi minska kostnaden för flyktingmottagandet” Tre förslag. Vi måste lyssna till människors oro och ta oss an de utmaningar som en kraftigt ökad invandring för med sig. Med lägre bidrag, tillfälliga uppehållstillstånd och snabbare avslagsprocess för säkra länder kan vi minska kostnaderna utan att ­inskränka asylrätten, skriver Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund. Trygga människor integreras lättare. KD vill sluta ge permanent uppehållstillstånd till flyktingar - P3 Nyheter. Flyktingar som beviljas asyl i Sverige får i dag permanent uppehållstillstånd.

Ordet hen möter kritik. Diskrimineringslagen - DO. ”Låt Rumänien betala notan”

Flyktingmottagande

Sverige > Migrationsinfo.se, fakta om invandring. Ullenhag: Har du inget hjärta? Det var hårda tonlägen om de syriska flyktingarna mellan Erik Ullenhag och Jimmie Åkesson. –Du bryr dig bara om ett fåtal, sade Åkesson medan Ullenhag undrade om Åkesson inte har något hjärta. ”Vi punkterar de vanligaste myterna om invandringen” FN-dagen mot rasism. Politikerna flyr ansvar. Invandringen leder inte till lönedumpning, ekonomiska förluster eller mer brott. Straff.

”Skärpta straff fel metod att minska brottsligheten” Medeltida tänkande. Regeringen vill höja straffen för våldsbrott. Beatrice Ask: Väljarna kräver att vi skärper straffen. På Aftonbladet Debatt den 18 mars ifrågasätter Felipe Estrada och Henrik Tham värdet av skärpta straff.

Hen

Det behövs ett nytt ord i svenska språket. Håll hen borta från våra barn - Debatt - Kristianstadsbladet - Nyheter dygnet runt. Ungdomsarbetslöshet. Så sänker vi ungdomsarbetslösheten - Debatt. ”I alliansens Sverige är unga arbetslösa allt längre tid” Missvisande siffror om ungdomsarbetslöshet. 5 dåliga och 5 bra åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.