background preloader

Democratie

Facebook Twitter

Kritische filosofie en de democratische horizon. Een post-funderende benadering van filosofische kritiek en democratie - Nederlandse samenvatting | Christian van der Veeke. Filosoof"zich"moeten"bedienen"van"een"passende"methode"en"van"specifieke"begripsmatige"onderscheidingen"om"tot"een"geëngageerd"en"actueel"betoog"te"komen"dat"individuen"of"groepen"kan"motiveren"om"te"handelen.

"Dit"laatste"kenmerk"van"kritische"filosofie"is"wat"ik"de"kritische" logos "noem. "Aan"de"hand"van"deze"begrippen"–" ethos pathos "en" "–"analyseer"ik"ruim"200"jaar"kritische"filosofie,"zowel"de"kritiek"die"van"doen"heeft"met"het"bepalen"van"de"grenzen"van"de"kennis"van"de"werkelijkheid"als"de"maatschappijkritiek"die"op"een"parallel"spoor"loopt. " "van"het"kritische"denken"in"deze"richting"herijkt. " "tegelijk"beperkter"en"complexer.

" Kritiek! :"enerzijds"kritiek"als"‘kritiek"op’"andere"visies"op"de"mens"en"zijn"wereld,"anderzijds"het"analyseren"van"de"voorwaarden"en"grenzen"van"het"menselijke"denken,"handelen"en"oordelen. " Rechtsfilosofie "tot"het"concrete"domein"waarin"de"vrijheid"zich"presenteert. " "bijdraagt"aan"een"maatschappijkritiek. " Geen barsten bij de VVD. ANALYSE - De schandalen bij de VVD volgen elkaar in rap tempo op, maar op de peilingen heeft het nauwelijks invloed. Waardoor komt dit? Een mooie show de afgelopen weken bij de VVD. De schandalen van corruptie, valse declaraties en verwikkelingen in het criminele circuit volgden elkaar in hoog tempo op.

Enfin, Verheijen, van Rey, Teeven, de Kruif, u kent het rijtje recente incidenten inmiddels wel en nieuw is dit verschijnsel absoluut niet. Grote verontwaardiging in blogland, niet alleen over de incidenten zelf, ook over de reactie van andere VVD’ers op deze schandalen: tot op het moment dat de grond te heet onder de voeten wordt blijven de VVD’ers elkaar dekken – kritiek is opgeblazen, het zijn harde werkers, goede bewindslieden etc – en als het echt niet meer gaat trekken de verantwoordelijken zich overhaast terug, om geen publieke verantwoording te hoeven afleggen. Dat gebeurde tenminste met Verheijen, Teeven en Opstelten. Ook hierover weer verontwaardiging alom. De VVD-kiezer. Untitled.

Opeens is democratische vernieuwing weer een hot issue. Van het correctief referendum tot talloze initiatieven op lokaal niveau: zijn we op weg naar een nieuwe democratie? Harm van Dijk, initiatiefnemer van de G1000 in Amersfoort, krijgt een brok in de keel als hij het woord neemt. ‘Dat jullie hier in zo’n grote getale bijeen zijn, op je vrije zaterdagochtend, is fantastisch. Applaus voor jullie zelf!’ 'Ze nemen steeds minder genoegen met een keuze eens in de vier jaar' Ook aanwezig: de Vlaamse voorvechter van democratische vernieuwing David van Reybrouck, auteur van het veelbesproken pamflet Tegen verkiezingen en organisator van een eerste G1000 in 2011 in Brussel. Fractie 50Plus valt uiteen wegens ‘vertrouwensbreuk’ Martine Baay-Timmerman stapt uit de fractie van 50Plus.

Foto ANP / Martijn Beekman Binnenland Tweede Kamerlid van 50Plus Martine Baay-Timmerman is uit de fractie gestapt. Dat meldt de partij in een persverklaring. In de eerst verstuurde persverklaring staat dat Baay uit de tweemansfractie stapt als gevolg van een “onherstelbare vertrouwensbreuk” met fractievoorzitter Norbert Klein. “Klein en Baay hebben gisteren besloten dat ze uit elkaar zouden gaan. Klein laat tegenover NRC weten het “uitermate bevreemdend” te vinden hoe het partijbestuur op de verklaring heeft gereageerd, omdat beide partijen elkaar vanochtend nog gesproken hebben. De vraag is nu: wie mag de naam 50Plus voeren? “Baay is door Klein uit de fractie gezet, Klein is door het bestuur uit de partij gezet. Indien er toch een zetel vrijkomt, gaat die mogelijk naar Krol Mocht Baay of Klein besluiten toch een Kamerzetel op te geven, is het theoretisch mogelijk dat Krol weer in de fractie komt.

Baay-Timmerman opvolger Krol.

50plus

Verslag interview Michael Ignatieff | Success and Failure in Politics. Interview met Michael Ignatieff Success and Failure in Politics Zondag 24 november 2013, 15.00 tot 17.00, LUX, Mariënburg 38-39, NijmegenSoeterbeeck Programma i.s.m. LUX ‘Democracy is a way of listening and of paying respect.' Filosoof Cees Leijenhorst van de Radboud Universiteit Nijmegen interviewde de Canadese filosoof en ex-politicus Michael Ignatieff. Ignatieff schreef het boek Fire and Ashes. Als hoogleraar en als politiek journalist was Ignatieff altijd een observerende toeschouwer van de politiek, een buitenstaander. Toen Ignatieff de Canadese politiek inging had hij vele jaren buiten Canada gewoond.

Veel jonge mensen leiden tegenwoordig een kosmopolitisch leven, ook een hoogleraar is kosmopolitisch en komt op veel verschillende plekken. Het is volgens Ignatieff geen goed idee om in de politiek te gaan als je vijftien boeken hebt geschreven. Het gaat veel meer om standing. In de politiek gaat het altijd om tegenstanders, maar dit mogen nooit conflicten worden. NEWSNIGHT: Paxman vs Brand - full interview.