background preloader

Linelma

Facebook Twitter

Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Berättelseschema Cowboyen.

Läsa och skriva

Läslogg s10 Cowboy - Spågumma. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta. Läslogg s9 Cowboyen. Läslogg s12 Stjärnläsaren. Läslogg s8 Reportern på ytan. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s6 Reportern på djupet. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s1. Dagens 5 ordarbete. Skrivprocessen bedömning. Skrivprocessen7. Skrivprocessen7. Skrivprocessen6. Skrivprocessen5. Skrivprocessen4. Skrivprocessen3. Skrivprocessen2. Skrivprocessen1. Helt rätt bok! Skrivprocessen arbetsgång 1. Skrivprocessen arbetsgång 2. Stjärnläsare smart läsare.

Om läsning, del 6: LUS (del 2) De flesta läsare på den här bloggen vet nog att jag är förtjust i Läsutvecklingsschemat.

Om läsning, del 6: LUS (del 2)

Anledningen är enkel. Det är ett lättarbetat verktyg som fokuserar på var jag ska sätta in mina insatser, oavsett om jag är lärare eller rektor. I hela mitt yrkesverksamma liv inom skolan, vikariat när jag pluggade undantaget, har jag arbetat med LUS. Först 9 år som lärare och sedan 5,5 år som skolledare. Jag vet av egen erfarenhet att LUS fungerar mycket bra. Dock är inte alla i Sverige lika övertygade om. Innan jag går in på punkterna vill jag poängtera att Läsutvecklingsschemat bygger på att eleven alltid förstår det den läser. Väldigt kortfattat kan man säga att en läsares kunskaper och erfarenheter ligger utanför själva läsprocessen, men påverkar förförståelsen till texten. Fas 1 UTFORSKANDE Barnet håller successivt på att tillägna sig läsförmågan i texter med få ord på varje sida, oftast med innehållsbärande bilder. LUS-punkt 7: Tar vid behov effektiv hjälp av bokstäverna i sin läsning.

Genrepedagogik i Rinkeby. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. - Vad vet ni om Sverige?

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse

Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö? I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper. I klassrummet bredvid sitter klass 3B i par och läser upp ord för varandra: häcka, ruva och hjässa. Cirkelmodellen ökar språkutveckling Klasserna befinner sig i fas ett av cirkelmodellens fyra faser - bygga upp kunskap, läsa texter för att få förebilder, skriva gemensam text och skriva en egen text.

Men arbetet med cirkelmodellen tar tid. Första fasen inleder. Svenska åk F-6. STL. Grammatikbolaget: Vad är substantiv? Läsprojekt grundmall. Läsförståelsestrategier i praktiken: Frågor "Bortom raderna" skapar intresse och engagemang på djupet. Det är alltid med sorg i hjärtat man avslutar en underbar högläsningsbok.

Läsförståelsestrategier i praktiken: Frågor "Bortom raderna" skapar intresse och engagemang på djupet

Tillsammans med eleverna har vi ända sedan jullovet läst "Bröderna Lejonhjärta" och gråtit, skrattat, reflekterat och samtalat. Sällan har väl en bok väckt så starka känslor hos både pedagoger och elever. Till högläsningsboken har vi knutit en alldeles egen läslogg där eleverna har fått skriva ner sina funderingar och tankar. Under olika kapitel har vi fokuserat på olika lässtrategier och eleverna har förutspått, rett ut ord och uttryck, illustrerat sina inre bilder, ställt frågor och sammanfattat i sina loggböcker. Hela tiden har vi också haft författarperspektivet och funderat på varför Astrid Lindgren har skrivit som hon har gjort.

Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Läsförståelse. För de allra flesta barn handlar läsning om att lära sig avkoda korta och språkligt lätta texter om bekanta saker.

Läsförståelse

Så småningom blir texterna svårare och att lära sig läsa blir snarare att läsa för att lära sig. Då krävs det att läsförståelsen är god. Själva målet med läsningen är alltså att förstå texten. Läsförståelsen är till skillnad från avkodningen ingen automatisk process, utan den måste tränas. Avkodning och flyt i läsningen är ändå avgörande faktorer för läsförståelsen. Undervisning i läsförståelse skiljer sig från vanlig läsundervisning till en stor del. Läsförståelse sker på fyra olika nivåer. Att hitta och återberätta direkt uttryckt information. Förövrigt är det för läraren viktigt att känna till att läsförståelsen stöds av ett gott ordförråd, en god hörförståelse och fungerande lässtrategier.

Boksamtal- frågekort. Träna läsflyt i skolan. Det viktigaste man kan göra för att eleverna skall uppnå en flytande läsning är att låta eleverna läsa mycket och helst med hjälp av vuxnas stöd och respons.

Träna läsflyt i skolan

Eleverna skall ha tillgång till olika slags texter med varierande svårighetsgrad. Metoder för att uppnå flytande läsning Var en god förebild För att barnet skall kunna veta vad målet med flytande läsning är, är det viktigt att den vuxna fungerar som förebild för hur flytande läsning låter. Högläsning är viktig i hemmet, i daghemmet och i skolan för att barnet skall få så många modeller av läsflyt som möjligt.